Prezentacja biznesplanu salonu sprzedaży - Notatki - Biznesplan - Część 2, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Prezentacja biznesplanu salonu sprzedaży - Notatki - Biznesplan - Część 2, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (264 KB)
7 strona
756Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: prezentacja biznesplanu salonu sprzedaży. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

0 50

100 150 200 250 300 350 400

Ilość 86

5x 11

35

14 65

x1 43

5

86 5x

21 95

86 5x

11 35

14 65

x1 43

5

86 5x

21 95

rozmiar zmontażem

Plan ilościowy sprzedaży

Rok I

Rok II

Rok III

docsity.com

3 Wspólników – organ naczelny – managerowie

1 Magazynier

2 Montażystów

Podział zadań wspólników: Łukasz Smalec:

• reprezentowanie firmy wobec kontrahentów, przed urzędami oraz w podobnych sytuacjach; •podpisywanie umów z klientami;

Grzegorz Podolski: •planowanie działalności i rozwoju firmy; •organizacja pracy pracowników; •sprawy administracyjne oraz księgowe;

Janette Silva de Piedade: •promocja usług; •kontakty z bankiem oraz innymi instytucjami; •prowadzenie kasy.

docsity.com

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

I XII XXIV XXXVI

miesiąc

Planowane płace

wspólnik

magazynier

montażysta

docsity.com

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zysk/strata netto w I roku

docsity.com

0 2000

4000 6000

8000 10000

12000 14000

16000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zysk/strata netto w II roku

docsity.com

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zysk/strata netto w III roku

docsity.com

Skumulowane saldo przepływów pieniężnych na koniec kolejnych lat wyniesie:

I rok: 710394,52 zł; II rok: 1319009,15 zł; III rok: 1832424,27 zł.

Planowana rentowność sprzedaży: I rok: 28,51%

II rok: 38,02 % III rok: 32,73%.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument