Testy zgodności i jednorodności - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Testy zgodności i jednorodności - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (165 KB)
1 strona
945Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: testy zgodności i jednorodności; przykład.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Testy zgodności i jednorodności.

Przykład.

W połowie 1985 roku Coca Cola Bottling Company postanowiła zmienić

recepturę swojego napoju. Wywołało to wiele dyskusji, niekiedy bardzo gorących, pomiędzy zwolennikami starej i nowej formuły Coca Coli.

Przeprowadzono wiele różnych degustacji, bardziej lub mniej oficjalnych.

Podzczas jednej z takich degustacji w McGuire's Irish Pub w Pensacola na

Florydzie poddano testowi 25 osób. Każdej z tych 25 osób podano trzy różne napoje: Coca Colę zrobioną według starej receptury, Coca Colę według nowej

receptury oraz Pepsi Colę. Żadna z osób uczestniczących w degustacji nie

posiadała informacji o tym, który z napojów degustuje. Dwanaście osób za

najlepszą wybrało Coca Colę zrobioną według starej receptury, siedmioro według nowej receptury a pozostałe sześć osób wybrało Pepsi Colę. Tylko

troje spośród uczestników degustacji bezbłędnie rozpoznało wszystkie trzy

napoje. Czy rezultaty tego testu są wystarczającym dowodem na to, że stara

receptura jest najlepsza? Czy jest to jedynie wynik przypadkowego wyboru preferowanego napoju przez uczestników testu?

Problem, który został przedstawiony w przykładzie jest szczególnym

przypadkiem zadania badania zgodności rozkładu cechy z pewnym

założonym rozkładem teoretycznym. Niech  nXXX ,,, 21 X będzie prostą

próbą losową z rozkładu prawdopodobieństwa o dystrybuancie  xF . Testy statystyczne służące do weryfikowania hipotezy zerowej

   xFxF 00 :H 

gdzie  xF0 jest pewną znaną dystrybuantą, nazywamy testami zgodności.

Testy zgodności są testami nieparametrycznymi. W chwili obecnej jest

bardzo wiele różnych testów pozwalających badać zgodność rozkładów o ciągłej dystrybuancie. W przypadku rozkładów typu dyskretnego zwykle

używa się najpopularniejszego testu zgodności, testu 2 -Pearsona, który

może być stosowany dla dowolnych rozkładów. Wadą tego testu jest to, iż

wymaga on prób o dużej liczności. W przypadku, gdy badana cecha

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument