Ograniczenia cenowe - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Ograniczenia cenowe - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (399 KB)
5 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: ograniczenia cenowe i dochodowe; ścieżka dochodowa i cenowa, prawo Engla/
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Wykład 7

 Ograniczenia cenowe

 Ograniczenia dochodowe

Funkcja popytu konsumenta:

DDX = f1(PXPY...∆P) Pojedynczy konsument

DDY = f2(PXPY...∆P)

DDX,DDY – popyt konsumenta na dobro X,Y

PX,PY – ceny dóbr

∆P – dochód pieniężny konsumenta

Popyt rynkowy:

i – pojedynczy konsument

Ścieżka dochodowa

Zmiany decyzji konsumenta pod względem zmian dochodu:

- Wzrost dochodu przesuwa krzywą popytu w prawo i łagodzi ograniczenia konsumenta. Przyrost dochodu różnie rozkłada się na różne produkty:

a) dobra normalne: ich konsumpcja wzrasta wraz ze wzrostem dochodu b) dobra podrzędne: ich konsumpcja spada wraz ze wzrostem dochodu

Podział ten ma charakter:

- subiektywny ( dla różnych konsumentów dobra te mają różny charakter ) - należy uwzględnić poziom życia społeczeństwa - zmiany w czasie

Większość dóbr ma charakter dóbr normalnych, czyli struktura konsumpcji wygląda tak, że

wraz ze wzrostem dochodu różnie konsumpcja dóbr normalnych

Nie zdarza się przy wzroście dochodów, że konsumpcja wszystkich dóbr maleje, bo

przynajmniej jedno z nich jest dobrem normalnym ( i wzrasta na nie konsumpcja)

a) wpływ zmian dochodu na popyt: ay

y1 E

y y

n

0i DYI

n

0i DXI

D

D

y

1

P

DP

YP

DP

docsity.com

ax x x1 DP1 DP x x

a) Ścieżka ekspansji dochodowej konsumenta Krzywa dochód – konsumpcja

Jest to linia łącząca punkty optimum konsumenta przy założeniu zmian dochodów i

niezmienności innych warunków ( jest to wypadkowa sytuacji konsumenta).

ay ay ay

E2 E1 E2 E E1

E

0 ax ax ax X,Y – są dobrami normalnymi Y- d. normalne X-d. Normalne

X- d. Podrzędne Y-d. Podrzędne

c) Prawo Engla – podział na dobra podstawowe i wyższego rzędu, wraz ze wzrostem

dochodu następuje różny relatywny podział

Wraz ze wzrostem dochodu konsument wydaje relatywnie mniej na dobra niższego rzędu, a

więcej na dobra wyższego rzędu.

KRZYWE ENGLA

A – dobra podstawowe B – dobra wyższego rzędu DP DP

DP2 DP2

DP1 DP1

DP DP

X X1 X2 ax X X1 X2 ax

docsity.com

Przyrosty dochodu ∆P są takie Przyrosty dochodu ∆P są takie

same. Przyrosty zakupów dobra same, a przyrosty zakupów

x - ∆x są malejące dobra x - ∆x są rosnące

Krzywa Engla, a klasyfikacja dóbr

DP

DP*

0 ax

X – jest dobrem normalnym dla 0<DP<DP*

X – jest dobrem podrzędnym dla DP>DP*

Ścieżka cenowa

Zmiany decyzji konsumenta pod względem zmiany cen

- czynnikiem zmiennym jest cena dobra - nie zmienia się dochód konsumenta - nie zmieniają się ceny innych dóbr - syt. Preferencji konsumenta są takie same

Ścieżka ekspansji cenowej konsumenta (krzywa cena – konsumpcja)

Jest to linia łącząca wszystkie punkty optimum konsumenta przy założeniu zmiany ceny

danego dobra i niezmienności innych warunków

Qy

Krzywa cena - konsumpcja

E``

E`

E

Qx X1 X2 X3

YP

DP

PX

DP

P`X

DP

XP``

DP

docsity.com

Przy wzroście ceny mamy coraz bardziej ograniczone możliwości zakupu danego dobra.

Efekt substytucyjności – sytuacja, gdy przy wzroście ceny dobra x konsument zastępuje je

innym dobrem substytucyjnym

Efekt dochodowy – obrazuje wpływ spadku siły nabywczej konsumenta na wielkość

zakupów dobra X,Y ay

(Rekowski str. 124)

B

Y2

A Y C

Y1

X1 X2 X ax

Całkowita decyzja konsumenta jest efektem substytucyjności i dochodowości konsumenta w

sytuacji wzrostu cen, doznaje on ograniczenia budżetowego, dlatego szuka innej kombinacji

dóbr, bo zmieniła się ich substytucyjność.

Zmieni się substytucyjność czyli i dochodowość, bo zmieni się cena.

W rzeczywistości dwie ścieżki nakładają się na siebie:

Yo

Y2 A B

C

Xo X2 X1

Efekt substytucyjny – wzdłuż krzywej obojętności od A do C

Efekt dochodowy – wzdłuż krzywej ekspansji dochodowej od C do B

docsity.com

Efekt substytucyjny – jest zawsze ujemny

Efekt dochodowy – dodatni dla dóbr normalnych

Ujemny dla dóbr podrzędnych

 sytuacja, gdy konsument funkcjonuje w sytuacji niepełnej informacji

 koszty transakcji – są to koszty ponoszone w celu zdobywania informacji ( wydatkowane pieniądze i stracony czas )

 użyteczność ex-ante – użyteczność, jaką konsument przypisuje produktowi w momencie podejmowania decyzji co do jego zakupu

 użyteczność ex-post – użyteczność, jaką dla konsumenta ma faktycznie dana konsumpcja, użyteczność, którą doświadczamy w trakcie używania produktu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument