Hi-Fi - Notatki - Historia literatury polskiej, Notatki'z Historia literatury polskiej. University of Warsaw
Warsawa
Warsawa1 marca 2013

Hi-Fi - Notatki - Historia literatury polskiej, Notatki'z Historia literatury polskiej. University of Warsaw

PDF (355 KB)
6 str.
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach zostaje przeanalizany wiersz "Hi-Fi" Stanisława Barańczaka.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

1.Wiersz

Stanisław Barańczak

HI-FI

Brzęk potrąconej szklanki, czysty, nie zatarty

przez gwar, dym i oklaski klubu w Kopenhadze,

gdzie trzydzieści lat temu nagrywa standardy

trio Billa Evansa; albo ten w zasadzie

niesłyszalny, gdy muzyk siedzi na estradzie,

a w nagraniach wyraźny, po swojemu czysty,

metalowo-cielesny szmer, gdy po podkładzie

strun przesuną się ścisłe palce gitarzysty;

albo nieistniejący ale oczywisty

głos, który Bach powinien był włączyć do fugi

a który Glenn Gould nuci, gdy ją gra. Dziś dyski

każą czy pozwalają słyszeć, co przez długi

czas wytłumiał prymityw taśm i płyt: pomruki

dyrygenta, przyświsty fletu, czy pacnięcie

struny o gryf - bez żadnej muzycznej zasługi,

szemrane towarzystwo szmerów i bezdźwięcznie

wtrącających się w każdym takcie czy momencie

zgrzytów życia. Techniczny postęp? Szło o podsłuch

muzyki. Jak najęty łaps, robiący zdjęcie

parze w łóżku, by potem kilka na raz osób

szantażować - czas chciał nam dowieść w taki sposób,

z wykorzystaniem superczułych aparatur,

że i to, co najczystsze, można zbrukać, osnuć

podejrzeniem, oskarżyć o niewierność światu

wyższemu, uwikłanie w przyziemność przypadku.

Jakby to właśnie mogło podlegać naganie

w oczach człowieka, zbiegu i zbiega dwu natur:

tej, którą tylko muzyka objąć jest w stanie,

i tej słyszącej tam, gdzie grają nieprzerwanie

Evans (fortepian), Eddie Gomez (bas) i Marty

Moreli (perkusja), z życia czyjegoś w nagranie

zagarnięty brzęk szklanki, czysty, nie zatarty

2.Wersyfikacja

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

docsity.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.Budowa wiersza

Wiersz sklada się z ośmiu strof. Każda z nich posiada cztery wersy.

(4 X 8)

Wszystkie strofy posiadają po trzynaście zgłosek. Wyjątkiem jest strofa ostatnia, która w

trzecim wersie zgłosek czternaście, w ostatnim zaś dwanaście.

Ostatnia strofa ma 13. O rymach jeszcze możesz napisać czy są, a jak są to jakie.

4.Intonacja

W wierszu występuje intonacja oznajmująca. Wyjątkiem jest jeden wers (w zasadzie jego część)

gdzie występuje intonacja pytająca:

docsity.com

„Techniczny postęp? Szło o podsłuch”

5.Typ liryki

W powyższym wierszu występuje liryka bezpośrednia (osobista). Potwierdzeniem jest wers, w

którym podmiot ujawnia się i potwierdza, że jego również dotyczą opisywane doświadczenia:

„czas chciał nam dowieść w taki sposób”

Ja miałam podzielony typ ze względu na podmiot i ze względu na tematykę.

6.Rodzaj podmiotu

Podmiot liryczny jest częścią zbiorowości, z którą się utożsamia i mówi w jej imieniu.

„czas chciał nam dowieść w taki sposób”

Miałam jeszcze o adresacie i sytuacji lirycznej, i osobno o temacie utworu.

7.Środki stylistyczne

a) Słowotwórcze

- zdrobnienia:

- zgrubienia:

- neologizmy: (superczuly?) to raczej nie jest neologizm

b) Składniowe

- inwersja: brak

- elipsa: brak

- powtórzenie: „Brzęk potrąconej szklanki, czysty, nie zatarty” zagarnięty brzęk szklanki, czysty, nie zatarty

- anafora: brak

- epifora: czysty nie zatarty (ale nie wiem bo epifora to chyba powtorzenie wyrazu na

koncu KOLEJNEGO WERSU, a tu jest wers nr 1 i ostani) też przeczytałam, że

dotyczy kolejnych wersów, więc nie wiem.

- apostrofa: brak

- pytanie retoryczne: „wtrącających się w każdym takcie czy momencie zgrzytów życia. Techniczny postęp? Szło o podsłuch

muzyki…” (na 99% jestem pewny. Autor zadaje pyt i sma

sobie odpowiada wiec chyba to jest pyt retoryczne) tak, pytanie

retoryczne

- antyteza: brak

- zdanie parenetyczne: zdanie parenetyczne ???

docsity.com

- anakolut: brak

- refren: brak

Tutaj może być jeszcze: przerzutnia ( i masz je w wierszu), wykrzyknienie

c) Fonetyczne:

- onomatopeja: „Brzęk potrąconej szklanki”

„czas wytłumiał prymityw taśm” (???) to raczej nie

„pomruki dyrygenta”

„przyświsty fletu”

„pacnięcie strun o gryf”

- aliteracja: brak

d) Semantyczne:

- porównanie: „ Techniczny postęp? Szło o podsłuch

muzyki. Jak najęty łaps, robiący zdjęcie” (???)to będzie porównanie, ale

musisz znaleźć to do czego porównywany jest łaps.

- eufemizm: brak

- hiperbola: „z wykorzystaniem superczułych aparatur”

- alegoria: brak

- epitet:

przymiotnikowy: „potrąconej szklanki”(nie), „ brzęk czysty”, „brzęk nie

zatarty”(nie), „metalowo- cielesny szmer”, „nieslyszalny szmer”, „szmer

czysty”(nie), „ścisłe palce”, „palce gitarzysty”(nie), „glos nieistniejący(nie)”,

„glos oczywisty”, „szemrane towarzystwo”, „techniczny postęp”, „zagarnięty

brzęk”(nie), „najęty łaps”(nie), „superczułych aparatur”

rzeczownikowy: „pomruki dyrygenta”, „przyświsty fletu”, „pacnięcie struny”,

„podsłuch muzyki”, „palce gitarzysty”

imieslowowe: brak potrąconej szklanki, „brzęk nie zatarty, „glos nieistniejący,

„szmer czysty, „zagarnięty brzęk, najęty łaps, „ brzęk czysty”, nieslyszalny

szmer”

metaforyczne: 9chyba kilka tych z przymiotnikowych – do uzgodnienia:D „

- metafora: „niesłyszalny szmer”, „nieistniejący glos”, „zgrzytów życia” (?) (tylko 2? )

- personifikacja: brak (?)

- animizacja: brak (?)

- metonimia: (albo nie ma albo nie umiem tego odszukac)

docsity.com

- synekdocha: (tez chyba raczej brak)

- peryfraza:

Z metaforami Ci nie pomogę, bo w swojej pracy miałam dużo z nich źle. Popraw

literówki i przed gdzie (dotyczy intonacji) ma być przecinek:P

Literatura podmiotu:

1.S.Barańczak, Hi Fi [w:] Wiersze zebrane, pod red. R. Krynickiego, Kraków 2007,s. (???) ups:D

Literatura przedmiotu:

1. R. Matuszewski, Olśnienia i świadectwa. Od Leśmiana do Barańczaka, Warszawa 1995

2. D. Pawelec, „Obchodzę urodziny z daleka…” Szkice o Barańczaku, Katowice 2007

3. D Pawelec, Poezja Stanislawa Barańczaka. Reguly i konteksty, Katowice 1992

4. A. Skoczek, Historia literatury polskiej, Warszawa 2006

5. M. Biedrzycki, Świat poezji Stanislawa Barańczaka, Kraków 1995

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument