AK opracowanie zagadnien na egzamin 2011 - Notatki - Informatyka - Część 5, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

AK opracowanie zagadnien na egzamin 2011 - Notatki - Informatyka - Część 5, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (149 KB)
3 strony
982Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: zagadnienia na egzamin. systemy,rodzaje.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

W CC-NUMA pamięci podręczne muszą być spójne. Spójność ta jest zrealizowana za pomocą dodatkowego sprzętu oraz protokołu. Wykorzystywany do tego jest katalog, czyli dodatkowa pamięć, która służy do zapamiętywania faktu pobrania danych z pamięci i przesłania ich do węzła lub, w bardziej skomplikowanych przypadkach, miejsca pobytu wszystkich kopii danych.

• NoRMA (ang. No Remote Memry Acces).

Najprostszy system wieloprocesorowy, bez dostępu do pamięci zewnętrznej. Cała pamięć, jaką widzi procesor, to pamięć lokalna tego węzła. Komunikacja między węzłami opiera się na wiadomościach między procesorami.

Gdy jeden komputer potrzebuje danych z pamięci innego komputera, oprogramowanie przejmuje zdalny dostęp do pamięci i musi podjąć wewnętrzną komunikację, by zarządać danych z zewnętrznej maszyny. Wszystkie aplikacje wstrzymują się, dopóki rządający system nie otrzyma danych. Gdy dane są przeniesione w oczekiwane miejsce, oprogramowanie zarządzające pozwala pracować dalej wszystkim procesom.

Podział:

 shared-nothing - żadne urządzenia I/O nie są dzielone między węzłami,

 shared-disk - dwa lub więcej portów kontrolerów dysku jest podpiętych do oddzielnych węzłów.

Zalety: Wady:

 najtańsza przy projektowaniu, gdyż można wykorzystać istniejące jedno- lub wieloprocesorowe systemy jako węzły, następnie połączyć je wyspecjalizowanymi urządzeniami I/O;

 wysoka tolerancja na usterki (gdyż węzły są fizycznie odseparowane od siebie);

 skomplikowane tworzenie oprogramowania;

Określenia:

 “private memory”,

 “message passing”,

 “multi-computers”.

Ten rodzaj komputerów nazywany jest także DSM (ang. Distributed Shared Memory).

b) SMP, PSMP

• SMP (ang. Symmetric Multiprocessing, przetwarzanie symetryczne) - architektura komputerowa, która pozwala na znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej systemu komputerowego poprzez wykorzystanie dwóch lub więcej procesorów do jednoczesnego

49

docsity.com

wykonywania zadań.

W architekturze SMP każdy procesor może zostać przypisany do wykonywania każdego zadania, tak aby wyrównać obciążenie („obowiązki” są dzielone „po równo”). W architekturze SMP procesory te współdzielą zasoby pamięci oraz wejścia/wyjścia przy pomocy magistrali.

Ważną rzeczą jest wykorzystanie wielowątkowości przez programy komputerowe (oraz obsługa wielowątkowości przez system operacyjny) - upraszcza to możliwość „podzielenia” procesu dla kilku procesorów. Szczególną korzyść z przetwarzania równoległego czerpią aplikacje do renderingu i edycji wideo oraz nowoczesne gry, małą natomiast pakiety biurowe.

Systemami obsługującymi SMP jest większość Uniksów, Windows NT oraz BeOS.

Alternatywną architekturą do SMP jest MPP (ang. Massively Parallel Processing) - przetwarzanie równoległe.

• MPP (ang. Massively Parallel Processors, komputery masowo równoległe) – architektura komputerowa, której zadaniem jest umożliwienie przetwarzania współbieżnego (jednoczesnego) na wielu procesorach.

Do najistotniejszych realizowanych funkcji należą:

1. zarządzanie przydziałem zasobów komputera równoległego do procesów i organizacja komunikacji między procesami

2. szeregowanie zadań (procesów) w czasie i przestrzeni

3. zarządzanie pamięcią wirtualną

4. rekonfiguracja systemu i redystrybucja zasobów między procesami w przypadku awarii jednego z węzłów.

c) Systemy RAS, SAN, NAS

• RAS (ang. Remote Access Services) to pojęcie odnoszące się do każdej kombinacji sprzętu (hardware) z oprogramowaniem (software) pozwalającej na wykorzystanie narzędzi do zdalnego dostępu lub uzyskania informacji, które znajdują się w sieci urządzeń.

Server RAS jest specjalistycznym komputerem, który agreguje wiele dwukierunkowych kanałów komunikacji. Z uwagi na ową dwukierunkowość jawią nam się dwa rodzaje hipotetycznych zdarzeń:

1. Wiele bytów łączy się z jednym zasobem,

2. Jeden byt łączy się z wieloma zasobami.

Obydwa modele są szeroko rozpowszechnione i wykorzystywane; zarówno fizyczne, jak i wirtualne zasoby mogą być zapewniane przez serwer RAS. Scentralizowane przetwarzanie może dodatkowo zapewnić dostęp wielu użytkownikom do wirtualnego systemu operacyjnego.

Dostawcy Internetu często używają serwerów RAS aby przerwać fizyczne połączenie z ich klientami, przykładowo z tymi, którzy dostęp do Internetu otrzymują za pomocą modemu.

• SAN (ang. Storage Area Network) – sieć pamięci masowej; rodzaj sieci służący do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe.

W chwili obecnej sieci SAN wykorzystywane są głównie w firmach, zastosowanie domowe jest mocno ograniczone ze względu na bardzo duże koszty oraz skomplikowanie budowy wymaganej infrastruktury: przełączniki SAN, karty Host Bus

50

docsity.com

Adapter czy w końcu macierze dyskowe lub biblioteki taśmowe.

• NAS (ang. Network Attached Storage) – technologia umożliwiająca podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo skonfigurować dostęp do danych znajdujących się w jednym miejscu z różnych punktów sieci. Zaletą NAS jest możliwość jego stosowania w heterogenicznych sieciach opartych na różnych rozwiązaniach klienckich przez co dane są osiągalne bez względu na rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego.

51

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument