Ewolucja myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Ewolucja myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (93 KB)
1 strona
677Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: ewolucja myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ewolucja myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie

Pojęcie to wiąże się z rozwojem zarządzania. Zarządzanie jako takie pojawiło się pod koniec XIV w.

Zaczęto wtedy mówić o naukowym zarządzaniu, zaczęto zwracać uwagę na wydajność pracy.

Człowiek był przysłowiowym trybikiem w maszynie i robiono wszystko by ten trybik robił jak najwięcej.

Na początku XX w. zaczęto się już zajmować zarządzaniem jako takim. Fajol nazywał to

„administrowaniem” W Związku Radzieckim zaczęto tworzyć plany wieloletnie, ale również w Japonii

przed wojną był bardzo scentralizowany system planowania, specyficzny sposób zarządzania.

Gospodarka była niesamowicie scentralizowana. Okazuje się, że Japończycy przed wojną

doświadczenia w centralnym planowaniu czerpali troszeczkę inaczej wykorzystywali z doświadczeń

Związku Radzieckiego. Już przed drugą wojną światową zaczęto przygotowywać wieloletnie plany.

dopiero po drugiej wojnie światowej w znacznie większym stopniu zwrócono uwagę na planowanie

długookresowe. Z resztą w Polsce przeżywaliśmy różne plany długookresowe – plan 3 letni, 6 letni,

później plany 5 letnie. Przy czym ze względu na nasze doświadczeni historyczne bardzo trudno jest

mówić o planowaniu długookresowym, bo jak mówimy o planowaniu długookresowym to zaraz kojarzą

nam się te pięciolatki i było to postawione zupełnie na głowie, bo sam proces planowania był

postawiony na głowie, bo sama idea planowania długookresowego jest znakomitym rozwiązaniem.

Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, w 59 roku grupa badaczy amerykańskich stworzyła metodę,

która bardzo duży nacisk kładła na badanie otoczenia. Przyjęto założenie, że jeśli mówimy o

planowaniu długookresowym to musimy się zastanowić i przeanalizować jak będzie zmieniało się

otoczenie i musimy przewidzieć jak będzie wyglądało otoczenie za jakiś czas i musimy planować dla

potrzeb tegoż otoczenia.

To jest metoda analiza SWOT . Trudno jest mówić o przygotowywaniu jakichkolwiek planów bez

zrobienia analizy SWOT. To jest faza planowania zorientowanego na zewnątrz, to są lata 60. Analiza

pozycyjna organizacji w tym oszacowanie konkurencyjności, ocena alternatyw strategicznych, czyli

wychodzimy bardzo mocno na zewnątrz, staramy się przewidywać, jak będzie wyglądało otoczenie i

staramy się dostosować do tego otoczenia. Krok dalej to jest kreowanie przyszłości czyli to

zarządzanie strategiczne. Mamy tutaj zrestrukturyzowane, sformalizowane założenia strategiczne.

Strategicznie zorientowana organizacja oznacza jej zdolność do strategicznego myślenia,

współzależne wzmacnianie procesów zarządzania przez alianse, czyli przez połączenia, rozwój

zewnętrzny. Jeśli mówimy o zarządzaniu strategicznym, czyli o tym co w tej chwili już być powinno,

jest to kreowanie przyszłości czyli nie tylko dostosowywanie się do tego co będzie, nie pozostawanie

biernym, ale próba tejże przyszłości. Żeby można było mówić o kreowaniu przyszłości musimy się

zastanowić co będzie, jak będzie wyglądała rzeczywistość, w którym kierunku pójdą zmiany. Bardzo

dynamiczny rozwój zarządzania strategicznego daje się zauważyć w latach 80, 90, to jest ten ostatni

okres.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument