Globalizacja wszystkich kultur - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia
olly_87
olly_8729 maja 2013

Globalizacja wszystkich kultur - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia

RTF (39 KB)
2 strony
301Liczba odwiedzin
Opis
Socjologia: notatki z zakresu socjologii dotyczące globalizacji wszystkich kultur.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Globalizacja wszystkich kultur

Zjawisko to wdarło się w nasza codzienność, przesiąknęło każdego, zrobiło niesamowitą karierę w środowiskach studenckich, medialnych, jest na ustach polityków, biznesmenów oraz dziennikarzy. Dla jednych globalizacja stanowi gwarant otwartych rynków oraz swobodnego przepływu informacji, idei i ludzi. Dla innych jest to przyczyna nieszczęść i niepowodzeń, niczym ciemna, ślepa i bezduszna siła podmywająca suwerenność tradycyjnych organizmów państwowych. Procesy globalizacji są najbardziej zaawansowane w dziedzinach gospodarczej i politycznej. Ale ponieważ zgodnie z ideologią globalizmu prawa rynku decydują o wszystkim, mają one również rządzić dziedziną kultury. Tak, więc tworzy się również globalna kultura. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury, wielką jej zmienność, oderwanie od środowiska życia i oderwanie od osoby ludzkiej.Jednak globalizacja jest o tyle godnym uwagi zjawiskiem, iż wprowadza w nas nieznany świat choćby kultury i tradycji, która nie jest już spostrzegana jako dorobek danej społeczności, a jako coś co da się sprzedać. Ponadto, cóż to za przeżycie, jeśli w każdym kraju spotkać możemy te same gumy orbit w różnych smakach, te same hamburgery, albo sławną coca-colę, wszyscy dodatkowo chodzą w dżinsach. Co do zachwiania pamięci społecznej - ciężko jest tu opowiedzieć się za jednoznacznym „tak” , jednak jedną z konsekwencji globalnej wioski jest zacieranie sie granic - a co za tym idzie zacieranie się różnic między odrębnymi światami. Już nie ma „my” „oni” , teraz jesteśmy „My wszyscy” niejako bez przeszłości, która często bywa bardzo bolesna. W jednych obszarach nasycenie społeczno-kulturowe jest większe, w innych mniejsze, a w jeszcze innych nie występuje (na obszarach arktycznych i pustynnych). Procesy dziejowe, które prowadzą nas do współczesności i, które mamy okazje obserwować przyczyniają się do zmniejszenia i zacierania izolacji między poszczególnymi obszarami. Likwidują separacje niemal wszystkich odrębności kulturowych. Im bliżej współczesności, tym bardziej proces ten jest wyraźny i intensywny, w końcu przyjmując postać globalną. Dziś życie prywatne i publiczne każdego człowieka nieodzownie uwikłane jest w system wzajemnych powiązań. Samochody, bez których nie wyobrażamy sobie życia, są samochodami koreańskich marek, będących reprodukcjami niemieckich wzorców, stylizowanymi przez włoskich projektantów, a wyprodukowanymi ze szwedzkiej stali przetopionej w polskich hutach. Idąc dalej chodzimy w niemal identycznych ubraniach zaprojektowanych przez nowojorskich dyktatorów mody, materiały do tworzenia tych tkanin utkane są w Malezji, a uszyte na Ukrainie na angielskich maszynach.

Istnieje jeszcze wiele dowodów na to, że cały nasz glob ogarnięty jest takimi wzajemnymi zależnościami.W dzisiejszych czasach kultura, nie jest już tylko sposobem na pokazanie swojej odrębności, którą tworzy się dla siebie i dla innych wewnątrz swojej społeczności. Procesy globalizacyjne przyczyniają się do powstawania nowego kosmopolitycznego stylu życia, który polega na zaniku roli religii, rodzimej kultury i narodowości, jako wyznaczników naszego zachowania. Dziś kultura, to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Media w niebywale szybkim tempie upowszechniają po całym świecie określone wartości, idee, wzory zachowań, przedmioty, sposoby myślenia i reagowania, ułatwiają także szybkie przemieszczanie się ludzi. Właścicielami mediów są wielkie koncerny, którym przede wszystkim chodzi nie tyle o wychowanie świadomego obywatela, ile raczej bezkrytycznego konsumenta, któremu da się wcisnąć tzw. kicz i taniochę. Media drwią z odległości i dystansu, dzięki temu mamy możliwość być w wielu miejscach jednocześnie. Nowa sytuacja świata sprawia, że w zasięgu człowieka współczesnego pojawiła się nie jedna, jego narodowa kultura, ale i dziesiątki innych kultur, czasem potężnych i bogatych. Sieci kablowe, satelity, komputery, linie telefoniczne, umożliwiają nam dostęp do źródeł informacji, telemarketów, banków. Globalna kultura masowa rozsiewa po całym świecie poglądy, tradycje, obyczaje i zainteresowania wspólnot lokalnych, propaguje je i umożliwia ich przyjęcie i realizację. Wszystkie kultury zaczynają mieszać się ze sobą i tworzyć jedną wielką plątaninę różnych strzępków i oderwanych od siebie elementów rozmaitych kultur, stylów i konwencji. Bronimy się przed ujednoliceniem kultur i lubimy różnorodność kulturową, bowiem w niej przejawia się potencjalność natury ludzkiej i twórczość oraz. Podsumowując, żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. To świat, od którego można bardzo dużo zyskać, jednak powszechnie wiadomo, iż nie ma nic za darmo, by zyskać musimy być przygotowani do stałego wysiłku, koncentracji, świadomości celu, gotowości do ryzyka. Powinniśmy być odpowiedzialni za własną tożsamość kulturową, czerpać tylko te elementy, które mogą wzbogacić naszą kulturę.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument