Projektowanie aplikacji użytkownika - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Projektowanie aplikacji użytkownika - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics

PDF (875 KB)
12 strona
531Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają tematy z zakresu bazy danych: projektowanie aplikacji użytkownika.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument

PROJEKTOWANIE APLIKACJI UŻYTKOWNIKA

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA MS ACCESS

DLA BAZY DANYCH W MS SQL SERVER

docsity.com

Spis treści

1. WPROWADZENIE .............................................................................................. 3

2. POŁĄCZENIE BAZY DANYCH MS SQL SERVER Z NARZĘDZIEM MS ACCESS..................................................................................................................... 3

2.1. Zadanie ...................................................................................................................................... 3

2.2. Wykonanie zadania .................................................................................................................. 3

3. IMPORTOWANIE ELEMENTÓW APLIKACJI Z MS ACCESS .......................... 8

3.1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 8

3.2. Zadanie ...................................................................................................................................... 8

3.3. Wykonanie zadania .................................................................................................................. 8

4. ZADANIE DO WYKONANIA............................................................................. 12

docsity.com

1. Wprowadzenie

Baza danych w MS SQL Server jest już gotowa. Teraz pozostaje problem udostępnienia jej użytkownikom za pośrednictwem odpowiednich aplikacji. Ponownie do budowy aplikacji wykorzystamy narzędzie MS Access – można nawet pokusić się o wykorzystanie przygotowanych poprzednio (dla bazy MS Access) formularzy i raportów. W tej instrukcji zaprezentujemy metodę łączenia bazy danych MS SQL Server z narzędziem MS Access.

2. Połączenie bazy danych MS SQL Server z narzędziem MS Access

2.1. Zadanie

Należy udostępnić bazę danych Kadry, przygotowaną w MS SQL Server, poprzez narzędzie MS Access tak, aby była możliwość wykonania aplikacji użytkownika właśnie w narzędziu MS Access.

2.2. Wykonanie zadania

 Po otworzeniu aplikacji MS Access należy utworzyć nowa bazę danych i zapisać ją na Pulpicie w folderze Baza Danych pod nazwą AplikacjaKadry (Rys. 1).

Rys. 1 Tworzenie nowej bazy danych w Ms Access

 Następnie z menu Plik opcja Pobierz dane zewnętrzne należy wybrać opcję Połącz tabele (Rys. 2).

docsity.com

Rys. 2 Inicjowanie połączenia z bazą danych w MS SQL Server

 Przy wyborze typu pliku do połączenia należy wskazać Bazy danych ODBC (Rys. 3).

Rys. 3 Połączenie przez ODBC

 Zostanie uruchomiony kreator połączeń ODBC, w którym należy wybrać zakładkę Komputerowe źródło danych i przycisk Nowe (Rys. 4).

Rys. 4 Tworzenie nowego źródła ODBC

 Należy wybrać właściwy sterownik źródła danych (Rys. 5).

docsity.com

Rys. 5 Sterownik nowego źródła ODBC

 Kiedy zostanie uruchomione połączenie z MS SQL Server należy wpisać nazwę źródła danych oraz nazwę serwera SQL (Rys. 6).

Rys. 6 Połączenie z MS SQL Server

 Bardzo ważnym elementem kreowania tego połączenia jest zmiana bazy dostępowej na Kadry (Rys. 7).

docsity.com

Rys. 7 Połaczenie z bazą Kadry

 W ten sposób nowe źródło ODBC zostało utworzone (Rys. 8).

Rys. 8 Utworzenie nowego źródła ODBC

 Pojawi się okno Połącz Tabele, w którym należy wskazać, które tabele bazy danych Kadry mają być dostępne w Aplikacji Kadry (Rys. 9). Kompletną listę tabel połączonych prezentuje Rys. 10.

Rys. 9 Specyfikacja tabel połączonych

docsity.com

Rys. 10 Lista tabel połączonych

 W celu identyfikacji rekordów w niektórych tabelach program poprosi o wskazanie pola identyfikacyjnego (Rys. 11)

Rys. 11 Wskazanie identyfikatora tabeli

 Po wygenerowaniu połączenia tabel należy odbudować strukturę relacji (Rys. 12), ponieważ relacje inaczej nie będą dostępne, a są niezbędne przy tworzeniu elementów aplikacji.

docsity.com

Rys. 12 Relacje dla bazy danych Kadry

3. Importowanie elementów aplikacji z Ms Access

3.1. Wprowadzenie

W dalszej części ćwiczeń należy przygotować, tak ja w przypadku bazy MS Access, kwerendy, formularze i raporty, a następnie zorganizować je przy pomocy panelu przełączania. Można to zrobić analogicznie jak to było robione dla bazy danych MS Access, ale można też zaimportować poprzednio przygotowane elementy aplikacji.

3.2. Zadanie

Należy zaimportować niezbędne kwerendy, formularze, raporty oraz panel przełączania przygotowane dla bazy danych MS Access.

3.3. Wykonanie zadania

 Wykonanie zadania należy rozpocząć od zmiany nazw tabel połączonych (usunąć człon dbo_ w każdej nazwie), żeby były identyczne jak w bazie MS Access - inaczej elementy aplikacji nie będą się uruchamiały (Rys. 13).

docsity.com

Rys. 13 Zmiana nazw tabel połączonych

 z menu Plik wybrać opcję Pobierz dane zewnętrzne – Importuj (Rys. 14).

Rys. 14 Importowanie danych z innej bazy danych

 Teraz należy wskazać źródło importu. Jest to baza danych o nazwie Kadry+Aplikacja.mdb, która znajduje się na Pulpicie w folderze Instrukcje BD – Ćwiczenie 12 (Rys. 15).

docsity.com

Rys. 15 Wskazanie źródła importu

 Z table zaimportujmy Switchboard Items – niezbędna do działania panelu przełączania (Rys. 16)

Rys. 16 Import tabel

 Wśród kwerend należy wybrać te, które prezentowane są na Rys. 17.

docsity.com

Rys. 17 Import kwerend

 Następnie zaznaczamy wszystkie formularze (Rys. 18)

Rys. 18 Import formularzy

 Oraz wszystkie raporty (Rys. 19):

Rys. 19 Import raportów

 Na koniec importujemy makro, które jest wykorzystywane w panelu przełączania i możemy zakończyć operację wciskając klawisz OK. (Rys. 20)

docsity.com

Rys. 20 Import makr

 Teraz wystarczy w menu Narzędzia - Uruchamienie ustawić panel przełączania, jako formularz startujący i mamy gotową aplikację dla bazy danych Ms SQL Server (Rys. 21)

Rys. 21 Opcja Uruchomienie

4. Zadanie do wykonania Należy wykonać aplikację dla projektowanej bazy MS SQL Server. W aplikacji należy wykorzystać elementy zaprojektowane dla bazy danych MS Access oraz nowe – wykonane specjalnie z myślą o bazie MS SQL Server. Zadanie stanowi element oceniany.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument