Wybrane problemy deficytu budżetowego i długu publicznego - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Wybrane problemy deficytu budżetowego i długu publicznego - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (652 KB)
11 strona
773Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: wybrane problemy deficytu budżetowego i długu publicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

13

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Dług w mld zł Relacja długu do PKB w proc.

Państwowy dług publiczny w Polsce w latach 1990-2001 w mln PLN i w proc. PKB

14

DŁUG PUBLICZNY W POLSCE W LATACH 2001 - 2008

15

DŁUG PUBLICZNY W POLSCE W LATACH 2001 - 2008

2

5

1

1

6

6

2

9

1

6

5

9

3

1

5

4

7

9

3

5

2

3

2

8

3

8

0

4

0

9

4

2

0

2

0

2

4

3

4

2

5

9

1

2

7

7

7

8

1

1

1

2

0

2

1

2

4

6

8

9

1

2

6

1

9

8

1

2

1

1

2

2

1

4

9

7

4

4

1

6

6

8

1

4

3

7

8

9

4

4

4

0

2

8

6

0

4

4

0

1

6

7

4

7

8

5

2

6

5

0

1

5

3

1

5

6

9

9

4

6

6

0

1

0

7

3

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

XII. 2003 XII.'2004 XII.2005 XII.2006 XII.'2007 XII.2008 III.2009

Krajowy Zagraniczny Razem

16

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 IX 2007

Zadłużenie SFP Zadłużenie S. Rządowego Skarb Państwa Zadłużenie S. Samorządowego

Struktura zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce wg podsektorów w latach 1999 -2000 (w mld zł – nominał po konsolidacji)

17

9

7

,

7

5

9

6

,

7

1

9

6

,

4

3

9

6

,

0

1

9

5

,

9

5

9

5

,

7

4

9

5

,

6

8

9

5

,

3

9

9

5

,

6

3

9

6

,

4

1

9

4

,

8

5

9

3

,

5

5

9

2

,

6

7

9

2

,

6

2

9

3

,

0

3

9

3

,

9

6

9

4

,

3

7

9

5

,

2

0

4

,

6

1

2

,

2

5

3

,

2

9

3

,

5

7

3

,

9

9

4

,

0

5

4

,

2

6

4

,

3

2

4

,

3

7

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 IX 2007

Zadłużenie S. Rządowego Skarb Państwa Zadłużenie S. Samorządowego

Struktura zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce wg podsektorów w latach 1999 -2000 (w proc. dług SFP=100)

18

Struktura zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2001-2007 wg:

1) miejsca emisji

2) rezydenta

6

7

,

1

6

9

,

0

6

6

,

3

7

2

,

4

7

1

,

7

7

3

,

6

7

5

,

8

7

3

,

7

7

2

,

2

3

2

,

9

3

1

,

0

3

3

,

7

2

7

,

6

2

8

,

3

2

6

,

4

2

4

,

2

2

6

,

3

2

7

,

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

XII. 2001 XII.'2002 XII. 2003 XII.'2004 XII.2005 XII.2006 XII.'2007 XII.2008 III.2009

Krajowy Zagraniczny

6

1

,

2

6

0

,

8

5

9

,

4

6

0

,

1

5

9

,

1

6

1

,

0

6

1

,

8

6

5

,

6

6

4

,

2

3

8

,

8

3

9

,

2

4

0

,

6

3

9

,

9

4

0

,

9

3

9

,

0

3

8

,

2

3

4

,

4

3

5

,

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

XII. 2001 XII. 2002 XII. 2003 XII. 2004 XII. 2005 XII. 2006 XII. 2007 XII.2008 III.2009

Zadłużenie krajowe Zadłużenie zagraniczne

19

Struktura walutowa długu zagranicznego Skarbu Państwa w Polsce w latach 2001 i 2008

20

Dług publiczny/PKB w krajach UE w 2006 roku (w proc.)

1

8

,

2

2

2

,

8

2

4

,

9

2

7

,

8

3

0

,

2

3

0

,

4

3

0

,

7

3

9

,

1

3

9

,

9

4

3

,

5

4

6

,

9

4

7

,

8

4

8

,

7

6

2

,

2

6

3

,

9

6

4

,

7

6

5

,

3

6

6

,

0

6

6

,

5

6

7

,

9

8

9

,

1

1

0

4

,

6

1

0

6

,

8

6

1

,

7

6

9

,

0

4

,

1

6

,

8

1

0

,

0

1

2

,

4

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0 E

s

t

o

n

i

a

L

u

k

s

e

m

b

u

r

g

Ł

o

t

w

a

R

u

m

i

u

n

i

a

L

i

t

w

a

B

u

ł

g

a

r

i

a

I

r

l

a

n

d

i

a

S

ł

o

w

e

n

i

a

D

a

n

i

a

C

z

e

c

h

y

S

ł

o

w

a

c

j

a

F

i

n

l

a

n

d

i

a

H

i

s

z

p

a

n

i

a

W

l

k

.

B

r

y

t

a

n

i

a

S

z

w

e

c

j

a

P

o

l

s

k

a

H

o

l

a

n

d

i

a

A

u

s

t

r

i

a

F

r

a

n

c

j

a

P

o

r

t

u

g

a

l

i

a

C

y

p

r

W

ę

g

r

y

M

a

l

t

a

N

i

e

m

c

y

B

e

l

g

i

a

G

r

e

c

j

a

W

ł

o

c

h

y

E

U

2

7

S

t

r

e

f

a

e

u

r

o

21

Koszty obsługi długu publicznego w Polsce w l. 2001 -2007

22

23

Przestrzeganie norm ostrożnościowych w zakresie długu publicznego w Polsce w latach 2001 -2007

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument