Dominata - Notatki - Statystyka opisowaa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Dominata - Notatki - Statystyka opisowaa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (291 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: dominata to wartość cech, które występują najczęściej (jest typowa); kwartyle.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Dominanta (moda)

to wartość cech, które występują najczęściej (jest typowa)

*szereg szczegółowy- wartość występująca najczęściej

*szereg rozdzielczy dla cechy skokowej- wartość o największej liczebności

*szereg rozdzielczy dla cechy ciągłej- wartość leżąca w przedziale o

największej liczebności

D x n n

n n n n iD

D D

D D D D

D  

   

 

1

1 1( ) ( )

xD-dolna granica przedziału dominanty

nD liczebność przedziału dominanty

nD-1 liczebność przedziału poprzedniego

nD+1 liczebność przedziału następnego

iD szerokość przedziału dominanty

D

Kwartyle

dzielą uporządkowany rosnąco (lub malejąco) według wartości określonej

cechy zbiór jednostek na odpowiednią liczbę części.

Kwartyle- podział na 4 części

docsity.com

25% 25% 25% 25%

xmin Q1 Me Q2 xmax

Q1 kwarty pierwszy dzieli jednostki na dwie części 25% z nich ma wartość

cechy mniejszej od niego zaś 75% większe.

Me mediana dzieli jednostki na dwie równe części, połowa ma wartość cechy

mniejszej a połowa większej

Q2 kwartyl trzeci dzieli jednostki na 2 części 75% z nich ma wartość cechy

mniejszej od niego zaś 25% większej.

Mediana szereg szczegółowy należy uporządkować rosnąco i obliczyć:

Me xn

1

2 gdy n jest nieparzyste

Me

x xn n

  2 2

1

2 gdy n jest parzyste

Szereg rozdzielczy dla cechy skokowej należy skumulować liczebność lub

części względne i znaleźć wartość dla której częstość >=50%

szereg rozdzielczy dla cechy ciągłej skumulować liczebność i znaleźć

przedział w którym częstość względna >=50% oraz wykorzystać wzór:

Me x

n n

n iMe

i i

k

Me

Me  

 2 1

1

x -dolna granica przedziału mediany

n -liczebność przedziału mediany

i -szerokość przedziału mediany

n -liczebność próby

docsity.com

Kwartyle

1.

Q x

n n

n iq

i i

k

q

q1

1

1

1

1

1

4  

 

 *

3.

Q x

n n

n iq

i

i

k

q

q3

1

1

3

3

3

3

4  

 

 *

Odchylenie ćwiartkowe (pozycyjna miara rozproszenia)

Przeciętne zróżnicowane wartości zmiennej.

Q Q Q

3 1

2

Gęstość -gdy przedziały są różnej szerokości

q n

xi i

i

 

zależność między wszystkimi przeciętnymi

x D x Me

  3( )

Pozycyjna miara asymetrii.

As Q Me Me Q

Q

  ( ) ( )3 1

2 [-1,1]

Pozycyjny współczynnik zmienności

docsity.com

V Q

Meq  *100%

Współczynnik skośności Pearsona

S x D

S xx   

( )

Współczynnik zmienności (porównywanie różnych rozkładów)

v x S x

x

( ) ( ) *  100%

Odchylenie przeciętne

d x x x n

N

ii

N

i ( )

| |* 

 

 1

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument