Hume - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz
frankie82
frankie825 kwietnia 2013

Hume - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz

RTF (34 KB)
1 strona
479Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki z etyki przedstawiające sylwetkę Hume.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Hume

Cała wiedza pochodzi od doświadczenia, idee to wyobrażenia rzeczy a nie arystotelesowskie pojęcia. Krytykuje podstawowe założenia metafizyczne: PRZYCZYNOWOŚĆ i SUBSTANCJE. Ogranicza wiedze do stwierdzania faktów mówi ze nie można stwierdzić iż związek między dwoma faktami ma charakter przyczynowy. My mamy wiedze o jednostkowych faktach, nie widzimy tego co jest ich podmiotem.

ETYKA

Zdaniem HUMA etyka powinna się ograniczać do faktów moralnych (przekonań, zachowań). Nie da się ustalić co jest słuszne a co nie bo nie decyduje o tym rozum lecz serce.

SENTYMENTALIZM

Hume upatruje motywów postępowania etycznego w poczuciu sympatii i współczucia. Ponieważ natura obdarzyła nas tą zdolnością współprzeżywania losu bliźnich. moralności nie da się do końca zbadać ani zdefiniować ponieważ rządzi się ona swoimi odrębnymi zasadami. To nie fizyka. Dopuszczalne są pewne nieścisłości. Dlatego należałoby znać więcej systemów moralnych a wtedy nasze postępowanie byłoby lepsze. Terminów etycznych nie da się przełożyć na terminy empiryczne. Zadanie filozofii moralnej polega, według Hume a na tym, żeby faktycznie istniejące wartości moralne wyjaśnić na podstawie metody empirycznej, bez spekulacyjnych założeń. W moralności rozum i uczucia odgrywają pewną rolę, lecz rzeczą podstawową są uczucia moralne, Działania oceniane są jako pozytywne, jeśli są użyteczne albo przyjemne dla samej jednostki lub dla innych, na przykład dla wspólnoty. Odczucia subiektywne odwołują się przy tym do dwóch zasad: egoizmu i sympatii.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument