Zasada jedności, równowagi, jednoroczności i powszechności - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Zasada jedności, równowagi, jednoroczności i powszechności - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (107 KB)
1 strona
457Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: zasada jedności, równowagi, jednoroczności i powszechności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

16.Zasada jedności, równowagi, jednoroczności i powszechności.

Zasada jedności- głosi, iż wszystkie dochody i wydatki państwa powinny

być objęte jednym planem budżetowym - formalna – która jest osiągnięta dzięki budowaniu skonsolidowanego

bilansu systemu finansów publicznych obejmującego budżet władz

centralnych i budżety samorządowe - materialna – oznacza, że dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne tzn. nie są z góry związane z określonymi celami finansowanymi z budżetu

Zasada równowagi- oznacza taki stan budżetu, w którym wydatki znajdują pokrycie w dochodach

Teorie równowagi:

a)koncepcja klasyczna, liberalna, neoliberalna, ortodoksyjnie liberalna-

odnosi się do problemu konieczności zachowania równowagi ścisłej (matematycznej)

b)równowaga cykliczna (7 lat urodzaju i 7 lat nieurodzaju). Można

dopuścić do przewagi wydatków nad dochodami ale należy jednak

zrekompensować nadwyżkę dochodów nad wydatkami w latach tłustych. Realizowana w krajach skandynawskich.

c)teoria impasu- głosi, iż dopuszcza się możliwość występ. niedoboru w

obszarze finansów publ. przy ściśle określonych warunkach brzegowych,

które dotyczą:

-wielkość tego niedoboru(w stosunku do PKB nie przekracza 3%- dopuszczalna nierównowaga)

-źródeł finansowania tego niedoboru

-cele, na które mogą te środki zostać skierowane (rozwój infrastruktury,

wzrost gosp. itp.). Zasada jednoroczności- budżet jest planem na okres jednego roku, nie

musi być zgodny z rokiem kal;endzrzowym (w Polsce rok budżetowy 1.01-

31.12., w USA 1.07-1.06

Zasada jawności- głosi konieczność prezentowania dochodów i wydatków społeczeństwu, a praktycznie organom przedstawicielskim, różnym ciałom

i organizacjom społecznym.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument