Materiałowe projektowanie wyrobu - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Materiałowe projektowanie wyrobu - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (177 KB)
2 strony
558Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynierii: materiałowe projektowanie wyrobu; projektowanie części, konfiguracja, elementy składowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Projektowanie części:

Projektowanie części:

Projektant próbuje wyeliminować część (np. poprzez połączenie z inną częścią, bądź poprzez przekazanie innej części jej

funkcjonalności).

Konfiguracja – określa elementy danej części oraz sposób jej ułożenia względem siebie oraz sposób ich połączenia.

Konfiguracja jest etapem poprzedzającym określenie dokładnych wymiarów danej części.

Elementy składowe zawierają:

o Ścianki różnego rodzaju (płaskie, krzywe, itp.) o Elementy dodatkowe ścianek: otwory, żebra, rowki o Elementy pełne – pręty, walce, kule., itp. o Elementy łączące

Określenie problemu – podstawa – specyfikacja techniczna.

Pojedyncze części mają ograniczony zakres funkcji:

o Siły podparcia o Ustalenie bariery (osłony) o Ustalenie przejścia (kontrola przepływu) o Ustalenie położenia (kontrola szybkości) o Usztywnienie lub wzmocnienie

Minimalna ilość części – kumulowanie funkcji w pojedynczej części.

Określenie relacji pomiędzy częścią a podzespołem współpracującym.

Szkic konfiguracji – muszą być znane interakcje danej części z innymi częściami i podzespołami. Zawierają one siły

(obciążenie i możliwe miejsca podparcia), przepływ materiału Lu energii, powiązania fizyczne i ograniczenia przestrzenne.

Tworzenie alternatyw rozwiązań konfiguracyjnych ilość tworzonych alternatyw powinna być ograniczona przez

„wnioskowanie nt. produkcyjności” części oraz „wnioskowanie jakością”

Materiały na etapie konfiguracji określa się na tym etapie klasą materiału, tylko w takim zakresie, aby można było

skutecznie przeprowadzić ocenę konfiguracji.

DFM na etapie konfiguracji jest to czynnik wpływający na funkcjonalność projektowanej cześci (oraz na koszty jej

wytwarzania)

o Zalety i ograniczenia wybranych procesów produkcyjnych o Ograniczenia związane z materiałem o Ograniczenia związane z kształtem

Otrzymywanie próbnych części i konfiguracji (prototypowanie)

o Ocena funkcjonalności części o Użycie materiałów o Wady mechaniczne o Możliwości analizy o Analiza produktywności

Projektowanie parametryczne

Projektowanie parametryczne ścisłe określenie cech i zmiennych danej części. Najlepszym wynikiem parametryzacji jest

uzyskanie danych numerycznych – pozwala to na zastosowanie CAD do optymalizacji.

Metody parametryzacji – oparte są na kierowanej iteracji, optymalizacji oraz metodach statystycznych.

o Optymalizacja – prowadzona jest pod kątem wybranego kryterium (koszt, masa, wytrzymałość) najlepsze efekty optymalizacji osiąga się, gdy wszystkie parametry mają charakter ciągły i określone są numerycznie.

o Statystyka – źródło dodatkowych informacji połączenie metod statycznych i efektów prowadzonych eksperymentów. W metodach statystycznych wykorzystuje następujące czynniki:

 Czynniki zakłócające

 Czynniki kontrolowane

 Żywotność (Robustness)

Strategia uzyskiwania żywotności

Redukcja zakłóceń

(izolacja wrażliwych części na zakłócenia)

Redukcja konsekwencji

(produkt/część jak najmniej wrażliwa na zakłócenia)

docsity.com

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI PRODUKTU:

o Określenie – „co dostarczamy klientowi?” o Źródła nowych pomysłów o Zespoły multifunkcjonalne w projektowaniu o Inżynieria współbieżna – projektowanie współbieżne o Projektowanie dla klienta o DFA, DFM o Strategiczne wprowadzenie komputerowego prototypowania i symulacji o Kontrola procesów o Zaangażowanie dostawców

OKREŚLENIE ZADANIA

Skoncentrowanie wysiłków projektowych

Określenie celów

Określenie terminów realizacji projektów

Wskazówki dla ____________________________procesu projektowego oraz inżynierii współbieżnej

POZYSKANIE DAYCH NT. POTREZB KLIENTÓW

W jaki sposób, w jakich okolicznościach produkt jest używany

Ankiety – określenie cech produktu wraz z ich wartościowaniem

Bezpośredni kontakt z klientem

Sesje dyskusyjne z grupami klientów

ANALIZA I PODSUMOWANIE POTREZB KLIENTÓW

Analiza statystyczna

Wartościowanie cech produktu

ROZBIÓR FUNKCJONALNY

1. Uzyskiwanie diagramu aktywności produktu – modelowanie funkcji 2. Testy porównawcze z konkurencyjnymi odpowiednikami 3. Tworzenie ilościowych wymagań technicznych 4. Generowanie konfiguracji i powstawanie koncepcji

Kreatywność w procesie projektowania

Kreatywność –

o Przetwarzanie informacji w ludzkim umyśle o Krytyczna analiza problemu o Określony czas zidentyfikowania problemu o Tworzenie unikalnych kombinacji koncepcji uzyskanych na podstawie przetwarzania posiadanej wiedzy.

Kreatywne rozwiązywanie problemów – systematyczne, iteratywne połączenie kreatywnego i krytycznego myślenia, która

generuje potencjalne rozwiązania, niektóre z nich udoskonala oraz wdraża nowe rozwiązania zaspokajające ludzkie

potrzeby.

1. Rozpoznawanie problemu 2. Generowanie pomysłu 3. Konwersacje pomysłów na działania

Narzędzie generowania kreatywności koncepcji:

o Indywidualne (gra w skojarzania) o Grupowe (burza mózgów)

Zespół multifunkcjonalny (cross-funstional team) – zespół ludzi o różnych specjalnościach (lub różnych obszarów

funkcjonalnych firm), powołanych do realizacji problemu (projektu) na wszystkich jego etapach.

o Członkowie zespołu muszą być otwarci i zmotywowani o Członkowie zespołu muszą pochodzić z odpowiednich dla realizacji projektu obszarów funkcjonalnych firmy o Zespół potrzebuje silnego lidera o doskonałej umiejętności komunikacji i odpowiedniej pozycji o Zespół musi posiadać odpowiedni zakres władzy i odpowiedzialności w celu realizacji misji o Kierownictwo musi zapewnić odpowiednie środki i wsparcie dla zespołu, zarówno moralne jak i finansowe o Powinien być zapewniony odpowiedni obieg informacji

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument