Modele struktur organizacji I - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Modele struktur organizacji I - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (3 MB)
8 strona
1Liczba pobrań
751Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: modele struktur organizacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

MODELE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH- CIĄG DALSZY

Agnieszka Sopińska docsity.com

Dyw. 15 Nylon

Prawo, po- datki i ubezp.

Planowanie centralne

Centralne zaopatrzenie

Koordynacja zbytu

Finanse

Koordynacja techniczna

Ameryka Płn.

Ameryka Łacińska

Afryka i Azja Zach.

Dyw. 16

Planowanie i zbyt

Rafinerie

Zarząd

Wyroby chemiczne Dyw. 1

Wyroby mineralne Dyw. 2

Nawozy sztuczne Dyw. 4

Środki ochrony Dyw. 5

Poliolefiny Dyw. 6

Tworzywa PCV Dyw. 7

Tworzywa specjalne Dyw. 8

Włókna Dyw. 9

Barwniki Dyw. 10

Odczynniki chemiczne Dyw. 11

Zawiesiny Dyw. 12

Lakiery Dyw. 13

Farby specjalne Dyw. 14

Zbyt

Kierownik

Dyw. 17

B+R

Dyw. 3

Produkcja

Dywizje obiektowe

Dyw. 18

Dyw. 19

Zbyt

Azja Płd.-Wsch. i Austarlia

Kierownik

Dyw. 20

Planowanie i kontrola

Dywizje regionalne

Jednostki centralne nie posiadające statusu dywizji

(oraz 8 dalszych jednostek centralnych)

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Schemat struktury macierzowej

Dyrektor naczelny

A

© Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH

a1 a2 a3 a4

B b1 b2 b3 b4

C c1 c2 c3 c4

Finanse

Dział kadr

Radca prawny

Zaopatrzenie Przygotowanie

produkcji Produkcja Zbyt

podporządkowanie na podstawie wykonywanej funkcji

podporządkowanie z racji udziału w przedsięwzięciu © Agnieszka Sopińska

docsity.com

Kierownictwo firmy

Kierownicy branżowi

Kierownicy funkcjonalni

© Agnieszka Sopińska

docsity.com

Struktura tensorowa Kierownictwo

firmy

Kierownicy branżowi

Kierownik rejonu

Kierownicy funkcjonalni

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Schemat struktury hybrydowej

Dyrektor naczelny

© Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH

Kierownik przedsięwzięcia

A

Kierownik przedsięwzięcia

B

K o m

ó r k

i sz

ta b

o w

e

p r ze

d si

ęw zi

ęc ia

K o

m ó

r k

i

sz ta

b o

w e

„ li

n ii

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Dyrekcja generalna

BADANIA I ROZWÓJ

HANDEL KONTROLA FIANANSOWA

PROJEKT 1 PROJEKT 2 PROJEKT 3

Struktura projektowa

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Wspólnoty sieciowe (internetowe)

• Brak hierarchii

• Brak centralizacji

• Brak formalizacji

• Wspólna idea jako forma specjalizacji i motyw powstawania

Nazywane organizacjami hiperarchicznymi od hiper- linków internetowych

Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument