Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (35 KB)
2 strony
807Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące postaci Georga Wilhelma i Friedricha Hegela.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL(Tatarkiewicz)1.Życiorys:a)Imię i nazwisko: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)b)Okresy w życiu:1801 1807 działalność akademicka w Jenie. Wpływ Schellinga, a później wyzwolenie się spod jego poglądówdo 1816 działalność pozaaakademicka w Bawarii czas formowania własnego systemu filozoficznego.po 1816 nowy okres akademicki w Bawarii dopracowanie szczegółów systemu. W tym okresie system Hegla zrobił furorę2.Orientacja w filozofii ostatni idealista, w przeciwieństwie do Schellinga bardziej humanista i historyk niż przyrodnik.3.Dzieła:a)okres Jenajski - Phanomenologie des Geistes b)okres bawarski Wissenschaft der logik c)okres berliński Encyklopedia nauk filozoficznych 4.Poglądy:a)Idealizm rewolucyjny:dualizm rzeczy i myśli jest błędny: myśl jest pierwotna, rzeczy to jej wytworybyt (tak jak myśl) jest natury logicznej (a więc jego rozwój podlega prawom logicznym)składniki bytu:pojęcieogólność stanowi istotę pojęć (a zarazem bytu)byt jest:tylko w całości jest absolutemzmiennykonieczny i rozumny (stąd cała rzeczywistość też taka jest)b)Metoda dialektyczna:każdemu twierdzeniu odpowiada zaprzeczenie, każdej tezie antyteza (z antytezy wyłania się synteza)żadne pojęcie nie jest w 100% prawdziwe a prawda i fałsz zespalają się ze sobą (antyteza), a nie są przeciwieństwamikażda postać bytu jest niezbędnym ogniwem rozwoju istota heglizmuc)Zakres filozofii Heglapostacie bytu:pojęcie pierwotna postać (odpowiada mu nauka logika)przyroda antyteza pojęcia, idea która oddzialiła się od myśli (odpowiada mu filozofia przyrody)duch (synteza idei i przyrody; odpowiada mu filozofia ducha)subiektywnyobiektywny (antyteza)absolutny (ich synteza)d)Filozofia państwa i dziejów:Państwo:Państwo najwyższym szczeblem ustroju społecznego. Wyższa postać niż społeczeństwo, bo społeczeństwo jest wytworem czynników naturalnych, a państwo ideowych Państwo jest boską ideą istniejącą na ziemi Dzieje:jednolity i konieczny rozwój idejkształtowany przez narody i państwa duch świata okresy w dziejach: wschodni, grecki, rzymski, germańskie)Filozofia sztuki:piękno wyrazem ducha absolutnegoestetyka przede wszystkim filozofią sztukipodział sztuki na okresy:wschodni (symboliczny) forma tylko symbolizuje treśćstarożytna (klasyczne połączenie formy i treści)chrześcijańska (romantyczna) przewaga treść ma przewagę nad formąprzeważają w sztuce:w architekturze symbolicznaw plastyce klasycznaw malarstwie i muzyce romantycznapoezja najdoskonalsza łączy te wszystkie trzy typyf)Filozofia religii:religia wyższa od sztukireligia nie jako uczucie, ale zespół wyobrażeńformy rozwoju:wschodnie religie naturyreligia indywidualności duchowejabsolutna religia prawdyg)Poznaniefilozofia poznaje przez pojęciażadna filozofia nie zawiera całej prawdy, ale całokształt historycznego jej rozwojuzadanie filozofii iści się dopiero w historii filozofiinie doceniał jednostkowych czynników rozwojuuczył łączyć dzieje filozofii z dziejami kulturyh)Istota heglizmu:jest on:idealizmem:obiektywnym (byt jest idealny)logicznym (natura bytu jest logiczna)ewolucyjnym (byt rozwija się)ze względu na metodę heglizm jest doktryną konstrukcyjnąnajważniejsza dziedzina filozofii Hegla to filozofia kultury:każda postać kultury jest przemijającym etapem rozwoju, ale koniecznym, wynikającym z poprzedniegoi)Poprzednicy:SchellingFichte na nim oparł swe główne poglądyj)Szkoła Hegla:zapanowała w Niemczech na co najmniej dwa pokoleniapodzieliła się na:lewicę: nowe kierunki, antykościelni (początkowo Marks i Engels)prawicę: konserwatyści, poglądy religijne zgodne z

chrześcijaństwemk)Opozycja:krytycy: Schopenhauer, Schelling, Stendhalw 1870 w Niemczech radykalnie zerwano ze szkołą Heglowską (powrót do Kanta), za to za granicą stała się ona bardzo popularna

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument