Cena - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Cena - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics

PDF (2 MB)
11 strona
544Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z marketingu: cena, strategie cenowe. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument

Formuły ustalania cen oparte na kosztach

 polityka cen ze względu na pilność pokrycia kosztów  polityka oparta na kosztach krańcowych  polityka cen według progu rentowności  technika „koszty plus”

docsity.com

Podstawowe kategorie kosztów

 całkowity koszt stały  całkowity koszt zmienny  koszt całkowity  przeciętny koszt stały  przeciętny koszt zmienny  przeciętny koszt całkowity  koszt krańcowy

docsity.com

Analiza progu rentowności

docsity.com

Ilustracja techniki „koszty plus”

docsity.com

Polityka cen zorientowana na konkurencję

 ustalenie ceny przeciętnej  ustalenie ceny niższej lub wyższej niż przeciętna  przewodnictwo cenowe  ustalenie ceny według ceny lidera  ustalenie ceny według oczekiwań co do ceny

konkurentów  ustalenie ceny w trakcie rozmów z klientami  ustalanie cen psychologicznych

◦ ceny łamane ◦ ceny niepełne

docsity.com

Różne polityki cenowe prowadzą do określenia zróżnicowanych poziomów cen

docsity.com

Ze względu na możliwość zmiany cen mogą zaistnieć trzy sytuacje

 Sytuacja w której ceny są zdeterminowane przez rynek  Sytuacja w której ceny zdeterminowane są przez

pojedyncze przedsiębiorstwo  Sytuacja w której ceny zdeterminowane są regulacjami

rządowymi.

docsity.com

Metody zarządzania polityką cenową

 stosowanie dyskryminacji cenowej  stosowanie rabatów  ceny jednolite czy ceny elastyczne  ceny wiodące  ceny w zestawach wielosztukowych  cena linii produktów

◦ zakresy cen ◦ punkty cenowe

 ceny związane  wycena produktów podstawowych i komplementarnych  ceny ze względu na usytuowanie przestrzenne odbiorców

docsity.com

Rodzaje dyskryminacji cenowej

 Różnicowanie cen w zależności od segmentu  Różnicowanie cen poszczególnych odmian

produktów  Różnicowanie cen ze względu na inny wizerunek  Różnicowanie cen dla poszczególnych kanałów

dystrybucji  Różnicowanie cen z uwzględnieniem położenia

geograficznego  Różnicowanie cen z uwzględnieniem czasu

docsity.com

Najczęściej stosowane rabaty

 rabat funkcjonalny  rabat ilościowy  rabat czasowy  rabat za wierność  rabat gotówkowy

docsity.com

Pozostałe elementy polityki cenowej

 warunki płatności  warunki zapłaty  warunki dostawy  warunki kredytowania i finansowania  świadczenia dodatkowe

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument