Spis treści - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Spis treści - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (68 KB)
2 strony
310Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające spis treści; ogólna charakterystyka obiektu hotelarskiego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

2

Spis treści:

strona

1. Ogólna charakterystyka obiektu hotelarskiego ...................................

1.1. Lokalizacja obiektu .....................................................................

1.2. Zewnętrzne elementy zagospodarowania ...................................

1.3. Instalacje i urządzenia techniczne ...............................................

1.3.1. Instalacja wodociągowa ....................................................

1.3.2. Instalacja elektryczna i oświetleniowa ..............................

1.3.3. Kanalizacja i urządzenia do oczyszczania ścieków ..........

1.3.4. Urządzenia i instalacje grzewcze ......................................

1.3.5. Klimatyzacja i wentylacja .................................................

1.3.6. Instalacja telefoniczna .......................................................

1.3.7. Instalacja radiowo-telewizyjna .........................................

1.3.8. Instalacja p.poż ..................................................................

1.3.9. Instalacja alarmowa ...........................................................

1.3.10. System komunikacji pionowej i poziomej ........................

1.4. Usługi świadczone w obiekcie i ich zakres .................................

1.4.1. Usługi podstawowe. ............................................................

1.4.2. Usługi uzupełniające ...........................................................

1.4.3. Usługi świadczone w obiekcie przez innych

usługodawców ........................................................................

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

2. Rozmieszczenie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach .... 8

3. Charakterystyka pomieszczeń części mieszkalnej ..............................

3.1. Zestawienie pomieszczeń ............................................................

3.2. Wyposażenie pomieszczeń ..........................................................

3.3. Zestawienie wyposażenia pomieszczeń ......................................

9

9

9

15

3

4. Charakterystyka pomieszczeń części ogólnodostępnej ......................

4.1. Zestawienie pomieszczeń ............................................................

4.2. Wyposażenie pomieszczeń ..........................................................

4.3. Zestawienie wyposażenia ............................................................

18

18

18

21

5. Charakterystyka pomieszczeń części gastronomicznej ......................

5.1. Zestawienie pomieszczeń ............................................................

5.2. Wyposażenie pomieszczeń ..........................................................

5.3. Zestawienie wyposażenia ............................................................

23

23

23

23

6. Przystosowanie pensjonatu dla osób niepełnosprawnych ..................

6.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu .............................................

6.2. Osoby niewidome i niedowidzące ..............................................

6.3. Osoby niesłyszące i niedosłyszące ..............................................

25

25

26

26

7. Struktura zatrudnienia personelu i jego specyfika ..............................

7.1. Charakterystyka poszczególnych grup pracowniczych ..............

7.2. Sporządzanie grafików pracy ......................................................

7.2.1. Grafik pracy recepcji ...........................................................

7.2.2. Grafik pracy służby pięter ...................................................

7.2.3. Grafik pracy pracowników ochrony

27

27

28

28

29

29

8. System kontroli pracy personelu obiektu hotelowego ........................ 30

9. System kluczy stosowany w pensjonacie ........................................... 30

10. System przepływu informacji w pensjonacie ....................................

10.1. Pomiędzy recepcją a służbą pięter ............................................

10.2. Pomiędzy recepcją a służbami technicznymi ............................

10.3. Pomiędzy recepcją a gastronomią .............................................

31

31

31

32

11. Opracowanie regulaminu pensjonatu w oparciu o obowiązujące

otoczenie prawne ...............................................................................

33

12. Analiza profilu gościa hotelowego .................................................... 34

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument