Oprocentowanie składane, oprocentowanie - Ćwiczenia - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania15 marca 2013

Oprocentowanie składane, oprocentowanie - Ćwiczenia - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok

PDF (157 KB)
2 strony
597Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej: oprocentowanie składane, nominalna stopa procentowa i dyskontowa, oprocentowanie ciagłe
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

MFiU informatyka i ekonometria, III rok, I stopień

lista 3 oprocentowanie składane, nominalna stopa procentowa i dyskontowa,

oprocentowanie ciągłe

3.1 Oblicz jaką wartość osiągnie kapitał początkowy P = 2000 zł po roku przy założeniu rocznej nominalnej stopy procentowej 6%, z kapitalizacją kwartalną.

3.2 Oblicz jaką wartość osiągnie kapitał początkowy P = 2000 zł po 2,5 roku przy założeniu rocznej nominalnej stopy procentowej 6%, z kapitalizacją kwartalną.

3.3 Ile wynosi oprocentowanie efektywne dla nominalnej stopy procentowej 12% przy kapitalizacji miesięcznej?

3.4 Przy jakiej nominalnej rocznej stopie procentowej odsetki po dwóch latach od kwoty 1000 jp wyniosą 800 jp, jeśli odsetki kapitalizuje się miesięcznie?

3.5 Roczna nominalna stopa procentowa z kapitalizacją kwartalną wynosi 10%, wyznaczyć róznoważną jej roczną nominalną stopę procentową z kapitalizacją miesięczną.

3.6 Wyrazić d(4) jako funkcję i(3).

3.7 Obliczyć wartość końcową $100 po upływie trzech lat przy zastosowaniu:

a) rocznej nominalnej stopy procentowej 6% z kapitalizacją kwartalną;

b) rocznej nominalnej stopy dyskontowej 6% z kapitalizacją miesięczną.

3.8 Wyznaczyć przyszłą wartość kapitału 1000 zł po 4 latach w modelu kapitalizacji ciągłej, jeżeli roczna stopa wynosi 12%.

3.9 Banki A, B oraz C oferują oprocentowanie rocznej lokaty stosując odpowiednio kapitalizację ciągłą odsetek przy stopie procentowej 8%, kwartalną kapitalizację odsetek przy rocznej nominalnej stopie procentowej 8,2% oraz roczną efektywną stopę procentową 8,3%. Który z banków oferuje najkorzystniejsze oprocentowanie lokaty?

3.10 Odsetki od trzyletniej lokaty 1000 jp obliczano w kolejnych latach według stóp: - w roku pierwszym - 9% rocznie z kapitalizacją roczną, - w roku drugim - 8% rocznie z kapitalizacją kwartalną, - w roku trzecim - 8,5% rocznie z kapitalizacją ciągłą. Ile wyniosły odsetki? Obliczyć przeciętną kwartalną stopę oprocentowania tej lokaty.

3.11 Przewidując stopę inflacji 3% rocznie ustalono, że spłata pożyczki 6500 zł po dwóch latach wyniesie 7500 zł. Oblicz realną roczną stopę oprocentowania pożyczki, jeśli:

a) poziom inflacji będzie zgodny z przewidywaniem;

b) w pierwszym roku stopa inflacji wyniesie 4% a w drugim 5%.

zadania do samodzielnego rozwiązania

1. Kapitał w wysokości 100 zł oprocentowany w wysokości 10% w skali roku. Jaka będzie jego wartość po 5 latach przy kapitalizacji: a) rocznej, b) półrocznej, c) kwartalnej, d) miesięcznej?

2. Przy jakiej rocznej stopie procentowej z kapitalizacją kwartalną dany kapitał podwoi swoją wartość po 5 latach?

3. Roczna nominalna stopa procentowa z kapitalizacją miesięczną wynosi 6%. Oblicz równoważną jej

a) roczną efektywną stopę procentową;

b) nominalną roczną stopę dyskontową z kapitalizacją kwartalną;

c) natężenie oprocentowania;

d) nominalną roczną stopę procentową z kapitalizacją półroczną;

e) miesięczną efektywną stopę procentową.

4. Jaką kwotę należy umieścić na lokacie w Banku Przyjaznym Klientowi, by po pół roku móc wypłacić 3000 zł, jeśli roczna nominalna stopa procentowa z kapitalizacją kwartalną wynosi w tym banku 8%?

docsity.com

5. Wyrazić i(6) jako funkcję d(2).

6. Które oprocentowanie jest korzystniejsze dla inwestora:

a) 22% z kapitalizacją odsetek co miesiąc, czy 21% z codzienną kapitalizacją odsetek?

b) 20% z kapitalizacją odsetek co miesiąc, czy 21% z kapitalizacja odsetek co pół roku?

c) 20% z kapitalizacją odsetek co pół roku, czy 19% z ciagłą kapitalizacją odsetek?

d) 32% z kapitalizacją odsetek co kwartał, czy 30% z kapitalizacją odsetek co miesiąc?

7. Określić najniższą i najwyższą możliwą wartość odsetek generowanych w ciągu 2 lat przez kapitał 1400 jp, jeśli wiadomo, że roczna nominalna stopa procentowa wynosi 8%.

8. Za otrzymaną obecnie pożyczkę 10 tys. zł zobowiązano się zwrócić 16,5 tys zł po 3 latach. Obliczyć roczną stopę procentową przy założeniu ciągłej kapitalizacji odsetek.

9. W kolejnych kwartałach roku stopa inflacji wyniosła: 2%, 1,5%, 1,7%, 1,8%. Obliczyć przeciętną kwartalną stopę inflacji oraz roczną stopę inflacji. Jak zmieniła się w ciągu tego roku siła nabywcza banknotu 100 zł?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument