Podział ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podział ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (137 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podział ubezpieczeń; ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia społeczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ

Podział ubezpieczeń na:

- ubezpieczenia gospodarcze

- ubezpieczenia społeczne

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

INSTYTUCJA PROWADZĄCA - Zakład Ubezpieczeń w formie S.A. – Zakład Ubezpieczeń

Społecznych (ZUS)

lub Towarzystwa Ubezpieczeń

Wzajemnych (w Polsce jest 69 ZU, z tego 6 TUW)

RYZYKA OBJĘTE OCHRONĄ

- określa je Zakład Ubezpieczeń na - określone są przez

państwo jako bazie oczekiwań rynkowych, najważniejsze z pkt.

widzenia ładu

klientów. społecznego (renty,

emerytury, ryzyko Dotyczy zarówno ryzyk majątkowych choroby, śmierci,

wypadku – są to

jak i osobowych. ryzyka osobowe,

zawsze dotyczą osoby

CHARAKTER PRZYSTĄPIENIA

- mają charakter dobrowolny lub - są obowiązkowe

obowiązkowy

GWARANCJA WYPŁATY

- nie ma gwarancji państwowych - jest gwarancja

państwowa dla wypłaty

- świadczenia wypłacane są w ramach dział. Świadczeń

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na ten fundusz składają

się wszystkie zobowiązania ZU

- w przypadku upadłości pokrywa 100%

roszczeń z ubezp. majątkowych i 50% z ubezp. życiowych (nie więcej jak 30tys. E)

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument