Granica płynności - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University
piasek
piasek7 marca 2013

Granica płynności - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University

PDF (200 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmujące zagadnienia z zakresu mechaniki gruntów: granica płynności; granica plastyczności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1. Co to jest granica płynności, w jakich badaniach można ją określić, opisać jedno z

nich.

GRANICA PŁYNNOŚCI wL- jest to ustalona doświadczalnie wilgotność, przy której grunt

przechodzi z konsystencji płynnej w miękkoplastyczną.

Oznaczenie granicy płynności:

- aparat Casagrande’a,

- penetrometr stożkowy.

Aparat Casagrande’a

1)Z próbki gruntu przeznaczonej do badania usunąć ziarna większe niż 2 mm, a następnie

wymieszać grunt z niewielką ilością wody w celu uzyskania jednorodnej pasty gruntowej.

2)Zważyć 5 pustych parowniczek - mt1, mt2, mt3, , mt4, , mt5.

3) Pastę gruntową nakładać rozprowadzić w miseczce aparatu Casagrande’a; miseczka wraz z

pastą gruntową powinna ważyć 210 ± 1 g.

4) W paście gruntowej wykonać bruzdę.

5)Miseczkę umieścić w aparacie i obracać korbą z prędkością ok. 2 obrotów/sekundę do

momentu złączenia się brzegów bruzdy na długości 10 mm i wysokości 1 mm licząc ilość

uderzeń miseczki o podstawę aparatu.

6)Po zejściu się brzegów bruzdy notujemy ilość uderzeń, a do zważonej parowniczki

pobieramy próbkę pasty mmti w celu określenia jej wilgotności – wi.

7) Punkty 3 ÷ 6 należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie dla pasty o różnej wilgotności.

Pasta gruntowa powinna być tak przygotowana, aby ilość uderzeń mieściła się w

przedziale 12 ÷ 35

2.Co to jest granica plastyczności, w jaki sposób określa się ją w laboratorium

GRANICA PLASTYCZNOŚCI wP- jest to ustalona doświadczalnie wilgotność, przy

której grunt staje się zbyt suchy, by być plastycznym.

1) Ważymy puste naczyńko wagowe – mt.

2) Z próbki gruntu należy pobrać taką ilość, aby uformować kulkę o średnicy 7 mm i

wałeczkować ją na dłoni, aż wałeczek uzyska średnicę ok. 3 mm; jeśli wałeczek w tym

czasie nie popękał, należy ponownie uformować kulkę i wałeczkować ją; czynność tę

powtarzać tak długo, aż przy kolejnym wałeczkowaniu wałeczek ulegnie uszkodzeniu

(popęka, rozwarstwi się lub rozsypie); za popękany należy uznać taki wałeczek, który po

podniesieniu go za jeden koniec rozdzieli się na dwa kawałki.

3)Wszystkie kawałki wałeczka włożyć do naczynka wagowego.

4)Czynności z pkt. 2 –3 należy powtórzyć tyle razy, aby w naczyńku zebrało się około

5 ÷ 7 g gruntu.

5)Zważyć naczynko z wałeczkami – mmt.

6)Naczyńko wagowe z gruntem wstawić do suszarki i suszyć w temp.105 ÷ 110 °C do

stałej masy.

docsity.com

7)Po wysuszeniu i ostudzeniu naczyńko z próbką należy zważyć - mst.

3.Podać definicję wskaźnika plastyczności

WSKAŹNIK PLASTYCZNOŚCI Ip – liczbowa różnica między granicą płynności, a

granicą plastyczności gruntu. IP= wL- wP

4.Podać definicję stopnia plastyczności.

STOPIEŃ PLASTYCZNOŚCI IL – stosunek różnicy pomiędzy wilgotnością a granicą

plastyczności gruntu do wskaźnika plastyczności. IL= P

P

I

ww

5.Podać definicję wskaźnika konsystencji, podział gruntów z uwagi na wskaźnik

konsystencji.

WSKAŹNIK KONSYSTENCJI IC - stosunek różnicy granicy płynności i wilgotności

gruntu do wskaźnika plastyczności.

IC= P

L

I

ww

IC= 1 - IL bardzo zwartą, zwartą, twardoplastyczną, plastyczną, miękkoplastyczną i płynną.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument