Projekt pensjonatu „Błazan” - Notatki - Turystyka - Część 2, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Projekt pensjonatu „Błazan” - Notatki - Turystyka - Część 2, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (192 KB)
10 strona
1Liczba pobrań
973Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające projekt pensjonatu „Błazan”. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

Projekt pensjonatu „Błazan”

27

7. Struktura zatrudnienia personelu i jego specyfika 7.1. Charakterystyka poszczególnych grup pracowniczych

Stanowisko Kwalifikacje zawodowe Wymagania personalne

Zadania i zakres obowiązków

Kierownik pensjonatu

Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i organizacji usług hotelarskich, dwa języki obce (angielski, niemiecki), znajomość obsługi komputera, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, kurs zarządzania personelem, kurs p.poż i BHP

Reprezentacyjność, stanowczość, przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność i odpowiedzialność, umiejętność prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów

Odpowiedzialność za całość działania obiektu, planowanie, nadzorowanie i kierowanie obiektem

Specjalista d.s. marketingu i reklamy

Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i marketingu, dwa języki obce (angielski, niemiecki), znajomość obsługi komputera, kurs p.poż i BHP

Twórczy, energiczny, operatywny, pomysłowy, doświadczony

Opracowywanie ofert promocyjnych, dokonuj wyboru formy reklamy, opracowuje plan marketingowy i kosztorys, opracowuje kalendarz wprowadzania reklam

Księgowa Wykształcenie średnie specjalistyczne lub kurs księgowości

Punktualna, pracowita, uczciwa, rzetelna

Prowadzenie księgowości, obsługa księgowo-finansowa

Kierownik recepcji

Wykształcenie wyższe z zakresu organizacji usług hotelarskich, dwa języki obce (angielski, niemiecki), znajomość obsługi komputera (programy hotelowe), kurs p.poż i BHP

Stanowczy, uprzejmy, zmysł organizacyjny, schludny wygląd, miła aparycja, rzeczowy

Organizuje nadzór i kontrolę swoich pracowników, oraz ich dyscyplinę pracy, zarządza pracą recepcji, wprowadza nowe metody pracy, praca w recepcji, szczególna opieka nad VIPami

Personel recepcji

Wykształcenie średnie specjalistyczne, dwa języki obce (angielski, niemiecki), znajomość obsługi komputera (programy hotelowe), kurs pracownika recepcji, kurs p.poż i BHP

Miły, dyskretny, uprzejmy, schludny wygląd, miła aparycja

Obsługa recepcyjna, meldowanie i wymeldowywanie, udzielanie szeregu informacji, opracowywanie grafiku obłożenia hotelu, wymiana walut, prawidłowe wykonywanie operacji

Projekt pensjonatu „Błazan”

28

finansowych, przyjmowanie i wysyłanie faxów

Kierownik służby pięter

Wykształcenie wyższe, język obcy (angielski lub niemiecki), doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi komputera

Zmysł organizacyjny, wysoka kultura osobista

Organizacja, kontrola i nadzór pracy służby pięter, nadzór nad utrzymaniem estetycznego wyglądu, kontrola sposobów i technik pracy pokojowych, ewidencja rzeczy znalezionych, opracowywanie wniosków dotyczących zmian wyposażenia pokojów i ich remontów, odpowiedzialność za zakupy i zapasy wyposażenia

Pokojowe

Wykształcenie średnie zawodowe lub kursy specjalistyczne, język obcy (angielski lub niemiecki)

Schludność, dokładność, zmysł estetyczny, obowiązkowość

Gruntowne sprzątanie pokoi, kontrola stanu wyposażenia, bieżące uzupełnianie sprzętu, zgłaszanie usterek

Konserwator Wykształcenie średnie zawodowe lub kursy specjalistyczne

Solidność, zdolności manualne, zaradność

Remonty bieżące, eliminowanie usterek, drobne naprawy

7.2. Sporządzanie grafików pracy 7.2.1. Grafik pracy recepcji System dwuzmianowy Dziennie 2 pracowników, każdy pracuje po 12h/dobę. 24h x 7 dni = 168h w tygodniu 168h : 42h (czas pracy jednego pracownika na tydzień) = 4 etaty

Etat DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN h / tydz.

I • • ---- ---- • • ---- ---- • • ---- ---- • • 96 II • ---- ---- • • ---- ---- • • ---- ---- • • 84 III • • ---- ---- • • ---- ---- • • ---- ---- • 84 IV ---- ---- • • ---- ---- • • ---- ---- • • ---- ---- 72 Suma: 336 336h : 2 tyg. = 168h/tydz. 168h : 4 etaty = 42h

Projekt pensjonatu „Błazan”

29

7.2.2. Grafik pracy służby pięter Pokojowe pracują w systemie dwuzmianowym, po 8h. W pensjonacie są zatrudnione 4 pokojowe. Dwie pokojowe pracują do południa i jedna po południu. 2 pokojowe x 8h + 1pokojowa x 8h = 16 + 8= 24h 24h x 7 dni = 168h w tygodniu 168h : 42h (czas pracy jednego pracownika na tydzień) = 4 etaty Etaty Pn Wt Śr Cz Pt So N h / tydz.

I 7 -15 7 -15 15-23 ---- 7 -15 7 -15 15-23 48 II ---- 7 -15 7 -15 15-23 ---- 7 -15 7 -15 40 III 7 -15 15-23 ---- 7 -15 7 -15 15-23 ---- 40 IV 15-23 ---- 7 -15 7 -15 15-23 ---- 7 -15 40

Suma: 168 168h : 4 etaty = 42h 7.2.3. Grafik pracy pracowników ochrony Ochroniarze pracują w systemie dwuzmianowym – na każdej po dwóch. W pensjonacie zatrudnionych jest w sumie ośmiu ochroniarzy. 2 pracowników w ciągu dnia po 12h = 24h 2 pracowników w nocy po 12h = 24h 48h x 7 = 336h tygodniowo 336h : 42h(czas pracy jednego pracownika na tydzień) = 8 etatów

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Etat D N D N D N D N D N D N D N h / tydz. I • • • • 48 II • • • • 48 III • • • 36 IV • • • 36 V • • • • 48 VI • • • • 48 VII • • • 36 VIII • • • 36 Suma: 336 336h : 8 etatów = 42h

Projekt pensjonatu „Błazan”

30

8. System kontroli pracy personelu obiektu hotelowego

W pensjonacie prowadzona będzie głównie kontrola wyrywkowa, we wszystkich działach. Pozwoli to na sprawdzenie pracy wszystkich pracowników, łącznie z kadrą kierowniczą. Kontrola ma na celu sprawdzenie rzetelności i sumienności pracowników a także sprawdzenie prawidłowości wykonywania obowiązków.

Po każdej kontroli sporządzone będzie protokół pokontrolny z wnioskami. Poza kontrolami wyrywkowymi, kadra zarządzająca będzie miała prawo do bieżącej, regularnej kontroli podległych jej pracowników. Kierownik obiektu jest zobligowany do kontroli wszystkich osób zatrudnionych w pensjonacie.

Dodatkowym narzędziem sprawdzania jakości pracy pracowników będą przeprowadzane wśród gości ankiety satysfakcji, które dając kompleksową ocenę jakości usług, będą jednocześnie dawały ocenę jakości pracy poszczególnych działów pensjonatu. 9. System kluczy stosowany w pensjonacie

W obiektach hotelarskich stosuje się następujące rodzaje kluczy: • klucze tradycyjne • karty magnetyczne • elektroniczne z chipami.

W pensjonacie „Błazan”, ze względu na jego wielkość, oraz na brak gości

przechowujących w pokojach kosztowności, wyrafinowane systemy kluczy są zbędne. Ponadto koszty zamontowania systemów kart magnetycznych i elektronicznych kart chipowych są bardzo wysokie i byłyby przy planowanych dochodach nieracjonalne. Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowano się na zainstalowanie w pensjonacie kluczy tradycyjnych. Klucze znajdujące się w obiekcie dzielimy na klucze typu: • master • submaster • klucze podstawowe

Klucze typu master służą do otwierania wszystkich pomieszczeń na terenie

pensjonatu. Posługują się nimi kierownik pensjonatu i kierownik recepcji. Otwieranie jednostek mieszkalnych i pomieszczeń socjalnych jest możliwe dzięki kluczom typu submaster. Klucze takie posiadają kierownik recepcji i pokojowe. Klucze podstawowe przeznaczone są dla gości pensjonatu i służą do otwierania drzwi jednostek mieszkalnych. Goście zobowiązani są do pozostawiania kluczy w recepcji przed każdorazowym opuszczeniem budynku. Wszystkie typy kluczy posiadają swoje duplikaty, które są umieszczone w pancernym sejfie.

Projekt pensjonatu „Błazan”

31

10. System przepływu informacji w pensjonacie

Pensjonat posiada wewnętrzny system informacji komputerowej, który umożliwia przepływ informacji z każdego działu hotelu. Oparty jest on na serwerze dwuprocesorowym Intel z 128 MB pamięci RAM pracującym pod kontrolą systemu Linux. W pensjonacie zainstalowano też sieć szkieletową o przepustowości 10 Mbps, łączącą poszczególne komputery. Praca opiera się na linuxowym programie hotelowym ProHOTT 2000, wdrażany przez firmę HS Partner Pro-Test. Zastosowanie powyższej konfiguracji umożliwi zmniejszenie kosztów instalacji systemu, ze względu na darmowy system Linux, oraz pakiet biurowy StarOffice. Przepływ informacji w pensjonacie odbywa się w następujących węzłach: 10.1. Pomiędzy recepcją a służbą pięter

W momencie wymeldowywania się gościa z hotelu, podczas zamykania jego rachunku zmienia się statut pokoju – zostaje zaznaczony jako brudny co uwidacznia się na schemacie obłożenia pokoju na monitorze w recepcji i u kierownika służby pięter, Jest to dla niego informacja o tym, które pokoje należy sprzątnąć gruntownie po wyjeździe gościa, a które nadają się jedynie do sprzątania bieżącego.

Gdy na schemacie informacja (data pobytu gościa) zaznaczona jest kolorem czerwonym, oznacza to, że pokój jest zajęty. Na schemacie zaznaczone są także pokoje wyłączone na skutek występowania w nich usterek technicznych.

Na podstawie tych informacji kierownik służby pięter sporządza wydruk komputerowy z grafikiem dla każdej pokojowej, na którym pokojowe odznaczają, które pokoje sprzątnęły. Kierownik wprowadza te zmiany do komputerowego systemu informacji. Wszelkie nagłe przypadki zgłaszane są telefonicznie. 10.2. Pomiędzy recepcją a służbami technicznymi

Wszelkie usterki zgłaszane są przez służbę pięter oraz gości hotelowych. Po wykryciu usterki pokój ma zmieniony status i zostaje wyłączony co jest zaznaczone na komputerowym schemacie. Na podstawie tych informacji sporządzony zostaje grafik napraw, który jest przekazywany służbom technicznym. Po usunięciu usterek służby techniczne informują telefonicznie recepcję, która wprowadza zmiany statusu pokoi na komputerowym schemacie.

Projekt pensjonatu „Błazan”

32

10.3. Pomiędzy recepcją a gastronomią

Konieczny jest również przepływ informacji pomiędzy recepcją a działem gastronomii. W momencie meldowania gościa dopisywana jest kolejna osoba do listy osób spożywających śniadanie. W recepcji wypełniana zostaje karta żywieniowa nowego gościa, chęć wykupienia przez niego obiadu czy kolacji. Karta ta zostaje przesłana do działu gastronomii. Wszelkie nagłe przypadki zostają zgłaszane telefonicznie. Wszystkie zamówienia składane przez gościa są wyszczególnione na jego rachunku i regulowane przy wyjeździe. W pensjonacie nie ma usługi room-servis, także opcje z nią związane są w systemie nieaktywne.

Ponadto kierownik pensjonatu organizuje raz w miesiącu spotkanie kadry zarządzającej, mające na celu omówienie spraw bieżących, rozwiązywanie problemów i konfliktów między personelem. Omawiane są także plany, wytyczne strategiczne, dokonuje się podziału prac, mówi o ważniejszych przedsięwzięciach.

Kierownicy poszczególnych działów na każde zebranie z kierownikiem obiektu sporządzają raporty z poprzedzającego spotkanie miesiąca i przedstawiają je publicznie, dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz prezentują pomysły na udoskonalenie działalności hotelu.

Projekt pensjonatu „Błazan”

33

11. Opracowanie regulaminu pensjonatu w oparciu o obowiązujące otoczenie prawne

Regulamin korzystania z usług pensjonatu „Błazan”

1. Pomieszczenia mieszkalne w pensjonacie, zwane dalej „pokojami”

wynajmowane są na doby. 2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 1200 a kończy o godzinie 1100. 3. Prosimy przy wynajmowaniu pokoju w pensjonacie o podanie czasu

pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić w recepcji do godz. 1000 każdego dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Osoby odwiedzające naszych gości prosimy o opuszczenie pensjonatu do godz. 2200

6. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.

7. Pensjonat może odmówić zameldowania gościa, który naruszył regulamin hotelowy podczas poprzedniego pobytu.

8. Prosimy o umieszczenie wszelkich przedmiotów wartościowych (pieniędzy biżuterii, papierów wartościowych, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową lub osobistą) w depozycie lub w sejfie.

9. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy pensjonat odpowiada w zakresie określonym przez art. 846-849 kodeksu cywilnego.

10. Hotelarz zwolniony jest z odpowiedzialności gdy straty spowodowane są przez siły wyższe, szkoda spowodowana została przez gościa lub osobę która go odwiedziła.

11. Prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie o wykryciu szkody recepcję. 12. Przy każdorazowym opuszczeniu pensjonatu prosimy o zamknięcie okna

oraz drzwi na klucz i oddanie go do recepcji. Klucz zostanie wydany ponownie na podstawie karty pobytu.

13. W pokojach pensjonatu obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń z wyjątkiem maszynek do golenia i suszarek do włosów.

14. Przedmioty osobiste pozostawione w pensjonacie będą wysyłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zostaną przechowywane przez okres 3 miesięcy.

15. Pensjonat świadczy usługi zgodnie z nadaną mu kategorią i standardem.

Projekt pensjonatu „Błazan”

34

12. Analiza profilu gościa hotelowego Pensjonat „Błazan” 84-211 Sasino 25

Ankieta anonimowa ANKIETA

Szanowni Państwo niniejsza ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla celów badawczych

pensjonatu „Błazan”. Stworzona została by poznać Państwa potrzeby i oczekiwania i w

przyszłości sprostać im jeszcze lepiej.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego

kwestionariusza zakreślając wybraną odpowiedz krzyżykiem lub uzasadniając ją kilkoma

zdaniami.

Serdecznie dziękujemy!!!

1. Czy po raz pierwszy gości Pani /Pan w naszym pensjonacie?  tak

 nie

Jeśli „nie”, proszę podać po raz który Pani /Pan korzysta z naszej oferty....................

2. Skąd dowiedział(a) się Pan (Pani) o naszej ofercie?  z przewodnika turystycznego

 z internetu

 od przyjaciół

 z radia, prasy lub telewizji

 przypadkowo

 inne ....................................................................................................................

3. Jaki jest cel przyjazdu Pana (Pani) do Sasina?  wypoczynek

 ucieczka od miejskiego zgiełku

 rehabilitacja

 chęć spotkania z przyjaciółmi

 inny ...............................................................

Projekt pensjonatu „Błazan”

35

5. Jak ocenia Pan (Pani) :

b. dobrze dobrze średnio źle

a) atmosferę w pensjonacie

b) czystość pokoi

c) profesjonalność i szybkość obsługi

d) jakość usług gastronomicznych

e) ofertę uzupełniającą

f) wystrój wnętrz

6. Jak ocenia Pani /Pan pracę poniższych działów hotelowych?

b. dobrze dobrze średnio źle

a) recepcji

b) służby pięter

c) działu gastronomicznego

d) działu technicznego

e) działu rekreacyjnego

7. Czy wg Pana (Pani) nasza oferta jest dostatecznie dobrze reklamowana?

 tak

 nie

Jeśli „nie”, to co wg Pana (Pani) powinniśmy zmienić?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

8. Co Pan (Pani) uważa za szczególną zaletę naszej oferty?

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 9. Co wg Pana (Pani) należałoby zmienić w naszej ofercie?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Projekt pensjonatu „Błazan”

36

10. Jakie ogólne wrażenie wywarł na Panu (Pani) pobyt w naszym pensjonacie?

 bardzo dobre

 dobre

 średnie

 złe

 bardzo złe

 nie mam zdania

Prosimy o krótkie uzasadnienie swojej oceny:

.................................................................................................................................................

11. Czy zamierza Pan (Pani) odwiedzić nas ponownie?

 tak

 nie

 nie wiem

Prosimy o krótkie uzasadnienie swojej decyzji:

.................................................................................................................................................

12. Prosimy o podanie kilku informacji o sobie

Wiek:

 do 20 lat

 od 21 do 45 lat

 od 46 do 60 lat

 powyżej 60

Płeć:

 kobieta

 mężczyzna

Wykształcenie: .........................

Miejsce zamieszkania:

 wieś

 miasto do 50 tys.

 miasto od 50 do 200 tys.

 miasto powyżej 200 tys.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie !!!

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument