Teorie X i Y Douglasa McGregora - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Teorie X i Y Douglasa McGregora - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (106 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: teorie X i Y Douglasa McGregora; założenia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

29. Teorie X i Y Douglasa McGregora. Douglas McGregor - w 1960r. zaprezentował 2 modele (stereotypy)

pracownika, które nazwał umownie teorią X i teorią Y.

Teoria X McGregora – „Człowiek jest ze swej natury leniwy, gnuśny, nie

lubi pracy, jest mało inteligentny, nie lubi odpowiedzialności”. Założenia tej teorii:

1. Przeciętny człowiek ma wrodzoną niechęć do pracy i będzie jej unikał

jak tylko może.

2. Większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić karami, aby wydusić z nich wysiłek potrzebny do

osiągnięcia celów organizacji.

3. Większość ludzi woli, by nimi kierowano, chce uniknąć

odpowiedzialności, ma małe ambicje, tym ludziom chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Teoria Y McGregora - „Człowiek jest inteligentny, praca jest jedną z

jego naturalnych potrzeb, chętnie sięga po odpowiedzialność, angażuje się

w to, czego się podejmuje, ma zdolność do krytycznego i twórczego

myślenia”. Ten model leży u podstaw Human Relations i przedstawia zhumanizowany stereotyp człowieka.

Założenia teorii Y McGregora:

1. Fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest czymś równie

potrzebnym i naturalnym jak wypoczynek i zabawa. 2. Zewnętrzna kontrola i kary nie są jedynymi sposobami skierowania

wysiłku zatrudnionych w kierunku osiągania celów organizacyjnych.

Człowiek jest zdolny do kierowania sobą i samokontroli dla osiagania

celów, które uznał za swoje. 3. Uznanie celów za własne jest funkcją nagród związanych z ich

osiąganiem.

4. Przeciętny człowiek uczy się w pewnych warunkach nie tylko

akceptować odpowiedzialność, ale i szukać jej, a uchylanie się od

odpowiedzialności jest zwykle wynikiem negatywnego osobistego doświadczenia.

5. Wśród ludzi powszechny jest stosunkowo wysoki poziom wyobraźni,

pomysłowości, twórczego myślenia i inicjatywy w rozwiązywaniu

problemów organizacyjnych. 6. W warunkach współczesnego przemysłu intelektualne zdolności

przeciętnego człowieka wykorzystywane są jedynie częściowo.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument