Węglowodory Jurija - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Węglowodory Jurija - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (133 KB)
3 strony
731Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii dotyczące węglowodory Jurija; doświadczenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

WYŻSZA SZKOŁA MORSKA W GDYNI SPRAWOZDANIE Z PRACOWNI

TEMAT: WĘGLOWODORY.

Kaczmarski Jerzy Prachnio Wojciech

Grupa IV TiŁ

23.11.1998

Ocena

Podpis

DOŚWIADCZENIE 1. ZACHOWANIE SIĘ ALKANÓW WOBEC KMNO4 I BR2. Do dwóch probówek zawierających po 1 cm3 ciekłego heksanu dodać odpowiednio: do

pierwszej 1 cm3 rozcieńczonego manganianu potasu KMnO4 i 2-3 krople rozcieńczonego kwasu siarkowego H2SO4, a do drugiej 2 cm3 wody bromowej Br2 w H2O. Zawartość obu probówek dokładnie wymieszać i zanotować wynik bezpośrednio po zmieszaniu oraz po upływie 20 minut ekspozycji na świetle.

Obserwacje: W pierwszej probówce barwa koloru fioletowego, w drugiej pomarańczowy.

Pod wpływem światła nie zaszły w probówkach żadne reakcje o czym świadczy to, że kolory w nich nie zmieniły się. Spowodowane to było prawdopodobnie tym, że dostarczono zbyt mało światła. Przy dobrym nasłonecznieniu alkan (w naszym przypadku heksan) powinien zareagować z bromem (reakcja podstawiania) tworząc bromoalkan:

DOŚWIADCZENIE 2. ZACHOWANIE SIĘ ALKENÓW WOBEC KMNO4 I BR2. Do dwóch probówek zawierających po 1 cm3 cykloheksenu dodać odpowiednio: do

pierwszej – 0,5 cm3 rozcieńczonego roztworu KMnO4 i 2-3 krople rozcieńczonego kwasu siarkowego H2SO4, a do drugiej 2 cm3 wody bromowej Br2 w H2O. Obie probówki natychmiast zamknąć gumowymi koreczkami. Zawartość obu probówek dokładnie wymieszać przez energiczne potrząsanie i zanotować wynik bezpośrednio po zmieszaniu.

Obserwacje: Po dodaniu do cykloheksenu KMnO4 i H2SO4 i silnym potrząsaniu barwa zmieniła się z

fioletowego na brązowy (na powierzchni pojawiła się również piana, ale po pewnym czasie znikęła).

Po dodaniu do cykloheksenu Br2 w H2O barwa zmieniła się z pomarańczowego w przeźroczysty (cykloheksen odbarwia wodę bromową). Konsystencja stała się oleista; pojawiła się także piana.

Wnioskujemy o tym że cylkoheksen dobrze rozpuszcza się w KMnO4.

DOŚWIADCZENIE 3. OTRZYMYWANIE ACETYLENU. Do probówki zawierającej kilka kawałków węglika wapnia (karbidu) CaC2 wlać

mieszaninę wody i alkoholu, po czym natychmiast zamknąć korkiem z rurką odprowadzającą gaz. Powstający gaz zbierać pod wodą. Gdy probówki całkowicie zapełnią się acetylenem, trzymając je do góry dnem zatkać korkami i pozostawić do następnego ćwiczenia.

Obserwacje: W probówce powstaje tlenek wapnia i acetylen. Acetylen wypiera wodę z probówki i

będąc lżejszym od powietrza nie ucieka z niej po wyjęciu jej z wody. Dlatego też probówkę trzymamy do góry dnem.

Reakcja powstawania acetylenu: CaC2 + 2 H2O C2H2 + Ca(OH)2 DOŚWIADCZENIE 4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ACETYLENU. Z otrzymanym w dośw.3 acetylenem przeprowadzić reakcje z wodą bromową i

rozcieńczonym roztworem manganianu potasu, jak w dośw.3. Acetylen w trzeciej probówce zapalić. Po spaleniu dodać klarownej wody wapiennej.

Obserwacje: Acetylen zabarwia fioletowy KMnO4 na brązowo. Acetylen rozjaśnił pomarańczowy

bromek na ciemno żółty kolor. Acetylen ma charakter nienasycony. W reakcji z bromem ulega rozerwaniu wiązanie potrójne i przyłączany zostaje brom. Reakcja ta zachodzi dwustopniowo: za pierwszym i za drugim razem przyłączana jest cząsteczka Br2 ( w sumie dwie takie cząsteczki).

Acetylen pali się w powietrzu świecącym, silnie kopcącym płomieniem. Wynika to z faktu, że w warunkach wysokiej temperatury i ograniczonego dostępu tlenu część acetylenu rozkłada się na węgiel i wodór. Wodór spala się dając wodę, a węgiel obserwujemy w postaci sadzy.

DOŚWIADCZENIE 5. BROMOWANIE BENZENU. Do probówki zawierającej 1 cm 3 benzenu dodać 1 cm 3 bromu w tetrachlorku węgla.

Probówkę zamknąć korkiem i wstrząsnąć. Następnie dodajemy opiłków żelaza i podgrzewamy, trzymając u wylotu papierek lakmusowy.

Obserwacje: Po dodaniu do bezbarwnego benzenu bromu, kolor zmienia się na ciemno

pomarańczowo. Benzen nie reaguje z wodą bromową więc nie możemy zaliczyć go do węglowodorów nienasyconych. Po podgrzaniu zawartość probówki pociemniała. Papierek lakmusowy zabarwił się na żółto. Benzen reaguje z bromem tylko w obecności katalizatora, jakim może być żelazo.

DOŚWIADCZENIE 6. DZIAŁANIE SUBSTANCJI UTLENIAJĄCEJ NA BENZEN I TOLUEN. W probówce przygotować 5 cm3 rozcieńczonego KMnO4 zakwaszonego roztworem

H2SO4. Mieszaninę dzielimy na dwie części. Do pierwszej dodajemy benzen, do drugiej toluen. Zamykamy korkami i ogrzewamy do odbarwienia.

Obserwacje: W probówce z toluenem fiolet zmienił się w ciemny bordo, a w probówce z benzenem

fiolet nie odbarwił się. Benzen nie reaguje z KMnO4. DOŚWIADCZENIE 7. NITROWANIE I SULFONOWANIE NAFTALENU.

a) Do probówki zawierającej 5 cm3 stężonego kwasu azotowego dodać 0,5g naftalenu. Ogrzewać w zlewce z wodą i po 5 min wylać do zimnej wody.

Po wylaniu do zimnej wody obserwujemy opadanie jasnopomarańczowych kryształów. Są to produkty nitrowania: 1-nitronaftalen i 2-nitronaftalen.

b) Do probówki zawierającej 0,5 g naftalenu dodać 5 cm3 stężonego kwasu siarkowego. Mieszaninę ogrzewać w zlewce z wodą aż do rozpuszczenia naftalenu. Następnie zlewkę ostudzić i wylać jej zawartość do zimnej wody.

Jest to reakcja bromowania, reakcja egzotermiczna w wyniku której powstają kryształki: 1- bromonaftalen i 2- bromonaftalen.

DOŚWIADCZENIE 8. UTLENIANIE ANTRACENU. Do dwóch probówek nalać po 3 cm3 bezwodnego kwasu octowego, a następnie do

jednej z nich dodać: do pierwszej 0,5g antracenu, a do drugiej 0,5g tlenku chromu. Otrzymane roztwory zmieszać ze sobą. Po wymieszaniu zabarwienie zmienia się na

zielony kolor. Produktem jest antrachinon.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument