Cechy osoby praktykującej - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Cechy osoby praktykującej - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (288 KB)
2 strony
444Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające cechy osoby praktykującej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Cechy osoby praktykującej

Cechy osoby wierzącej, praktykującej:

1) Sumiennośd i odpowiedzialnośd za innych

2) Dobroczynnośd i miłosierdzie względem bliźnich

3) Materialne i duchowe wsparcie Instytucji Kościelnej

4) Dawanie świadectwa wiary osobom w swoim otoczeniu

5) Częste przyjmowanie Komunii św.

6) Częste przyjmowanie do sakramentów św.

7) Otwartośd i chęd niesienia pomocy innym

8) Śmiałośd i umiejętnośd przyznania się do wiary

9) Pokora

10) Cichośd

11) Zachowanie spokoju

12) Opanowanie

13) Szacunek względem spraw świętych

14) Szacunek względem siebie samego i bliźnich

15) Wiernośd i wytrwałośd

16) Szacunek względem przyrody (udział w akcjach promujących ochronę środowiska, umieszczanie odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych itd.)

17) Głęboka modlitwa (wspólnotowa oraz indywidualna)

18) Wsparcie materialne oraz duchowe (psychologiczne) osób potrzebujących

19) Rzetelnośd, sumiennośd, pracowitośd w miejscu pracy

docsity.com

20) Prawdomównośd, szczerośd, uczciwośd

21) Sprawiedliwośd

22) Szacunek względem innych religii

23) Umiarkowanie w jedzeniu, piciu oraz spożywaniu alkoholu

24) Czystośd ciała i ducha

25) Unikanie plotkowania i „gadulstwa”

26) Dbałośd o potrzeby swoich bliźnich

27) Regularne uczęszczanie na mszę św.

28) Czystośd słów (unikanie przekleostw oraz gorszącego towarzystwa osób)

29) Umiejętnośd słuchania innych

30) Karmienie się lekturą Pisma Św.

31) Postępowanie w życiu wg rad Ewangelicznych

32) Udział w ważnych dla Kościoła wydarzeniach oraz uroczystościach

33) Dbałośd o religijne wychowanie dzieci i młodzieży

34) Postępowanie wg zasady „głodnych nakarmid, nagich przyodziad, samotnych odwiedzid”

35) Mocny „kręgosłup moralno-etyczny”

36) Wyzbywanie się egoizmu, a zastępowanie go czynami miłości

37) Modlitwa w intencji Ojca Świętego

38) Modlitwa w intencji dusz osób zmarłych

39) Dbałośd o umożliwienie osobom starszym przystępowania do

sakramentów św. (np. Sakramentu namaszczenia chorych)

40) Posłuszeostwo Kościołowi

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument