Organizacja jako system – model H. Leavitta - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Organizacja jako system – model H. Leavitta - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (196 KB)
2 strony
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: H. Leavitt uważał, że organizacja składa się z 5 podsystemów, które dostosowują się do siebie nawzajem, co oznacza, że zmiana w jednym podsystemie powinna wywołać zm...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

8. Organizacja jako system – model H. Leavitta.

H. Leavitt uważał, że organizacja składa się z 5 podsystemów, które

dostosowują się do siebie nawzajem, co oznacza, że zmiana w jednym

podsystemie powinna wywołać zmiany dostosowawcze w pozostałych posystemach.

Organizacja jest ustrukturowanym czyli uporządkowanym w pewien

sposób systemem społeczno-technicznym. Oznacza to, że składa się z

powiązanych ze soba elementów technicznych i społecznych. Podsystemy organizacji:

Podsystem celów i wartości – określa misję, jaką organizacja

spełnia w otoczeniu, w którym działa, oraz wobec swych

uczestników, a także cele i zdania, które firma faktycznie realizuje (cele i zdania są zapisane w dokumentach i są elementem

podpodsystemu struktura formalna) . Uzasadnia tę misję i strategię.

Posystem psychospołeczny – zawiera uczestników organizacji,

ich motywacje, postawy, wartości, kulturę i więzi występujące między nimi.

Podsystem struktury – obejmuje formalne zasady podziału zadań,

uprawnień, informacji oraz władzy i odpowiedzialności w organizacji.

Podsystem techniczny – w jego skład wchodzą stosowane w

organizacji technologie, umiejętności techniczne, maszyny, urządzenia, budynki i ich wyposażenie.

Podsystem zarządzania – to system koordynacji i uzgodnienia

pozostałych podsystemów w procesach podejmowania decyzji.

Systemowy charakter organizacji, czyli pewien poziom wewnętrznej

spójności i wzajemnego dostosowania części oznacza, że zmiana w

jednym z podsystemów powinna wywołać zmiany dostosowawcze w

pozostałych podsystemach. Pożądane jestwmontowanie w system

automatyzmów dostosowawczych. Polega to na przyznaniu jednostkom

wykonawczym wolnych środków pieniężnych i swobody w dysponowaniu

nimi. Kryterium odchylenia podsystemu społecznego i technicznego w

organizacji to możliwość przewidywania reakcji lub odpowiedzi w obrębie

tych podsystemów na decyzje i działania menedżerów. Podsystem

techniczny jest w wysokim stopniu przewidywalny, społaczny w znacznie

mniejszym stopniu.

docsity.com

otoczenie

wyniki

Nakłady Na

Wejściu

Systemowy charakter organizacji, czyli pewien poziom wewnętrznej

spójności i wzajemnego dostosowania części oznacza, że zmiana w

jednym z podsystemów powinna wywołać zmiany dostosowawcze w

pozostałych podsystemach. Pożądane jestwmontowanie w system

automatyzmów dostosowawczych. Polega to na przyznaniu jednostkom

wykonawczym wolnych środków pieniężnych i swobody w dysponowaniu

nimi. Kryterium odchylenia podsystemu społecznego i technicznego w

organizacji to możliwość przewidywania reakcji lub odpowiedzi w obrębie

tych podsystemów na decyzje i działania menedżerów. Podsystem

techniczny jest w wysokim stopniu przewidywalny, społaczny w znacznie

mniejszym stopniu.

Podsystem

psycho-

społeczny

Podsystem

struktury

Podsystem

celów i

wartości

Podsystem

zarządzania

Podsystem

techniczny

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument