Co obejmuje zarządzanie marketingiem i jakie są jego funkcje - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Co obejmuje zarządzanie marketingiem i jakie są jego funkcje - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (115 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: co obejmuje zarządzanie marketingiem i jakie są jego funkcje?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

1

1. Co to jest / co obejmuje zarządzanie marketingiem i jakie są jego funkcje? Zarządzanie – proces twórczy obejmuje formowanie koncepcji rozwoju firmy, określanie zasad funkcjonowania, realizowanie elementów poprzez oddziaływanie na pracowników. Proces twórczy oznacza, że firma nie tylko przystosowanie się do zmian w otoczeniu, ale czynnie na nie oddziaływuje. Funkcje zarządzania:  Planowanie – określanie celów i sposobów realizacji  Organizowanie – logiczne grupowanie działań i zasobów określanie czynności

prowadzących do osiągnięcia celów. Przekazywanie ich odpowiednim komórkom organizacji. Przyznawanie tym komórkom uprawnień

 Motywowanie – stosowanie środków mechanizmów celem pełnego zaangażowania się pracowników w realizację podjętych decyzji

 Kontrolowanie – obserwowanie postępów organizacji w osiągnięciu celów

2. Co to jest misja i jakie elementy ją kształtują? Misja odpowiada na pytanie:, po co ta firma została stworzona? Gdzie działa? Jakich ma nabywców? Elementy kształtujące misje:  Historia firmy  Preferencje zarządu i udziałów firmy  Otoczenia firmy  Zasoby firmy  Kompetencje firmy, pracowników

3. Czym się różni analiza jakościowa od analizy ilościowej?

Analiza jakościowa – celem tej analizy jest określanie rodzajów konsumentów, rozpoznanie kanałów dystrybucji poznanie struktury konkurencji Analizailościowa – celem jest pomiar wielkości i pojemności rynku, dynamiki jego rozwoju, cenowa struktura rynku, przeciętna rentowność danej branży

4. Jakie wskaźniki wykorzystuje się do szacowania popytu?  Łańcuch wskaźników  Badania intencji zakupu nabywców  Badania opinii sprzedawców  Opinia ekspertów

2

5. Jakie elementy składają się na planowanie strategii? Określanie misji przedsiębiorstwa Przygotowanie analizy sytuacji Opracowanie strategii - wyznaczenie celów i zadań - wybór najlepszej strategii Przygotowanie planów taktycznych Określanie koncepcji finansowych plan marketingowy Organizacja wdrażanie i kontrola realizacji strategii

6. Scharakteryzuj główne cele planowanie strategicznego?  Zysk  Wielkość sprzedaży  Udział w rynku – to procentowy udział sprzedaży firmy w całkowitej sprzedaży na

rynku określonego produktu  Wzrost  Wykreowanie produktu niewrażliwego na działanie konkurencji

7. Jakie elementy składają się na skuteczną strategie?

 Domena działanie – podstawowa dziedzina, która wskazuje gdzie, komu firma

będzie sprzedawać produkty  Przewaga strategiczna – co będzie stanowiło jej atut wobec konkurencji

np.marka, nowoczesna technologia, produkt  Cele strategiczne – co firma chce osiągnąć?  Funkcjonalne programy działania – to przełożenie strategii na konkretne

działania na każdym stanowisku

3

8. Czym się różni strategia globalna od funkcjonalnej? Strategia globalna Strategia funkcjonalna Zakres - określanie rynku docelowego

- szerokość i głębokość asortymentu - polityka marki produktu - wycofanie produktu

Cele i zadania

Zagregowane cele działalności przedsiębiorstwa (rozwój, rentowność)

- ograniczone celami przedsiębiorstwa i biznesu - zagregowane wokół marketingowego produktu/rynku (sprzedaż udział w rynku)

Alokacja zasobów

- alokacja między obszary działalności - alokacja między odziały funkcjonalne pracujące na rzecz obszarów działań przedsiębiorstwa (badania rozwoju)

- alokacja między instrumenty marketingu-mix dla każdego produktu/rynku

Źródła przewagi konkurencji

Głównie dzięki zasobom finansowym i ludzkim, lepszej organizacji i zarządzaniu

Głównie dzięki skutecznemu uplasowaniu produktu, na rynku, wyższości jednego z elementów marketingowych w stosunku do działań konkurentów

Główne obszary decyzyjne

- polityka finansowa - sprawozdania organizacji - dywersyfikacja działalności - technologia

- polityka cenowa, promocja - kształtowanie zasobów

9. Scharakteryzuj strategię ekspiacji rynkowej

Ekspansja rynkowa:

 Maksymalizacja zysków w długim okresie  Zdobywanie nowych segmentów i zwiększanie udziałów w rynku  Inwestowanie w rozwój produkcji (asortymentu)  Agresywna polityka cenowa  Rozbudowa kanałów dystrybucji\  Intensywna promocja  Intensywna dystrybucja

10. Podaj struktury organizacyjne firmy. Scharakteryzuj 1

Struktura funkcjonalna- stanowi punkt wyjścia wszystkich innych rozwiązań. Polega na wyodrębnieniu kilku podstawowych funkcji: w związku z tym mogą powstań działy:  Dział planowania produktu  Planowania strategicznego, badawczy  Promocji, sprzedaży

Zalety  Duża efektywność wykorzystania specjalistycznych zasobów  Łatwość bezpośredniego nadzoru

4

 Każdy kierownik posiada wysokie umiejętności z zakresu określonej funkcji marketingowej za realizację, której jest odpowiedzialny

Wady  Problemy związane z szybkim uzyskaniem decyzji  Trudności związane z określeniem odpowiedzialności i oceną wyników  Trudność w koordynacji czynności kierowniczych

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument