Zaostrzenie i złogodzenie kary - Notatki - Prawo karne, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw
Ania870
Ania8704 marca 2013

Zaostrzenie i złogodzenie kary - Notatki - Prawo karne, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw

PDF (249 KB)
4 strony
822Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach zostaje omówione zagadnienia nadzwyczajnego złagodzenia kary i jej zaostrzenie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY

Umożliwia sądowi w określonych w ustawie przypadkach na wymierzenie kary

poniżej dolnej granicy zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony.

Nadzwyczajne złagodzenie może nastąpić fakultatywnie lub obligatoryjnie.

fakultatywne następuje:

- w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy

wychowawcze

- w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy najniższa kara za

przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa:

a). pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została

naprawiona, pokrzywdzony i sprawca ustalili sposób

naprawienia szkody

b). ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił

starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie

c). Jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego

najbliższy poniósł uszczerbek w związku z popełnionym

przestępstwem

- w wypadkach przewidzianych przez ustawę, np. usiłowanie nieudolne,

przekroczenie granic obrony koniecznej lub stanu wyższej konieczności

obligatoryjne następuje w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi

osobami w popełnieniu przestępstwa, który ujawnił wobec organu powołanego do

ścigania przestępstw, informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu

przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

 złagodzenie kary może nastąpić również na wniosek prokuratora:

- odnosi się to do sprawcy, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w

swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania istotne okoliczności,

nieznane dotychczas temu organowi, dotyczące przestępstwa zagrożonego

karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności

docsity.com

Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy

ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju wg. następujących zasad:

- jeżeli czyn stanowi zbrodnię – sąd wymierza karę pozbawienia wolności

nie niższą od 1/3 dolnej granicy ustawowego zagrożenia

- jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolna granicą ustawowego

zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd

wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności

- jeżeli czyn stanowi występek, przy czy dolną granicą ustawowego

zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd

wymierza grzywnę lub karę pozbawienia wolności

- jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami: grzywny,

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, nadzwyczajne

złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczenie

innego środka

ZAOSTRZENIE KARY

Do okoliczności powodujących zaostrzenie kary należą:

- recydywa

- ciąg przestępstw

- uczynienie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodów

- popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku

RECYDYWA:

specjalna zwykła – ma miejsce, gdy zachodzą łącznie warunki:

- sprawca był już skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia

wolności

- odbył co najmniej 6 m-cy kary w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 m-cy

kary

docsity.com

- popełnia umyślne przestępstwo podobne do tego, za które został wcześniej

skazany

Są może wymierzyć karę przewidzianą za takie przestępstwo w wysokości do górnej

granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę

specjalna wielokrotna - zachodzi, gdy zostają spełnione przesłanki:

- sprawca był już skazany

- odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności

- w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia znowu

przestępstwo

- jest to przestępstwo enumeratywne ( przeciwko życiu lub zdrowiu, gwałt,

rozbój, kradzież z włamaniem...)

Sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego

zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy zwiększonej o połowę.

ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY

Rezygnacja z wymierzenia kary:

 sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie,

zwłaszcza gdy rola sprawcy była podrzędna, a przekazane informacje przyczyniły

się do zapobieżenia popełnieniu przestępstwa – fakultatywne odstąpienie od

wymierzenia kary:

- usiłowanie nieudolne

- przekroczenie granic obrony koniecznej

- przekroczenie granic stanu wyższej konieczności

 odstąpienie od wymierzenia kary jest obligatoryjne, gdy przekroczenie granic

obrony koniecznej było powodowane strachem lub wzburzeniem

 odstąpienie od wymierzenia kary następuje w stosunku do sprawcy

współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, ujawnia wobec

organu ścigania informacje dotyczące osób lub okoliczności

 sąd odstępując od wymierzenia kary może również odstąpić od wymierzenia

środka karnego, chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe

docsity.com

 przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności, nie przekraczającą 3 lat

albo alternatywnymi karami, a społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd

orzeka środek karny

 jeżeli czyn zagrożony jest alternatywną karą grzywny, ograniczenia wolności lub

jej pozbawienia, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od jej

wymierzenia i orzeczeniu środka karnego

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument