Antybiotyki - Notatki - Mikrobiologia, Notatki'z Mikrobiologia. University of Podlasie in Siedlce
hannibal00
hannibal00

Antybiotyki - Notatki - Mikrobiologia, Notatki'z Mikrobiologia. University of Podlasie in Siedlce

RTF (34 KB)
1 str.
2Liczba pobrań
789Liczba odwiedzin
Opis
Mikrobiologia: notatki z zakresu mikrobiologii dotyczące antybiotyków; streptomycyna, tetracykliny, chloramfenikol, erytromycyna, puromycyna, cykloheksimid, aktynomycyna D.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Antybiotyki

STREPTOMYCYNA wiąże się z podjednostką 30S rybosomu prokariotycznego. Hamuje inicjacje. Nie działa na komórki eukariotyczne, gdyż te nie zawierają podjednostki 30S. TETRACYKLINY wiążą się z podjednostką 30S, hamują wiązanie aminoacylo-tRNA. CHLORAMFENIKOL wiąże się z podjednostką 50S rybosomu prokariotycznego, hamuje transferazę peptydylową, uniemożliwia tworzenie się wiązań peptydowych. ERYTROMYCYNA wiąże się z podjednostką 50S rybosomu prokariotycznego, hamuje translokacje. PUROMYCYNA wykazuje podobieństwo strukturalne do końcowego fragmentu aminoacylo-tRNA. Wiąże się z miejscem A rybosomu. Poprzez swoją grupę aminową wiąże się z grupą karboksylową syntetyzowanego łańcucha peptydowego, powstaje peptydylopuromycyna, która nie podlega dalszej elongacji. Następuje przedwczesna terminacja. CYKLOHEKSIMID wiąże się z podjednostką 60S komórek eukariotycznych, hamuje transferazę peptydylową. AKTYNOMYCYNA D wiąże się z DNA, który przestaje być matrycą w syntezie mRNA. Hamuje transkrypcje.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument