Obieg okrążny w gospodarce, konspekt - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Obieg okrążny w gospodarce, konspekt - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (370 KB)
6 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące obiegu okrążnego w gospodarce, konspekt.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
I

I. OBIEG OKRĘŻNY DOCHODU I PRODUKTU W GOSPODARCE BEZ UDZIAŁU PAŃSTWA

Analiza mikroekonomiczna.

Obieg okrężny, produktu i dochodu

______________________________________________________________

PRZEDSTAWIAJĄC MODEL O KRĘŻNEGO RUCHU GOSPODARKI W TAKI SPOSÓB NALEŻY PRZYJĄĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁO ŻENIA:

1. Gospodarka jest zamknięta, czyli nie ma tutaj powiązań z resztą świata.

2. W gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

3. Występują tylko dwa rynki: rynek zasobów oraz rynek dóbr i usług.

4. Wszystkie dochody zostają wydatkowane.

5. Wszystkie dobra i usługi zostają sprzedane.

Rynek

usług zasobów

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Rynek dóbr

konsumpcyjnych

i kapitałowych

Obieg okrężny jest to odbywający się na rynkach przepływ strumieni

produktów i czynników wytwórczych miedzy podmiotami gospodarującymi,

w zamian za dokonywane za nie płatności.

DWA OBIEGI NA WYKRESIE:

1. Strumień zewnętrzny, przedstawia strumień produktu w gospodarce .

2. Krąg wewnętrzny to strumień dochodu w gospodarce.

Zaprezentowany powyżej model stanowi radykalne uproszczenie

rzeczywistości. W rzeczywistości gospodarstwa domowe nie wydają całych

swoich dochodów na zakup dóbr i usług. Cześć dochodów odprowadzają w

postaci oszczędności na przykład do banków. Banki pożyczają wolne środki

finansowe przedsiębiorcom, którzy przeznaczają je na inwestycje.

Oszczędności są częścią dochodów gospodarstw domowych, która nie jest

przeznaczana na zakup dóbr i usług, ani na podatki.

Inwestycje są wydatkami przedsiębiorstw na dobra kapitałowe, czyli na

takie dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług.

Rynek

usług zasobów

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Rynek dóbr

konsumpcyjnych

i kapitałowych

Rynek

Finansowy Oszczędności Inwestycje

Uwzględniając strumień oszczędności i inwestycji konieczne jest

wprowadzenie następnego rynku czyli rynku finansowego. Rynek ten spełnia

rolę pośrednika w przepływie oszczędności z gospodarstw domowych do

przedsiębiorstw.

______________________________________________________

CHARAKTER GOSPODARKI ZAMKNIĘTEJ PRZEDSTAWIONEJ NA POWYŻSZYM

WYKRESIE WYKAZUJE NASTĘPUJĄCE CECHY:

1. Pokazuje on, że obydwie analizowane grupy podmiotów

(przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe) są od siebie uzależnione.

Wysokość wydatków gospodarstw domowych na produkty i usługi jest

uzależniona od ich dochodów, a te z kolei uzależnione są od

zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługi.

PRZEDSTAWIONY MODEL RUCHU OKRĘŻNEGO JEST BARDZO DUŻYM

UPROSZCZENIEM, RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ, BOWIEM:

1. Nie uwzględnia funkcjonowania państwa w gospodarce.

2. Nie bierze pod uwagę wymiany handlowej oraz kontaktów z zagranicą.

3. Gospodarstwa domowe nie muszą całości swoich dochodów przeznaczać na

zakupy usług czynników produkcji. Uwzględnienie tych trzech czynników

w analizie przybliża znacznie model do rzeczywistości.

______________________________________________________

Rynek finansowy jest to rynek, na którym pożyczkobiorcy otrzymują

fundusze od pożyczkodawców za pośrednictwem instytucji finansowych,

takich jak banki, czy giełdy.

II. OBIEG OKRĘŻNY DOCHODU I PRODUKTU W GOSPODARCE Z UDZIAŁEM PAŃSTWA

Analiza makroekonomiczna.

W modelu uwzględniono podmiot państwa jako trwale związany z gospodarką

chociażby za sprawą podatków, jakie płacone są na jego rzecz, dokonywanych

wydatków i zaciąganych pożyczek.

_______________________________________________________

ODPŁYWY OBEJMUJĄ:

Oszczędności (S),

Wszelkiego rodzaju podatki (T),

Wydatki na import (Im).

DOPŁYWY OBEJMUJĄ:

Wydatki inwestycyjne (I),

Wydatki rządowe (G)

Dochody z exportu (Ex).

Rząd

Rynek

Finansowy

Rynek

usług zasobów

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Rynek dóbr konsumpcyjnych

i kapitałowych

Eksport Napływ

kapitału

Import

Odpływ

kapitału

Wydatki rządowe

Oszczędności

Transfery

Podatki

Inwestycje

Subwencje i dotacje

Pożyczki

rządowe

Podatki

RUCH OKRĘŻNY W GOSPODARCE OTWARTEJ

Do tej pory przedmiotem naszych rozważań była gospodarka zamknięta, w której nie

występują powiązania z zagranicą. Obecnie poddamy analizie gospodarkę otwartą, która

ma powiązania z innymi gospodarkami poprzez import i eksport produktów i czynników

wytwórczych.

DOPŁYWY WYPŁYWY

W takiej sytuacji mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym (tzw.

ekspansja gospodarki).

Jest to konsekwencja dążenia do równowagi w gospodarce, np. podatki od

przedsiębiorstw to WYPŁYW ale wydatki rządu na rzecz firm to DOPŁYW.

Eksport przyczynia się do DOPŁYWU kapitału dla firm a import to

WYPŁYW kapitału z przedsiębiorstw.

DOPŁYWY WYPŁYWY

W takiej sytuacji mamy do czynienia z recesją, która może przerodzić się w

kryzys lub depresję gospodarki.

______________________________________________________

Eksport sprzedaż produktów krajowych podmiotom, które znajdują się poza

granicami kraju.

Import zakup towarów zagranicznych od podmiotów zlokalizowanych poza

obszarem kraju.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W GOSPODARCE:

DOCHODY WYDATKI

GOSPODARSTWA DOMOWE:

 od pracodawców za wykonaną pracę,

 od rządu w postaci świadczeń

socjalnych (renty, emerytury) oraz

inwestycji (np. papiery wartościowe),

 konsumpcja dóbr i usług,

 płatności podatkowe,

 oszczędności,

PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY):

 ze sprzedaży dóbr i usług

gospodarstwom domowym,

 z inwestycji (np. papiery wartościowe),

 z subwencji rządowych,

 płace pracowników,

 inwestycje,

 podział zysków,

 płatności transferowe,

RZĄD:

 z podatków,

 z działalności gospodarczej

przedsiębiorstw państwowych o ile są

rentowne (mają zyski),

 pożyczek,

 zakup dóbr i usług (w sposób

bezpośredni),

 pensje pracowników sfery budżetowej,

 przekazanie pieniędzy na subsydia,

 spłacanie pożyczek,

Wielkość eksportu pomniejszona o wielkość importu nazywa się

eksportem netto.

Jeśli eksport netto jest dodatni to przyczynia się do wzrostu

wydatków ponoszonych w gospodarce.

Jeżeli jest natomiast ujemny to ogranicza te wydatki.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument