Dusza o pokornym dziecięcym sercu pełna wdzięczności - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Dusza o pokornym dziecięcym sercu pełna wdzięczności - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (280 KB)
2 strony
480Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości opisujące duszę o pokornym dziecięcym sercu pełnym wdzięczności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

DUSZA O POKORNYM DZIECIĘCYM SERCU PEŁNA WDZIĘCZNOŚCI

Przemieniaj Jezu drogi nasze serca! Niech zamieszka w naszych sercach pokój i radośd

Twoja! Niech Twoja radośd będzie naszą radością a nasza radośd Twoją radością!

Tylko w Tobie, mój Jezu, odnajduję życie i w Tobie jedynie odnajduję wolnośd swego

serca! Moje serce żyje w Tobie i tylko do Ciebie pragnie kiedyś pójśd! Niech nasze

serca będą napełnione czystą miłością! Ty sprawiasz, że miłośd Twoja i Miłosierdzie

dokonuje się przez nas! Ty jesteś źródłem miłości w świecie! Spraw, byśmy byli

żywymi świadkami Twojej obecności w otaczającym nas świecie! Daj nam Jezu cichy i

pokorny doświadczad nieustannie Twojego Miłosierdzia! Tyś jest światłem, które w

ciemności świeci! Daj nam Twego Ducha, byśmy żyli w nieustannej łączności z Tobą!

Tyś jest Panem życia a śmierd nie ma nad Tobą władzy! Niech będzie Jezu

błogosławione Twoje święte, czyste i koroną cierniową okaleczone serce! Tyś jest

rozkoszą ludzkiego serca i duszy! Mów do mnie Jezu, niech Twój głos i łaska rozbiją

kamieo na naszych sercach!! Zjednocz w Sobie Panie wszystkie swoje dzieci! Bądź siłą

i radością w ludzkim sercu! Daj nam moc Twoją, abyśmy byli miłością miłosierną dla

świata, będąc Twymi cichymi apostołami i uczniami! Ty, jeśli tylko chcesz, możesz

wszystko! Przymnóż nam tylko wiarę, byśmy mogli całkowicie na Ciebie się otworzyd i

bezgranicznie Tobie zaufad, Jezu!!! Dusze nasze zranione, serca okłamane i zbłądzone

tęsknią za Tobą i szukają Ciebie nieustannie w ciemności! Dodaj nam, proszę Cię,

odwagi, byśmy mogli zbliżyd się do Ciebie i zaczerpnąd wody życia! Radośd Twoja w

nas jest siłą! Niech serca nasze będą Ci we wszystkim posłuszne i nieustannie Cię

miłują! Jezu mój, pragnę Cię miłowad całą mocą swego serca i błogosławid Cię, lecz

wiesz dobrze, że jestem niezwykle słaby i niegodzien mówid cokolwiek do Ciebie!

Zmiłuj się nade mną! Pozwól mi czynid miłośd w imię Twoje i nieśd serce moim

braciom i siostrom, którzy są w potrzebie!! Niech zamieszka w nas pokój Twój a dusze

nasze niech będą zbawione w Tobie i przeznaczone na Twoją nieskooczoną Chwałę!

Bądź Chryste błogosławiony, uwielbiony i wywyższony w każdym moim dobrym

uczynku, słowie, w moim czystym sercu, wyrzeczeniu i walce o to, co dobre! Proszę

Cię Panie, nie zważaj na moją słabośd i grzech! Odpuśd mi moją nieprawośd i zgładź

moją winę! Wiem, że nie jestem godzien ani chwilę dłużej mówid do Ciebie i prosid o

cokolwiek… Niech błogosławi Cię moja dusza i serce, w którym mieszka Twój święty

dar!!! Niech mojej serce bez przerwy Cię uwielbia, bez względu na to, czy w danym

momencie myśli o Tobie czy nie!! Niech błogosławi Cię każde moje spojrzenie na

mojego bliźniego z miłością! Niech chwali Cię każdy trud, który podejmuję w imię

dobra! Niech wszystko, cokolwiek czynię, będzie ofiarowane Tobie! Amen.

Panie Jezu wprowadź mnie w świat niewidzialny i pełen miłości. Wprowadź mnie w

świat cierpienia, radości, bólu i pełnego zjednoczenia z Tobą… Amen.

docsity.com

Bądź uwielbiony Ojcze na wieki za to, że kiedy tworzyłeś mój genom, posłużyłeś się

takimi a nie innymi nukleotydami… Bądź błogosławion za to, że w tak piękny sposób

połączyłeś we mnie wszystkie zasady azotowe…! AMEN.

Panie Jezu błagam Cię! Jeżeli znalazłbym się w piekle, to pozwól mi tam również

błogosławid Ciebie i wielbid…

Panie Jezu, niech wszystko, co się dzieje, dzieje się w Twoim Miłosierdziu, niech

wszystko prowadzi nas do Ciebie, Ty stój Panie Jezu za tym wszystkim, niech wszystko

kooczy się w Tobie, niech wszystko będzie w Tobie… Ze wszystkiego, co się dzieje,

wydobądź Panie Jezu dobro i wartośd, NIECH ZA WSZYSTKIM STOI TWOJE

MIŁOSIERDZIE I NIECH WSZYSTKO PROWADZI DO CIEBIE, Amen.

Nie pozwól Panie, abym kiedykolwiek przestał kochad oczy dziecka…! Spraw, byśmy

wszyscy mięli dziecięce oczy; wydobądź z nas to, co prawdziwe – to, co pochodzi od

Ciebie i zaszczepiłeś w nas na samym początku. Daj nam zobaczyd w nas samych

Eden! Pokaż nam prawdę o człowieku, którą w nim samym zapisałeś! Dziękuję Ci za

ludzkie piękno! Jeżeli ludzkie piękno jest niekooczone, to o ileż bardziej nieskooczone

jest Twoje piękno, Ojcze…! Błagam Cię, chod nie jestem godzien prosid Ciebie nawet o

najmniejszą rzecz, abyśmy wszyscy mięli dziecięce oczy! Gdzie są te oczy? Gdzie je

zgubiliśmy? Gdzie schowaliśmy? Czemu się ukrywają? Czemu nie jesteśmy

prawdziwi? Co się z nami stało? Panie, proszę Cię mocno – wydobądź prawdę i piękno

z głębi naszego serca i duszy...! Amen. Uczyniłeś cuda nad cudami i za wszystko Tobie

wszelka chwała i uwielbienie. Teraz i na wieki. Przez wszystkie pokolenia i bez kooca.

AMEN. Niech nasze serca błogosławią Cię nieustannie i wielbią, pełne radości i

podziwu! Niech będzie pochwalone Twoje święte Imię! Jakże jestem Ci wdzięczny za

te niewinne, proste i piękne oczy dziecka! W tych oczach widad Ciebie i Twoją wielką

chwałę… Wiesz, że my to nie my… Bez dziecięcych oczu nie jesteśmy prawdziwi przed

obliczem Twym… OJCZE, NIECH NIC NIGDY NIE PRZYSŁONI W CZŁOWIEKU PIĘKNA,

KTÓRE W NIM JEST! Niech nic nigdy nie zdeformuje prawdy, którą w człowieku

zawarłeś i która w człowieku żyje! Jesteśmy nader piękni i za to cię kocham Ojcze,

chod wiesz, że moja miłośd do Ciebie i moich bliźnich jest kompletnie niedoskonała!

Jestem nadto człowiekiem grzesznym… Ale niech Cię moje serce błogosławi za CAŁE

PIĘKNO, bo właściwie człowiek – taki, jaki wyszedł spod ręki Twojej, w całości jest

nieskooczenie piękny!

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument