Grupy społeczne i ich typologia - Notatki - Socjologia ogólna, Notatki'z Socjologia. University of Warsaw
Kasia_aisaK
Kasia_aisaK4 marca 2013

Grupy społeczne i ich typologia - Notatki - Socjologia ogólna, Notatki'z Socjologia. University of Warsaw

PDF (231 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczą grupa społeczna jako system jednostek pozostających ze sobą we wzajemnych interakcjach, skupionych wokół celów i zadań grupy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Grupy społeczne i ich typologia

Grupy społeczne i ich typologia Grupą społeczną są minimum 3 osoby tworzące wyodrębnioną całość i mające poczucie owej

odrębności, między którymi występują relacje psychiczne, zwane więzami społecznymi, lub pośrednie

i rzeczowe powiązania jako stosunki społeczne. Grupa społeczna to system jednostek pozostających ze

sobą we wzajemnych interakcjach, skupionych wokół celów i zadań grupy.

- więź społeczna posiada elementy poznawcze, partycypacyjne, emocjonalne, więź społeczna jest

świadoma

- stosunki społeczne mają charakter pośredni (zadania, powinności, obowiązki), nie muszą być

uświadomione, ale mogą (są to struktury ukryte)

- więzi mają charakter interpersonalny

Stosunki społeczne to zobiektywizowane, pośrednie stosunki międzygrupowe (relacje), wszelkie

możliwe kombinacje między jednostką i grupą.

Składniki stosunków społecznych:

- stosunki ekonomiczne (własności, dystrybucji, społeczny podział pracy)

- stosunki polityczne (zależności w sferze polityki)

- stosunki kulturowe

Klasyfikacja grup społecznych

I Kryterium – typ struktury społecznej:

Grupy małe – złożone są wyłącznie z członków i nie posiadających żadnych podgrup

Grupy duże – nie wchodzą jako części składowe do większych podgrup np. naród, grupa wyznaniowa

II Kryterium – typ więzi społecznej:

Grupy pierwotne – więź oparta na stycznościach osobistych podstawach emocjonalnych np. rodzina

Grupy wtórne – więź oparta na stosunkach rzeczowych i oparta na interesach, np. związki zawodowe

III Kryterium – występowanie sformalizowanych instytucji i kontroli społecznej:

Grupy formalne – występowanie instytucji sformalizowanych i kontroli społecznej np. państwo

Grupy nieformalne – występowanie instytucji nieformalnych i kontroli społecznej nieformalnej np.

grupa koleżeńska

Grupa w sobie – byt społeczny oparty na kryteriach obiektywnych, dotyczy zbiorowości ludzkich

wyodrębnionych na podstawie ważnych cech, położenia społecznego tych ludzi.

Grupa dla siebie – istnieje świadomość grupowa, pojawiają się liderzy, jest wspólny cel, wrogowie,

istnieje wykrystalizowana organizacja i struktura wewnętrzna

Grupy celowe i autoteliczne – podział ten sięga do dorobku antropologii kultury

docsity.com

Grupy autoteliczne nie posiadają celu zewnętrznego

Reizm jest terminem niepozytywistycznym, traktuje rzeczywistość jako sumę rzeczy i jednostek

ludzkich. Reizm to pojęcie wprowadzone przez Tadeusza Kotarbińskiego.

Grupy reistyczne biorą pod uwagę konkretny skład personalny grupy.

Grupy niereistyczne obejmują sieć relacji i ról między elementami grupy, schemat organizacyjny

danej grupy (dyrektor, vice – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie)

Rodzaje więzi społecznej:

- całościowa (totalna, obejmuje wszystkie strony osobowości, nie ma sfery odrębności między

jednostkami w ramach tej więzi)

- częściowa (partykularna, partykularyzacja więzi społecznej doprowadziła do jej pluralizacji)

Czynniki konstytuujące grupę społeczną:

Zbiór ludzi – przynajmniej 3 osoby ze względu na ilość stosunków interpersonalnych w postaci

interakcji = [n(n-1)]/2

Więź społeczna – fakt uzależnienia się bądź zjednoczenia się członków danego zbioru ludzi wokół

określonych wartości czy pełnionych funkcji społecznych.

Wartości wspólnogrupowe – wspólne wartości, jakie członkowie zbiorowości, przez swe

współdziałanie osiągają lub osiągnąć zamierzają

Organizacja wewnętrzna grupy – sieć pozycji i ról społecznych oraz instytucje grupy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument