Dokumentacja planistyczna - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Dokumentacja planistyczna - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (100 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: dokumentacja planistyczna; zadanie,koszty, efekty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Dokumentacja planistyczna zadanie koszty efekty Parametry przedsięwzięć rynkowych:

- koszty - zysk - konkurencja - specjalizacja pracowników

- wydajność pracy - wyposażenie

Szczegółowym rodzajem planowania jest planowanie strategiczne. Elementy charakteryzujące:

- podejście kompleksowe łączy proces decyzyjny - oczekiwane rezultaty – podstawy strategiczne - kreatywność - innowacyjność

Planowanie strategiczne jest planowaniem długookresowym, stanowi sformalizowaną procedurę podejmowania decyzji. a). zajmuje się zagadnieniami podstawowymi

- czym się zajmujemy, a czym powinniśmy - kim są, a kim powinni być nasi klienci

b). stworzyć ramy dla planowania bardziej szczegółowego c). pozwala na koncentrowanie zasobów przedsiębiorstwa d). jest dzielnością najwyższego szczebla kierowniczego i ma na celu: trwałe zabezpieczenie rentowności przedsiębiorstwa. Poszukuje odpowiedzi na pytania:

- w jakich domenach firma chce działać - w jaki sposób chce wygrywać - co jest długookresową podstawą sukcesu firmy

Planowanie strategiczne jest opracowywane na poziomie całego przedsiębiorstwa. Globalizacja – koncepcja podejścia w zarządzaniu, postrzeganie świata jako jednego rynku. Globalizację możemy rozpatrywać;

- wąsko- przedsięwzięcia rynkowe - szeroko – stan i sposób myślenia i działania firmy oparty na światowej

perspektywie

Proces globalizacji prowadzi do dużych związków przedsiębiorstw. W firmie globalnej strategie planuje się w długim czasie:

- jacy będą klienci w tej perspektywie - jak ma wyglądać zarządzanie firmą

Strategia globalna rozpatrywana rodzajowo. Przedsiębiorstwa prowadzą badania porównawcze, służą kreowaniu wizerunku.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument