Rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (173 KB)
2 strony
647Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS; zadania, parę słów o programie FRACTIONS.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS

Wprowadzenie

Program Fractions jest programem edukacyjnym wspomagającym naukę programowania liniowego. Pozwala na rozwiązywanie zadań programowania liniowego bez i ze zmiennymi sztucznymi, pozwalana dołączanie ograniczeń w trakcie obliczeń, co można zastosować przy rozwiązywaniu zadań programowania liniowego całkowitoliczbowego.

Zadanie programowania liniowego bez zmiennych sztucznych

Dane jest następujące zadanie:

(max) zysk = 20*krzesła+24*stoły 3*krzesła+4*stoły <= 60 - ograniczenie czasu składania wyrobów 6*krzesła+2*stoły <= 32 - ograniczenie czasu wykończenia i pakowania krzesła >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji krzeseł stoły >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji stołów

Wprowadzić zadanie do programu (pamiętając o minimalizacji i wierszu wskaźnikowym - POSITIVE VALUES). Wyjaśnić opisy w wierszu stanu (PHASE, RHS) i wskazywanie elementu centralnego. Wykonać kroki algorytmu simplex (wchodzi 2 a potem 1). Pokazać, że ten sam wynik

można uzyskać wybierając na początku zmienną 1 wchodzącą do bazy. Niech do bazy wejdzie element, dla którego wskaźnik optymalności jest mniejszy lub równy 0 (pogorszenie lub zmian wartości funkcji celu). Pokazać co się stanie, gdy wybierzemy element wychodzącego z bazy dla którego iloraz, nie będzie najmniejszą wartością z pośród wszystkich wartości (wartości zmiennych bazowych będą ujemne). Pokazać, co się stanie, gdy do bazy wejdzie element, w którego ilorazie mianownik był ujemny

Zadanie programowania liniowego ze zmiennymi sztucznymi

Dane jest następujące zadanie:

(max) zysk = 20*krzesła+24*stoły

3*krzesła+4*stoły <= 60 - ograniczenie czasu składania wyrobów 6*krzesła+2*stoły <= 32 - ograniczenie czasu wykończenia i pakowania 1*krzesła+0*stoły >= 5 - ograniczenie na min liczbę wyrobów krzesła >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji krzeseł stoły >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji stołów

Wprowadzić zadanie do programu (pamiętając o minimalizacji i wierszu wskaźnikowym - POSITIVE VALUES). Pokazać, że system sam wprowadził zmienne sztuczne i będzie rozwiązywał zadanie metodą dużego współczynnika w Wprowadzić zmienne sztuczne do funkcji celu - COMPUTE / ENTER ARTIFICIALS W pierwszym kroku usunięta zostanie z bazy zmienna sztuczna Odczytać końcowe rozwiązanie

docsity.com

Zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego

Dane jest następujące zadanie: min z=-x1-x2 2x1+x2<=6 4x1+5x2<=20 x1,x2>=0 i całkowite

Wprowadzić zadanie do programu (pamiętając o minimalizacji i wierszu wskaźnikowym - POSITIVE VALUES). Rozwiązać zadanie PL. i sprawdzić, czy istnieją zmienne o wartościach ułamkowych Zgodnie z algorytmem dodać ograniczenie 1/3x3+1/3x4>=2/3 (INSERT / NEW ROW podświetlony wiersz wskaźnikowy) Dokonać edycji współczynników w dodanym ograniczeniu Pokazać, że system sam wprowadził zmienne sztuczne i będzie rozwiązywał zadanie metodą dużego współczynnika w Wprowadzić zmienne sztuczne do funkcji celu - COMPUTE / ENTER ARTIFICIALS Odczytać wynik z tablicy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument