Fundacje - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Dziennikarstwo lokalne
Karolina_90
Karolina_9027 maja 2013

Fundacje - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Dziennikarstwo lokalne

RTF (52 KB)
5 strona
624Liczba odwiedzin
Opis
Dziennikarstwo: notatki z zakresu dziennikarstwa opisujące najważniejsze fundacje w Polsce; cele fundancji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Fundacje

Fundacja Alfreda Jurzykowskiego i Fundacja British Council Definicja fundacjiFundacja to instytucja, której podstawą działalności jest majątek przekazany przez jej założyciela-fundatora. Cel fundacji -nie mający charakteru działalności gospodarczej -określony w akcie fundacyjnym. Może to być cel dobroczynny, naukowy, oświatowy, promocyjny itp. Najważniejsze fundacje w Polsce to m in.: -Caritas Polska -Fundacja na rzecz Nauki Polskiej -Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa -Fundacja Polsat -Fundacja TVN -Fundacja Polska Akcja Humanitarna -Fundacja Tygodnika Polityka -Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej -Polska Fundacja Upowszechniania Nauki -Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -Fundacja Braci Śniadeckich -Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia -Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Fundacja Jurzykowskiego AlfredaJurzykowski Alfred (1899-1966), handlowiec, przemysłowiec i działacz społeczny. Był oficerem Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej w 1939 r. W latach 1940-1950 przebywał w Stanach Zjednoczonych, 1950-1960 w Brazylii, 1960-1966 ponownie w Stanach Zjednoczonych. Po 1956 r. przy współpracy z firmą Mercedes-Benz założyłw Brazylii fabrykę samochodów i autobusów. Prowadził także w Brazylii działalność społeczną i charytatywną. W 1960 r. utworzył fundację swego imienia, która została założona w Nowym Jorku w celu popierania (m.in. finansowania) instytucji naukowychi kulturalnych znajdujących się poza Polską(m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskiego Instytutu Nauk w Ameryce). Fundacja działa także w Brazylii; udziela stypendiów i co roku (w latach 1964-1998) przyznawała nagrody naukowcom i Twórcom z Polski i Brazylii. Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, przyznawana od 1964 r. twórcom pochodzenia polskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki, w następujących dziedzinach: nauki ścisłei humanistyczne, medycyna, literatura(twórczość, przekłady, krytyka literacka), sztuki piękne, muzyka(kompozycja, wykonanie, muzykologia), teatr, film i in. Do 1998(włącznie) zostały przyznane 463 nagrody. Zarząd Nowojorskiej Fundacji Alfreda

Jurzykowskiego podjął decyzję o zawieszeniu od 1999 przyznawania nagród, kontynuując jednak inne formy działalności na rzecz kultury polskiej. Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego otrzymali m.in.:-Ryszard Kapuściński(ur.1932), jeden z najwybitniejszych dziennikarzy polskich, reportażysta, eseista, publicysta. Początkowo pracował jako dziennikarz w Sztandarze Młodych, gdzie publikował reportaże z Nowej Huty, za które otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Zainteresowanie wzbudziły korespondencje z wojny domowej w Kongu w 1958 r. drukowane w Polityce, a potem cykl reportaży z ZSRR. Kirgiz schodzi z konia. Od 1962 r. był korespondentem zagranicznym Polskiej Agencji Prasowej, przebywał głównie w krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, śledząc konflikty polityczne i wydarzenia wojenne. Specjalizował się w reportażach z Trzeciego Świata, później także z Rosji i krajów byłego ZSRR. Światowy rozgłos zdobyła metaforyczno-realistyczna opowieść o abisyńskim władcy i jego dworze Cesarz.Twórczość: zbiory reportaży Busz po polsku(1962), Kirgiz schodzi z konia(1968), Czarne gwiazdy(1963), Gdyby cała Afryka(1969), Chrystus z karabinem na ramieniu(1975), Wojna futbolowa(1978), Cesarz(1978), Szachinszach(1982), Imperium(1993), Heban(1998), zbiory wierszy Notes(1986), i Prawa natury(2006), szkice Lapidarium(1990),Lapidarium II (1995), Lapidarium III(1997), Lapidarium IV(2000), Lapidarium V(2002), Podróżez Herodotem(2004). Opublikował też album fotograficzny Ryszard Kapuściński(2000).Laureat m.in. nagrody im. Jana Paderewskiego(1996), nagrody Ikara(1999), Prix Tropiques(2002), nagrody telewizyjnej Superwiktor(2002), doktor Honoris causa UJ(2004).- Myśliwski Wiesław(ur. 1932), polski pisarz, dramaturg, uważany za jednegoz najwybitniejszych przedstawicieli nurtu chłopskiego w prozie powojennej. Od 1995 r. pracował jako redaktor w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Od 1975 r. redaguje kwartalnik Regiony , od 1994 r. czasopismo Sycyna . Pisze o wsi, ukazując tradycję kulturową w kontekście krytycznie traktowanej współczesnej cywilizacji.Wybrana twórczość: powieści Nagi sad(1967; portret ojca), Pałac(1970), Kamień na kamieniu(1984), Widnokrąg(1996; nagroda NIKE 1997), Reguiem dla dla gospodyni(2000), dramaty: Złodziej( Dialog 1973, wystawienie 1974), Klucznik( Dialog 1978, wystawienie 1978), Drzewo(1989).-Lenica Jan (1928-2001), polski twórca filmów animowanych. Studiował muzykęi architekturę. W 1945 r. publikował rysunki satyryczne w Szpilkach , od 1952 r. wyróżniał się jako twórca plakatów kinowych, teatralnych i operowych. Jedenz najwybitniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu . W 1957 r. podjął współpracęz W. Borowczykiem realizując krótkometrażowe filmy animowane raz...(1957, nagrody w Wenecji i Mannheim, Syrena Warszawska), Nagrodzone uczucie(1957), Był sobie dom(1958, nagroda w Brukseli). Samodzielnie zrealizował: Pan Głowa(1959, Francja), Nowy Janko Muzykant(1960), Labirynt(1962). Od 1963 r. osiadł na stałe we Francji,

potem przeniósł się do Berlina, gdzie w latach 1986-94 wykładał w Hochschule der Kunst. Zrealizował wtedy filmy: Nosorożec(1963), Adam2 (1969, pierwszy film pełnometrażowy), Nature morte(1970), Fantorro (1972) Ubu et la grande Gidoulle i inne.-Twardowski Jan(1915-2006), ksiądz katolicki, poeta. W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim(1944). W 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1948-1952 był wikarym w Żbikowie, od 1952 r. rektorem kościoła P.P. Wizytek w Warszawie. Pracował, jako duszpasterz w szkołach dla upośledzonych dzieci. Debiutował, jako poeta, na łamach prasy 1935, nawiązując do poetyki Skamandra. Jego twórczość cieszy się ogromną popularnością, jako niekonwencjonalny przejaw poezji religijnej, głoszącej radość godziwego życia i solidarność w cierpieniu.Wybrana twórczość: Powrót Andersena(1937), Wiersze(1959), Znaki ufności(1970), Niebieskie okulary(1980), Rachunek dla dorosłego(1982), Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1937-1985(1986), Sumienie ruszyło(1989), Taka ludzka (1990), Krzyżyk na drogę(1993), Rwane prosto z krzaka(1996), Bóg prosi o miłość, Niebo w dobrym humorze(1998), Miłość miłości szuka(1999), Cierpienie(1999). Utwory dla dzieci, np. Patyki i patyczki(1987), Uśmiech Pana Boga(1991), Kasztan dla Milionera(1993), zbiory anegdot, myśli, aforyzmów: Niecodziennik(1991), Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego(2000), Dłużej niż zawsze(2001). Jest m in. Laureatem nagrody Ikara(2000; za wyjątkową we współczesnej literaturze, pełną głęboko humanistycznych treści poezję, przemawiającą do każdego i za fenomen popularności szczególnie wśród młodzieży , Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury(2001).-Brandstaetter Roman (1906-1987), dramatopisarz, poeta, prozaik. Ukończył w 1929 r. filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1940-1946 przebywał w Palestynie, 1947- 1948 attache kulturalny ambasady PRL w Rzymie, 1948-1949 kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu. 1950-1958 mieszkał w Zakopanem(został honorowym obywatelem tego miasta),od 1960 w Poznaniu. Opublikował zbiory wierszy związanych z filozofią chrześcijańską, m.in.: Jarzma(1928), Królestwo Trzeciej Świątyni(1934), Faust zwyciężony(1958), Cztery poematy biblijne(1972), Księga modlitw (1985. Dramaty, np.: Powrót syna marnotrawnego(wystawienie 1947, wydanie 1948), Noce narodowe(1954), Dzień gniewu(1962), Pokutnik z Osjaku(1979). Powieści, np.: Jezus z Nazaretu(tom 1-4, 1967-1973, całość 1979), Prorok Jonasz(1983). Także szkice: Kroniki Asyżu(1947),Krąg biblijny i franciszkański(1981), Ja jestem Żyd z ((Wesela)) (1981). Wspomnieniai opowiadania Przypadki mojego życia(1988).-Kapusta Janusz(ur. 1951), malarz, grafik, plakacista, ilustrator, scenograf. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Wydziału Architektury Politechniki w Warszawie. Jako rysownik współpracował z licznymi czasopismami,m in.: Szpilkami, JTD, Radar, Forum. Od 1981 r. w Nowym Jorku. Tam współpracował z The

New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Business Week. Autor ilustracji do bibliofilskiego wydania Zniewolonego umysłu Cz. Miłosza. Autor scenografii do oper CarmenG. Bizeta(1995), Snu nocy letniej (1995), Czarny jeździec R. Wilsona(1995). Odkrył(1985) i opatentował(1987) nową figurę geometryczną- jedenastościenną bryłę, tzw. K-Dron(1985). Opublikował: Almost Everybody (Nowy Jork, 1985), Kapusta w New York Times, rysunki z lat 1981-1995; K-Dron Opatentowana nieskończoność(1995). Laureat nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody im. Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie Sztuk Pięknych.- Witold Lutosławski(1996)-Bronisław Momon(1991)-Wojciech Kilar(1984)- Bohdan Pociej(1989)-Jacek Sianecki(1993)-Marek Stachowski(1990)-Alfred Aberdam(1993) itd.Fundacja British CouncilBritish Council, niezależna i apolityczna organizacja utworzona w 1934 r. z siedzibąw Londynie, propagującą język angielski oraz brytyjski dorobek kulturalny, naukowyi intelektualny. Na jej czele stoi 30 osobowa Rada(6 członków powołuje rząd), w 1976 r. posiadała przedstawicielstwa w 78 krajach oraz 25 biur w Wielkiej Brytanii, a w 1987 r. już 120 przedstawicielstw w ponad 80 krajach, aktualnie(1999) 230 biur w 109 krajach. Wydatki związane z działalnością na rok 1976-1977 wyniosły 62 mln funtów szterlingów. W Polsce działa od 1938 w Warszawie i w Krakowie(Bibliotece Jagiellońskiej, od sierpnia 1999 siedziba krakowska została przeniesiona do budynku przy Rynku Głównym). Współpracuje z ponad 170 bibliotekami, w których organizuje wystawy czasopism i książek brytyjskich. Wspiera finansowo działalność bibliotek. Zajmuje się wymianą stypendialną. Promuje wyniki badań naukowych oraz wojaże brytyjskich grup baletowych, teatralnych, chórów, orkiestr. Działa na rzecz wymiany młodzieżowej. British Council organizuje różnorodne kursy zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza jej granicami. Fundacja ta współpracuje z wieloma promotorami, festiwalami i instytucjami kultury w Polsce. W ostatnich latach Polskę odwiedziły takie grupy, jak: STOMP, Theatre de Complicite, New Art Club, Rambert Dance, Company czy CanDoCo. W zakresie sztuk wizualnychi design fundacja wspiera i promuje współczesnych brytyjskich artystów i projektantów tworzących w takich dziedzinach, jak: fotografia, instalacje plastyczne, malarstwo, grafika, sztuka użytkowa i moda. We współpracy z polskimi muzeami i galeriami British Council organizuje szereg imprez i działań, takich jak wystawy objazdowe, seminaria i warsztaty, prezentując najlepsze osiągnięcia brytyjskich sztuk plastycznych i wzornictwa. Fundacja prezentuje to, co najlepsze w literaturze całej Wielkiej Brytanii, odzwierciedlając przy tym różnorodność stylów i form literackich wywodzących się w różnych społecznościach, które współtworzą kulturę na Wyspach Brytyjskich. British Council w ramach nowego programu Faces & Places-New British Writing zaprezentuje polskim czytelnikom wielu autorówi artystów

brytyjskich-nie tylko tych już uznanych, ale również nowe talenty, takiejak: Sarach Hall, Gwendoline Riley czy Rachel Seiffert. British Council oraz Instytut Książki organizuje serię 20 prezentacji w 19 miastach na temat zakładania i prowadzenia Dyskusyjnych Klubów Książki dla czytelników, które reprezentują zarówno model brytyjski jak i doświadczenia British Council w wprowadzeniu grup czytelniczychw Polsce. Prezentacje są przeznaczone dla bibliotekarzy oraz nauczycieli i będą odbywać się w języku polskim. W dziedzinie filmu fundacja prezentuje zróżnicowaną kinematografię brytyjską organizując pokazy cyfrowych filmów krótkometrażowych, kreskówek, reklami filmów fabularnych, pokazy filmów krótkometrażowych i eksperymentalnych oraz inne imprezy, promując utalentowanych artystów działających obecnie w brytyjskim przemyśle filmowym, który wydał takich twórców, jak Guy Ritchie, Lynne Ramsay, Michael Winterbattom czy Ken Loach. British Council udziela też stypendiów m.in.: -Stypendium Romana Wasilewskiego prowadzone we współpracy z British Councilw dziedzinie nauk ścisłych(metalurgii i materiałoznawstwa) oraz nauk humanistycznychi społecznych(studia dotyczące społeczeństwa wielokulturowego i tolerancji religijnej. Stypendium obejmuje 9-12 tygodniowy pobyt w Clare Hall(stypendium w dziedzinie nauk ścisłych 10-12 tygodni; stypendium w dziedzinie nauk humanistycznych-9 tygodni). -Od 1989 r. brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych funduje stypendia Chevening znane w Polsce jako stypendia im. Josepha Conrada. Główny Program Stypendialny im. Josepha Conrada oferuje możliwość studiów podyplomowych w szczególnościw dziedzinach: -Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe -Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne -Polityka migracyjna -Badania nad rozwojem -Zrównoważony rozwój -Bezpieczeństwo energetyczne -Kreowanie polityki oraz zarządzanie w sektorze nauki i innowacji -Unia Europejska. Fundacja współpracuje z Ogólnopolskim Porozumieniem Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Niebieska linia w celu zapewnienia pomocy dzieciom, które są ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie, na każdym etapie postępowania

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument