Sprzężenie zwrotne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Sprzężenie zwrotne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (86 KB)
1 strona
431Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: sprzężenie zwrotne to mechanizm bezpośreniego lub pośredniego oddziaływania zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść; s.z. ujemne i dodatnie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

6. Sprzężenie zwrotne.

Sprzężenie zwrotne – to mechanizm bezpośreniego lub pośredniego

oddziaływania zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść.

Najogólniej polega na tym, że system otrzymuje informacje dotyczące efektów własnego działania, dostosowując do nich kolejne reakcje,

odpowiedzi, czyny.

Wyróżniamy 2 postawowe typy sprzężenia zwrotnego:

1. Sprzężenie zwrotne dodatnie – powoduje wzmocnienie działań, potęguje je.

2. Sprzężenie zwrotne ujemne – przyczynia się do osłabienia

działań, tłumi je.

Sprzężenie zwrotne wykorzystywane jest w zarządzniu jako: a) Klucz do zrozumienia podejścia aytemowego

b) Zdolność organizacji do uczenia się, doskonalenia

c) Podstawa funkcjonowania „błędnego koła” biurokracji

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument