Geotechnika określenie stanu i spoistości gruntu spoistego - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Lódz
Jacek90
Jacek9022 marca 2013

Geotechnika określenie stanu i spoistości gruntu spoistego - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Lódz

PDF (166 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu architektury: geotechnika określenie stanu i spoistości gruntu spoistego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

2

Badanie makroskopowe

Zostały przeprowadzone próby: - Wałeczkowania po wykonaniu, której wałeczek był pozbawiony połysku i powstały na nim spękania poprzeczne a zawartość ziaren frakcji piaskowej została określona na „dużo” Z tego wynika, że mamy odczynienia z gliną piaszczystą [Gp] -Wykonane były 3 wałeczki, w których liczba niespękanych wałeczkowań wynosiła kolejno 2,1 i 1 co pozwala nam określić stan gruntu jako plastyczny [pl] - Wilgotności. Kartka stała się wilgotna po zetknięciu z gruntem wiec był to grunt wilgotny - Na zawartość CaCO3. Próbka polana kwasem burzyła się intensywnie, ale krótko [3-5%] - Grunt posiadał barwę ciemnobrązową Po określeniu, z jakim gruntem mamy do czynienia zaczęliśmy kolejne badania.

3

I Oznaczenie wilgotności naturalnej

Wykonanie badania: Do dwóch, oznaczonych i zwarzonych parowniczek, umieściliśmy próbki gruntu. Napełnione parowniczki zostały zwarzone i umieszczone w suszarce w temp.105-110ºC. Po tygodniu parowniczki zostały wyjęte z suszarki i ponownie zważone. Wyniki pomiarów zostały umieszczone w tabeli:

Oznaczenie Parowniczki

Masa parowniczki

mt [g]

Masa parowniczki z wilgotnym gruntem

mmt [g]

Masa parowniczki z gruntrm po wysuszeniu

mst [g]

345 29,66 55,08 51,81 335 31,82 56,54 53,43

Tabela 1 Uzyskane wyniki pozwoliły nam obliczyć masę wody w próbce ze wzoru:

mw= mmt- mst

dla par.345; mw345=55,08g-51,81g=3,27g dla par.335; mw335=56,54g-53,43g=3,11g

Z czego mw= 3,19g

oraz masę szkieletu gruntowego ze wzoru:

ms= mst- mt dla par.345; ms345=51,81g-29,66g=22,15g dla par.335; ms335=53,43g-31,82g=21,61g

Z czego ms= 21,88

Ponieważ różnica wyników z obydwu parowniczek nie przekracza 5% średniej z otrzymanych wyników przyjmujemy ja za wynik dostatecznie dokładny. Więc możemy je podstawic pod wzór na wilgotność naturalną

Wn = mw / ms *100%

Wn=14,44%

4

II Oznaczanie granicy plastyczności

Wykonanie badania: Po zważeniu 2 parowniczek, z jednolitego gruntu formowaliśmy 3mm wałeczki z kulek o średnicy 7.0 mm . wałeczkowania było powtażane do momentu że wałeczek o grubości 3 mm pękał lub złapany za jeden koniec łamał się lub rozpadał na kilka kawałków. Spękane wałeczki były umieszczane pod przykryciem aż w parowniczkach nie znalazło się 5-7g gruntu. Po zwarzeniu przykrycie można było zdjąć. Parowniczki z próbkami wylądowały w suszarce w temp 105-110ºC. Wysuszone próbki ostały ponownie zważone wyniki pomiarów zostały umieszczone w tabeli:

Oznaczenie Parowniczki

Masa parowniczki mt [g]

Masa parowniczki z wilgotnym gruntem

mmt [g

Masa parowniczki z gruntrm po wysuszeniu

mst [g] 310 29,77 35,81 34,67 316 30,86 36,78 36,21

Tabela 2

Obliczamy wilgotność wałeczków znajdujących się w parowniczkach ze wzoru:

%100  

tst

stmt

mm mmw

z czego wynika że: dla parowniczki 310 w310 =20,4% a dla parowniczki 316 w316=10,6% Granicę plastyczności stanowi średnia arytmetyczna obu oznaczeń wilgotności stąd:

Wp=15,5%

5

III Oznaczenie granicy płynności gruntu wg Casagrande'a

Wykonanie badania: Zważyliśmy 5÷6 parowniczek.Została pobrana próbka gruntu o objętości około 0,3 litra Roztarta na jednolitą pastę oraz usunięto z niej e ziarna gruntu o średnicy większej od 2,0mm. Pastą tą została wypełniona miseczka aparatu Casagrande'a w takiej ilości, aby łączna masa miseczki oraz gruntu wynosiła 210±1g. Pasta wypełniała tylko przednią część miseczki tworząc powierzchnię wklęsłą o maksymalnej grubości 9mm. Po założeniu miseczki na aparat, liczyliśmy ilość uderzeń, po których krawędzie bruzdy zeszły się na długości 10mm i wysokości 1mm. Z miejsca połączenia została pobrana próbka do parowniczki. Badanie zostało powtórzone 5ciokrotnie. Za każdym razem dolewana była woda. Napełnione parowniczki zostały zwarzone i umieszczone w suszarce w temp.105-110ºC. Po tygodniu parowniczki zostały wyjęte z suszarki i ponownie zważone. Wyniki pomiarów zostały umieszczone w tabeli Próba Oznaczenie

Parowniczki Masa

parowniczki mt [g]

Masa par.i z wilgotnym gruntem mmt [g

Masa par. z gruntrm po wysuszeniu

mst [g]

Liczba uderzeń

1 3 11,52 22,42 19,93 38 2 4 12,99 22,46 20,15 21 3 20 11,94 19,06 17,78 15 4 58 10,64 21,06 18,61 11 5 67 13,19 22,49 20,48 29

Tabela 3

Ze wzoru: %100 

tst

stmt

mm mm

w wynika ze w poszczególnych parowniczkach wilgotność wynosi:

6

w3=29,6% w4=32,2% w20=21,9% w58=30,7% w67=27,5% Otrzymane wilgotności pozwalaja nam nanieść na wykres przedstawiający zależność ilości uderzeń miseczki o aparat od wilgotności gruntu i odczytać z wykresu wartość granicy płynności.

IV Określenie spoistości i stanu gruntu.

Ze wzoru PL

Pn L WW

WWI

  możemy obliczyć stopień

plastyczności 0785,015,5-29 15,5-14,44

LI Ip obliczamy według wzoru Ip=WL-WP Ip =29-15,5=13,5

7

Teraz konsystencje, stan i spoistość badanego gruntu można odczytać z tabel:

Konsystencja gruntu Stan gruntu Symbol Wartości IL i wn

zwarta zwarty zw IL 0 oraz wn ws półzwarty pzw IL  0 oraz ws  wn  wL

plastyczna twardoplastyczny tpl 0  IL0,25 oraz wp  wn  wL

plastyczny pl 0,25  IL0,5 oraz wp  wn  wL miękkoplastyczny mpl 0,5  IL1,0 oraz wp  wn  wL

płynna płynny pł IL  1,0 i wn  wL

Wskaźnik plastyczności [%] Spoistość (rodzaj gruntu) Ip  1 niespoisty 1  Ip spoisty :

1  Ip 10 mało spoisty

10 Ip 20 średnio spoisty 20  Ip  30 zwięzło spoisty

30  Ip bardzo spoisty

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument