Rola społeczna - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

Rola społeczna - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

PDF (89 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
857Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z socjologii: rola społeczna.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

Rola społeczna Rola społeczna – spójny system zachowań wynikający z przynależności do określonych grup i innych zbiorowości. Na rolę składa się:

- odpowiednie prawa i obowiązki; - przywileje i powinności.

Realizacja powyższych przedsięwzięć jest pełnieniem roli. Rolę społeczną można wykonywać:

- dobrze; - połowicznie; - nie wypełnia się /nawet w elementarnym zakresie/

Realizacja roli zależy od wielu czynników: 1.Właściwości anatomiczno – psychicznych danej jednostki; 2.Wzoru osobowego akceptowanego w określonej grupie czy w innym typie zbiorowości ludzkiej; 3.Sposobu zdefiniowania danej roli zarówno przez jej nosiciela jak i zbiorowość, z którą dana rola się kojarzy; 4.Struktury i organizacji grupy oraz sankcji jakimi dysponuje wobec swoich członków zasługujących na pozytywne lub negatywne wyróżnienia. Role społeczne mamy sformalizowane i nie sformalizowane, np. rola kobiety i mężczyzny w małżeństwie. Wypełnianie roli może odbiegać od norm – jeżeli to następuje to rodzina staje się dysfunkcjonalna. Pełnimy różne role, np.:

- dziecka; - rodzeństwa; - siostrzeńca, bratanka; - kolegi, przyjaciela; - ucznia /studenta, przedszkolaka/; - narzeczonego; - męża; - ojca; - zięcia /inne stosunki powinowactwa/; - rola pracownika; - rola społeczne /np. organizacje/.

Za dużo ról powoduje „napięcie roli” – nie wywiązujemy się ze zbyt wielu ról społecznych. Może też wystąpić konflikt ról, gdy wobec tej samej roli są sprzeczne oczekiwania.

2

Postawy Postawa – to pewien względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotów (osób, grup społecznych, problemów itp.) bądź dyspozycje do takiego stosunku wyrażające się w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub neutralnych. Postawy mają związek z opiniami i poglądami danego człowieka. Każda postawa i opinia ma różną siłę /emocjonalną/. Mówi się, że postawy negatywne mają największą siłę. Postawa neutralna nie jest silna. Mogą one mieć różny stopień trwałości. Czynniki wpływające na postawy:

a) zewnętrzne; b) wewnętrzne

Ad a – środowisko rodzinne, grupy rówieśnicze, szersze kręgi społeczne, instytucje wychowawcze. Ad b – potrzeby, zainteresowania, cechy emocjonalne, temperament, charakter, sposób życia. Każda postawa zawiera trzy czynniki:

- myślenie /wyrażanie poglądu/; - uczucie /przejawia się w zachowaniu wobec przedmiotu/; - działanie /musi iść w parze z uczuciem/

Postawy intrapersonalne: 1.Postawa osobistej godności – uznawanie samego siebie za wartość ze względu na swoje ludzkie i społeczne powołanie i zarazem pragnienie, aby temu powołaniu sprostać w związku z tym wymaganie dla siebie szacunku i uznania takiego jakie jest należne każdemu człowiekowi. 2.Postawa samokontroli – dyspozycja do poznania i oceniania własnego życia psychicznego i panowania nad własnymi dążeniami czy impulsami. 3.Postawa perfekcjonisty – trwała tendencja do doskonalenia własnej osobowości, posiada ja ten, kto żywi aspiracje w kierunku samozadowolenia, kto rozwija w sobie wartościowy ideał własnej osoby i kto z własnej woli, własnym wysiłkiem dąży do jego realizacji. 4.Postawa samodzielności – polega na skłonności do kierowania własnym postępowaniem i posiada umiejętności takiego kierowania, stawiania sobie celów i zadań, obierania własnych dróg i sposobów działania, podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby /trzeba mieć zaufanie do własnych możliwości/.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument