Istota gospodarki budżetowej - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Istota gospodarki budżetowej - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (97 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: istota i podstawowe zasady gospodarki budżetowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

14.Istota gospodarki budżetowej.

Gosp. budżetowa określa wszystkie czynności podejmowane przez

naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej wraz z podporządkowanymi jednostkami

organizacyjnymi – w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz

gromadzenia i wykorzystania środków budżetowych zgodnie z

wyznaczonymi tym organom ustawowo zadaniami podlegającymi finansowaniu budżetowemu inaczej gromadzenie i rozdzielanie środków

budżetowych, które są uważane za najważniejsze dla własnej realizacji f-

cji budżetu.

Podst. zasady gosp. budżetowej to:

1.jedności budżetowe 2.powszechność

3.zrównoważenie dochodów i wydatków budżetowych

4.roczność planowania budżetowego

Zasady te są uzupełniane zasadami szczegółowości, jawności, operatywności.

Podst. zasady gosp. budżetowej to zasady wyrażające reguły

ograniczające swobodę działania ogółu podmiotów gosp. budżetowej.

Zasady te są potwierdzone przepisami prawnymi, które muszą być przestrzegane przez wszystkie podmioty wraz z podporządkowanymi

jednostkami organizacyjnymi gosp. budżetowej dla zapewnienia

skutecznej realizacji f-cji budżetu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument