Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (126 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne, teoria modernizacji; modernizacja społeczna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji.

Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:

- przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych

- wielka liczba chłopskich gospodarstw rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne

- oddziaływanie metropolii na peryferie – rozkładanie gospodarki

tradycyjnej i hamowanie rozwoju kapitalizmu

2 typy społeczeństw tradycyjnych: a) wschodni – przeważające potrzeby odczuwane społecznie miały

charakter społeczny; istotna jest jakość życia, która zależy nie

tylko od produkcji i konsumpcji, ale i od przynależności

społecznej, prestiżu związanego z przynależnością do określonego segmentu społecznego; refleksyjność religijna (buddyzm) –

odpowiadają mu wzorce zachowań gospodarczych – produkuje się

aby zaspokoić konkretne potrzeby, nadwyżki zużywa się w

formach rytualnych (np.: budowa świątyni) b) zachodni – przeważające potrzeby społeczne miały charakter

gospodarczy; wzorzec akumulacyjny – działalność gospodarcza

nastawiona jest na osiąganie nadwyżki pozwalającej na

rozszerzenie produkcji

Modernizacja społeczna - to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego

(kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego

- polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczej

- dominacja oparta jest na sile materialnej

- wyraźne struktury klasowe i wyraźna przynależność do nich

- na modernizację składają się następujące powiązane ze sobą procesy zachodzące wg Smelsera: w technologii – przejście od

technik prostych i tradycyjnych do wykorzystania wiedzy naukowej;

w rolnictwie – od gospodarki naturalnej do masowej produkcji

płodów rolnych ; w przemyśle – zastąpienie siły ludzkiej i zwierzęcej, pracą ludzi przy napędzanych energią maszynach

(industrializacja); w układach ekologicznych migracje wewnętrzne

ze wsi do miast.

Wyżej wymienione procesy wywierają wpływ na strukturę społeczną.

Następuje dyferencjacja strukturalna czyli powstawanie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek społecznych np.:

- funkcje oświatowe od rodziny przejmuje szkoła;

- produkcja rodzinna zastępowana jest przez fabryczną;

- wymiana oparta na zasadach nieekonomicznych zastępowana jest przez rynek;

- mniejsze znaczenie niż w społeczeństwach tradycyjnych przypisuje

się do pozycji społecznej;

- integracja – rosnącemu podziałowi pracy towarzyszy rozwój mechanizmów harmonizujących i utrwalających interakcje jednostek

o zróżnicowanych interesach

docsity.com

- zaburzenia społeczne – niszczone są tradycyjne sposoby działania,

wzory, normy, wartości, co powoduje anomię

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument