Kolejność prac w programie hodowli - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Kolejność prac w programie hodowli - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt

PDF (149 KB)
3 strony
776Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej opisujące kolejność prac w programie hodowli.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Kolejność prac w programie hodowli:1.Znalezienie źródeł odporności wśród odm. Lub

linii, dzikich form i odróżnienie odporności rzeczywistej od pozornej. 2.Krzyżowanie w celu

połączenia różnych genów odporności w danej roślinie, z zachowaniem porządanych cech

użytkowych. 3. Testowanie odporności uzyskanych mieszańców. 4.Określenie

podstawowych cech roślin decydujących o jej odporności. 5. Przeprowadzenie

genetycznych badań nad odpornością. Program hodowli odm. Odpornych na

szkodniki: Sposób prowadzenia kolejnych pokoleń: F1, F2- ocena odporności, wybór,

krzyżowanie roślin odpornych między sobą. F3- ocena odporności roślin w warunkach

polowych, krzyżowanie roślin odpornych między sobą. -F4 wysiew otrzymanych nasion w

polu, w celu rozmnożenia, selekcja rośl. na cechy użytkowe, zebranie nasion pokolenia F1

traktowane jako nasiona odmiany odpornej przeznacza się je do dalszej oceny w

warunkach produkcyjnych.

Program hodowli odmian odpornych na szkodniki.

Wspólne prace hodowców i entomologów:

- zaplanowanie programu badań i zebranie materiałów hodowlanych,

- zbadanie roli innych czynników, poza genetycznymi, wpływających na odporność,

- określenie sposobów dziedziczenia, mechanizmów odpornościowych występujących u

różnych odmian i ich wpływ na szkodniki,

- opracowanie ogólnego planu krzyżowań

Zakres prac hodowców

1.Zbieranie wiadomości o roślinie uprawianej genetycznych podstaw odporności, wybór

właściwej met. Hodowlanej, określenie niezbędnej wielkości populacji segregującej,

opracowanie programu krzyżowań

2.Zgromadzenie odpowiedniego materiału roślinnego

3.Dostarczenie nowych linii roślin uprawnych do testowania

4.Ocena cech użytkowych linii, które okazały się odporne

5.Przeprowadzenie wszystkich innych niezbędnych badań nad nowymi odmianami.

Zakres prac entomologów

1.Hodowla i otrzymanie w warunkach laboratoryjnych i polowych populacji szkodnika

umożliwiającej stwierdzenie max. Różnic w odporności roślin

2.Dokładne oznaczenie gatunków, ras biologicznych szkodników

docsity.com

3.Ocena stopnia porażenia poszczególnych roślin i linii przez szkodniki

4.wyodrębnienie nowo wyhodowanych linii odpornych na danego szkodnika

5.testowanie pojedynczych roślin rodzicielskich. Przeprowadzenie obserwacji nad

zachowaniem się odmiany odpornej i populacji szkodnika w warunkach naturalnych

Sposoby oceny podatności roślin na szkodniki

*Określenie wielkości uszkodzeń powodowanych przez szkodnika na roślinie:

- wielkość uszkodzeń= antybioza+ tolerancja+ brak akceptacji= antyksanoza

- wielkość uszkodzenia jednego szkodnika= tolerancja

- ustalenie odpowiedniej skali oceny uszkodzeń

*Wykonanie pomiarów wielkości populacji szkodnika występującej na roślinie żywicielskiej.

Metody testowania odporności roślin na szkodniki:

- testowanie w warunkach polowych, nie można co roku, na określonym obszarze,

zagęszczenie populacji szkodnika

- testowanie w warunkach prowokacyjnych, specjalne zabiegi uprawowe, stosowanie

substancji chem. Np. preparaty karbarylowe (do zwiększenia populacji przędziorków i

mszyc), prowadzenie dużych hodowli szkodnika

- testowanie na izolatorach, klatkach hodowlanych, i szklarniach (nie są do końca

miarodajne, trzeba je weryfikować przez t. polowe), określenie odporności w fazie siewek,

bardziej rygorystyczne kryteria oceny

- testowanie w warunkach laboratoryjnych, badania w oparciu o wyciągi wodne i

alkoholowe z roślin (badania preferencji szkodnika do wymogów roślin).

Trudności z jakimi spotkać się może hodowca

- dostosowanie odpowiednich pomieszczeń do rozwoju inkubacji jaj, hodowli larw (temp. i

wilg.)

- dopasowanie momentu rozpoczęcia hodowli sztucznej szkodnika

- ważne prowadzenie hodowli na kilku różnych populacji szkodnika

- ważne by wprowadzić odporność kompleksową do rośliny.

Etapy i zabiegi hodowlane: -uzyskanie surowych mutantów –przygotowanie DNA i transformacja roślin –przenoszenie genów odporności do odmian – stabilizowanie genetyczne potomstwa z krzyżowania –selekcja najlepszych odpornych osobników –badanie ekspresji i trwałości odporności GMO – wstępne badania wartości rodów i ich odporności polowej –urzędowe badanie rodów hodowlanych Hodowla mutacyjna (umożliwia uzyskanie nowej

docsity.com

zmienności genowe) Mutageny: -fizyczne: promieniowanie jonizujące, gamma, Rentgena, prędkie neurony, UV, promieniowanie niejonizujące – chemiczne: np. azydek sodu, etylenoinina, metylosulfanian etylu. Genów odporności można szukać w populacjach mutantów naturalnych i indukowanych. Mutageneza indukowana: tylko w przyp odporności dziedziczonej monogenicznie. Selekcja w kulturach in-vitro: -indukowane mutacje (wykorzystanie tzw zmienności samoklonalnej) –warunkiem skuteczności jest występowanie korelacji między reakcją rośliny a otrzymanej z niej rośliny –stoswanie czynnika selekcyjnego (patogena, filtratu, elicitora) Selekcja form odpornych w kulturach in-vitro: -stosowanie toksyny lub wyciągu z kultury patogena jako składnika pożywki i prowadzenie selekcji masowej –toksyny specyficzne dla gospodarza –bezpośrednie zakażenie kultury określnym patogenem

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument