Gotowość mobilizacyjna - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Historia Polityczna. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201316 kwietnia 2013

Gotowość mobilizacyjna - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Historia Polityczna. University of Silesia in Katowice

PDF (175 KB)
10 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące gotowości mobilizacyjnej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Gotowość mobilizacyjna i bojowa sił zbrojnych

Siły zbrojne  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

nieoficjalnie Wojsko Polskie - struktura obronna Państwa Polskiego.

SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je.

Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje prezydent RP, a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej.

Skład:

W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje:

Wojska Lądowe

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

Wojska Specjalne.

Mobilizacja

Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.

Od daty rozpoczęcia mobilizacji oblicza się czas na osiągnięcie całkowitej lub częściowej gotowości do działań (gotowości bojowej)

c.d

Ogłaszana zazwyczaj poprzez dekret głowy państwa lub specjalną ustawę ma na celu przygotowanie wszystkich możliwych środków materialnych i ludzi do obrony kraju, w którym jest ogłaszana.

Żołnierze rezerwy przechodzą w takim wypadku do służby czynnej a na potrzeby wojska oddawane są m.in. pojazdy a także niektóre budynki.

W Polsce ostatnia mobilizacja powszechna została ogłoszona dekretem Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego w 30 sierpnia 1939 r. Pierwszym dniem mobilizacji wyznaczono czwartek, 31 sierpnia.

Rodzaje mobilizacji:

powszechna

częściowa

skryta

jawna

Mobilizacja powszechna- obejmuje wszystkich mężczyzn danego kraju

Mobilizacja częściowa- obejmuje mężczyzn w określonym wieku

Skryta mobilizacja- może być przeprowadzona pod egidą manewrów wojskowych, dużych zgrupowań ćwiczebnych

Jawna mobilizacja- ogłaszana jest za pomocą obwieszczeń

Gotowość mobilizacyjna - zakończenie wszystkich przedsięwzięć związanych z przejściem oddziałów, związków i instytucji wojskowych z organizacji pokojowej na wojenną. Terminy gotowości mobilizacyjnej określa się w zależności od operacyjnego przeznaczenia oddziałów i związków oraz od czasu niezbędnego na ich rozwinięcie mobilizacyjne.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument