Materiał - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Materiał - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (5 MB)
36 strona
487Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: materiały, cena właściwości.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 36

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 36 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 36 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 36 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 36 pages

Pobierz dokument
M Dobor 1-4got cz2.pdf

Cena

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Zastosowanie Materia Cena za ton! [$]

Konstrukcje du"e i proste

Drewno, beton, stal konstrukcyjna

60 550

Konstrukcje #rednie i ma e

Metale, stopy i polimery (samoloty, samochody przyrz$dy itp.)

550 5 500

%opatki turbin Stopy, materia y specjalne, nowoczesne kompozyty (CFRP, BFRP) itp.

5 500 200 000

%o"yska, styki elektryczne, #cie"ki w mikrouk adach

Szafir, srebro, z oto 200 000 2 mln

Narz!dzia tn$ce i poleruj$ce

Diamenty przemys owe

~ 900 mln

docsity.com

WA CIWO CI MATERIA!ÓW

docsity.com

docsity.com

G"sto#$ materia%ów

docsity.com

docsity.com

Rodzaje upakowania

Sie FCC (A1)

docsity.com

Sie heksagonalna (A3)

docsity.com

G"sto#$ materia%u g"sto#$ materia%u krystalicznego =

= g"sto#$ komórki elementarnej=

= (ilo#$ atomów w komórce elementarnej, n) !(masa atomu, M ) " (obj"to#$ komórki VC )

n = 2 (BCC); 4 (FCC); 6 (HCP)

M = A/ NA NA = 6.023 × 1023 atomów/mol

Vc = a3 (FCC i BCC) a = 2R&2 (FCC); a = 4R/&3 (BCC) R promie' atomu

docsity.com

docsity.com

U%o(enie atomów w krysztale

docsity.com

A2 A1

docsity.com

A3

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Wybrane przyk!ady struktur

Struktura

regularna

centrowana

powierzchniowo

Struktura

regularna

Centrowana

przestrzennie

Struktura

NaCl

Struktura

diamentu

Kryszta Sta a

sieci

a: 10-10m

Kryszta Sta a

sieci

a:10-10m

Kryszta Sta a

sieci

a:10-10m

Kryszta Sta a

sieci

a:10-10m

Ag 4.08 Cr 2.88 AgBr 5.77 C 3.56

Al 4.04 Cs 6.05 KCl 6.29 Ge 5.65

Cu 3.61 K 5.33 MgO 4.20 Si 5.43

Ni 3.52 Li 3.50 MnO 4.43 Sn 6.46

Pt 3.91 W 3.16 NaCl 5.64

docsity.com

docsity.com

Sztywno#$ materia%ów

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 36 pages

Pobierz dokument