Bezpieczeństwo państwa i czynniki - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Historia Polityczna
Kuba2013
Kuba2013

Bezpieczeństwo państwa i czynniki - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Historia Polityczna

PDF (129 KB)
13 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące istoty bezpieczeństwa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 13
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I CZYNNIKI

WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO

Czym jest bezpieczeństwo ? Państwo jako podmiot prawa

międzynarodowego. Czynniki kształtujące stosunki

międzynarodowe. Co wpływa na bezpieczeństwo

państwa ?

Bezpieczeństwo – oznacza poczucie braku

zagrożenia,

Pokój – to stosunek między państwami,

które nie prowadzą ze sobą wojny,

Wojna – to zagrożenie (walka zbrojna) między państwami, narodami, klasami, grupami społecznymi

Bezpieczeństwo państwa dzielimy na bezpieczeństwo

międzynarodowe i narodowe.

bezpieczeństwo narodowe

bezpieczeństwo państwa jako stan uzyskany w wyniku zorganizowanej

obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

określane stosunkiem potencjału obronnego do zagrożeń

bezpieczeństwo międzynarodowe

bezpieczeństwo w skali danego regionu lub całego

świata.

Za podmioty prawa międzynarodowego uznaje się :

- państwa -Stolicę Apostolską,

- Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich

- organizacje międzynarodowe

W prawie międzynarodowym podmiotem prawa

międzynarodowego jest ten kto bezpośrednio z norm prawa

wywodzi swoje prawa i obowiązki

Podmioty prawa międzynarodowego (państwa)

posiadają następujące atrybuty:

– zdolność zawierania umów międzynarodowych

– zdolność uczestniczenia w stosunkach dyplomatycznych

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe :

a) geopolityczne b) ekonomiczne

c) militarne d) demograficzne e) ideologiczne

f) religijne g) etyczne

h) osobowościowe

8. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo państwa :

a) Czynnik gospodarczy: b) Czynnik finansowy:

c) Czynnik technologiczny: d) Czynnik ekologiczny:

e) Czynnik informacyjny: f) Czynnik militarny:

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument