Funkcje przedsiębiorstwa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Funkcje przedsiębiorstwa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (133 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: funkcje przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i piramida uzdolnień Fayola.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

25. Funkcje przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i piramida

uzdolnień Fayola.

Funkcje (czynności) przedsiębiorstwa wg. Fayola:

1. techniczne (produkcja i jej organizacja)

2. handlowe (kupno, sprzedaż, wymiana)

3. finansowe (poszukiwanie kapitałów i obrót nimi) 4. ubezpieczeniowe (ochrona majątku i osób)

5. rachunkowościowe (bilanse, koszty, statystyka)

6. administracyjne (nadzór nad funkcjonowaniem przedsiębioratwa)

Administracyjne funkcje przedsiębiorstwa wg. Fayola = funkcje

zarządzania:

1. przewidywanie – badanie przyszłości i ustalanie odpowiedniego do

niej programu działania 2. organizowanie – tworzenie materialnego i społecznego organizmu

przedsiębiorstwa

3. rozkazywanie – rozumiane jako oddziaływanie na personel

4. koordynowanie – łączenie wszystkich czynności i wysiłków

5. kontrolowanie – czuwanie nad tym, aby wszystko odbywało się zgodnie z ustalonymi przepisamii i wydanymi poleceniami

Piramida uzdolnień Fayola – określa, jakie kwalifikacje powinien mieć

menedżer na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej, w organizacjach różnej wielkości, by móc efektywnie zarządzać. Każdej z

grup funkcji odpowiadają uzdolnienia:

1. fizyczne (zdrowie, siła) 2. umysłowe (zdolność do pojmowania i uczenia się, trafność sądu,

giętkość umysłu)

3. moralne (energia, stałość, odwaga, odpowiedzialność, inicjatywa,

takt, poczucie godności)

4. wykształcenie ogólne (różne wiadomości nie należące do zawodu) 5. umiejętności specjalne odpowiadające danej czynności

6. doświadczenie

Im większa organizacja i wyższe stanowisko zajmowane przez menedżera,

tym mniejsze znaczenie mają jego zdolności techniczne, a relatywnie większe administracyjne. Dążąc do rozwiązania problemu kompetentnego

zarządzania przy zachowaniu zasady jedności rozkazodawstwa i jedności

kierownictwa, Fayol wzmacniał szefów liniowych wiedzą ekspertów

(sztabowców), którzy im podpowiadali, ale nie mogli samodzielnie podejmować żadnych decyzji.

Kładka Fayola – każda informacja idąc drogą służbową przechodzi przez

wszystkie szczeble w organizacji. Stosowanie drogi służbowej jest

konieczne ze względu na zasadę jedności rozkazodawstwa, ale czasami jest ona zbyt długa i odejście od niej jest konieczne. Według Fayola

docsity.com

kierownicy równorzędni niższych szczebli , nawiązują między sobą więź

bezpośrednią, skracając w ten sposób obieg informacji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument