BIEŻĄCA INTERPRETACJA I GLOBALNA OCENA SYNOPTYCZNA dla miasta SALONIKI w okresie 2 – 7 stycznia 2009, Projekty, Poradnik, Wyszukiwanie'z Meteorologia
test9350
test9350

BIEŻĄCA INTERPRETACJA I GLOBALNA OCENA SYNOPTYCZNA dla miasta SALONIKI w okresie 2 – 7 stycznia 2009, Projekty, Poradnik, Wyszukiwanie'z Meteorologia

28 str.
37Liczba odwiedzin
Opis
BIEŻĄCA INTERPRETACJA I GLOBALNA OCENA SYNOPTYCZNA dla miasta SALONIKI w okresie 2 – 7 stycznia 2009
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 28
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 28 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 28 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 28 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 28 str.
Pobierz dokument

BIEŻĄCA INTERPRETACJA I GLOBALNA OCENA SYNOPTYCZNA

dla miasta SALONIKI

w okresie 2 – 7 stycznia 2009

OPRACOWANIE: GRUPA SALONIKI

J......... B......... Ł......... D......... K......... K......... K......... N......... P......... R......... A......... S.........

Niniejszy projekt, polegał na bieżącej interpretacji i globalnej ocenie synoptycznej. Zrealizowano go w oparciu o dane meteorologiczne gromadzone na bieżąco w następującym okresie:

Początek okresu analizy: 2009-03-02 godzina 06:00utc Koniec okresu analizy: 2009-03-07 godzina 18:00utc

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Charakterystyka sytuacji zasadniczy rys cyrkulacji

Główne układy ciśnienia

Przechodzenie aktywnych

systemów frontowych

2009-03-02

Saloniki znajdują się w strefie cyrkulacji zachodniej, w obszarze bezgradientowym, w ciepłej i wilgotnej masie powietrza napływającej znad Morza Śródziemnego.

Na mapach 500hPa widoczny jest klin podwyższonego pola geopotencjału Nad południową Skandynawią, środkową i południowo-wschodnią Europą. Nad Morzem Śródziemnym izohipsy przebiegają prawie równoleżnikowo. Prąd strumieniowy przebiega w pobliżu 40 równoleżnika, na mapach z terminów popołudniowych sięga do Cypru.

Na NNE od Salonik sięga długi klin podwyższonego ciśnienia, około 1023hPa, związany z wyżem Syberyjskim. Klin otacza z N i W niż, z centrum o ciśnieniu 1000hPa nad Niziną Nadkaspijską.

Na E, nad Turcją, znajduje się centrum słabego wyżu, o ciśnieniu 1025hPa, pozostałe po klinie związanym z wyżem z nad północno- zachodniej Afryki.

Niż Islandzki posiada kilka centrów o ciśnieniu 971-1005hPa, ciśnienie w centrum wyżu Azorskiego wynosi 1041hPa.

2009-03-02

Ciśnienie w Salonikach początkowo wynosi 1017hPa, w ciągu doby nieznacznie spadło (1015- 1016hPa). Spadek ciśnienia spowodowało powstanie płytkiego niżu w pobliżu Salonik, z centrum o ciśnieniu 1015hPa, na SE, nad Morzem Egejskim. Wiatr słaby, do 2m/s z kierunków zmiennych, w drugiej połowie dnia 2-4m/s z W, WNW.

Temperatura powietrza początkowo szybko rośnie, z 6°C w godzinach nocnych, do 16°C po południu. Wzrostowi temperatury sprzyja malejące w pierwszej połowie dnia zachmurzenie, pozostałe po zokludowanym, nieaktywnym froncie. Wraz ze wzrostem temperatury spada wilgotność powietrza z 80% w godzinach nocnych do 37% w ciągu dnia.

2 marca 6 UTC Na N od Salonik rozwinął się długi i rozległy klin podwyższonego ciśnienia o wartości 1023hPa w jego centrum. Na E znajduje się centrum wyżu o ciśnieniu 1025hPa. Pomiędzy te układy wyżowe „wciska” się od NE ośrodek niskiego ciśnienia o wartości 1006hPa w jego centrum. Równie niskie ciśnienie znajduje się w zatoce obniżonego ciśnienia nad Morzem Północnym – na NW od Salonik. 2 marca 18 UTC Układ niżowy na NE nie zmienia swojego położenia. Klin wysokiego ciśnienia nieco się zwęził i osłabł (1021 hPa) „ściskany” od wschodu przez ośrodek niżowy, a od zachodu przez rozszerzającą się zatokę niskiego ciśnienia. Saloniki są obecnie w centrum łagodnego układu niżowego o ciśnieniu 1016 hPa

2009-03-03

Nad Atlantykiem, wzdłuż wybrzeży zachodniej Europy, pogłębia się zatoka obniżonego geopotencjału. Oś zatoki nieznacznie przemieszcza się na E. W obszarze przyziemnym należy odnotować pogłębienie się i przemieszczenie na E płytkiego niżu w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej. Prąd strumieniowy przebiega nad tym ośrodkiem, należy spodziewać się wzrostu aktywności związanych z nim frontów.

Klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem Syberyjskim wycofał się i przesunął SE. Po klinie pozostał słaby wyż, z centrum o ciśnieniu 1022 hPa, na E od Salonik. Niż z nad Niziny Nadkaspijskiej przemieścił się na NW, nad wschodnią Ukrainę, ciśnienie w jego centrum wzrosło do 1011hPa.

Niż Islandzki nie zmienił istotnie swojego położenia, ciśnienie w centrach również nie zmieniło się. Nad Morzem Irlandzkim po południu pojawił się ośrodek o ciśnieniu 975hPa.

Płytki niż w pobliżu Salonik pozostaje nad Morzem Egejskim, ciśnienie w jego centrum wynosi 1014hPa.

2009-03-03

Ciśnienie w Salonikach waha się w zakresie 1015- 1018hPa. Prędkość wiatru w ciągu dnia rośnie do 6m/s, kierunek wiatru w ciągu doby kilkakrotnie zmienia się. W pierwszej części dnia przewaga kierunków N, NW, w drugiej S, SE. Wahania te spowodowane są zmianą położenia niżu z nad Morza Egejskiego i wypełniania się niżu z nad Ukrainy.

Minimalna temperatura w nocy wynosiła 8°C, w ciągu dnia wzrosła do 16°C.

Wzrost zachmurzenia w nocy zmniejszył spadek temperatury, zanik chmur w ciągu dnia sprzyjał wzrostowi temperatury. W godzinach wieczornych zachmurzenie wzrosło. Wilgotność powietrza w ciągu dnia rosła z 61% w nocy do 87% po południu.

06 UTC Niewielkie centrum niżowe znad Salonik oddaliło się kilkadziesiąt km na południe. Klin wysokiego ciśnienia przesunął się na SE i utworzył osobny układ (o ciśnieniu w jego centrum wynoszącym 1022 hPa) na E od Salonik. Został tutaj zepchnięty przez układy niżowe znad Morza Skandynawskiego i Wyżyny Środkowo-Rosyjskiej. 18 UTC Ośrodek niżowy na NE od Salonik powoli starzeje się i wypełnia. Ciśnienie w centrum wynosi 1011 hPa. Wyż na E od Salonik powoli przemieszcza się na wschód. Ciśnienie w całej Południowej Europie jest dość jednolite (pomiędzy 1015 a 1020 hPa) i nie obserwuje się gwałtownych zmian.

2009-03-04

Zatoka obniżonego geopotencjału pogłębia się, rozbudowuje w kierunku S i wolno przemieszcza na E. Klin podwyższonego geopotencjału nad południową i wschodnią Europą powoli wycofuje się na S i przemieszcza na E. Położenie prądu strumieniowego będzie sprzyjać wzrostowi aktywności frontów.

Istotną zmianą w warstwie przyziemnej jest rozbudowa na S zatoki niskiego ciśnienia, związanej z niżem Islandzkim. Niże nad zachodnią częścią Morza Śródziemnego i północno- zachodnią Afryką umacniają się. Ciśnienie w tych ośrodkach szybko spada, o 6UTC wynosiło 1007hPa, a dwanaście godzin później 989hPa.

Przebiegający nad nimi prąd strumieniowy zwiększa aktywność związanych z nimi frontów. Jednocześnie niż Azorski umocnił się, ciśnienie w jego centrum wzrosło do 1043hPa, coraz wyraźniej zaznacza się pozytywny efekt Cyrkulacji Północnoatlantyckiej. Miejsce niżu z nad wschodniej Ukrainy zajmuje słaby wyż, z centrum o ciśnieniu 1023hPa. Niż znad Morza Egejskiego wypełnił się.

2009-03-04

Ciśnienie w Salonikach spada, w ciągu doby z 1018 do 1007hPa. Prędkość wiatru w ciągu dnia wzrosła od 2 do 7m/s, kierunek zmieniał się z NW na S, SE. Spadek ciśnienia spowodowany jest zbliżaniem się i umacnianiem niżów położonych nad zachodnią częścią Morza Śródziemnego i północno-zachodnią Afryką, na W i SW od Salonik.

W godzinach południowych na N, w pobliżu Salonik przeszedł mało aktywny front ciepły, nie odnotowano opadów. Minimalna temperatura w nocy wyniosła 11°C, maksymalna w dzień 15°C. Mała amplituda dobowa zmian temperatury związana była ze wzrostem zachmurzenia. W ciągu dnia wilgotność powietrza malała, w godzinach południowych wynosiła ok. 70%.

06 UTC Niż na NE jest w swoim końcowym stadium rozwoju. Układ rozpada się. W tym obszarze panuje teraz podwyższone ciśnienie (ok. 1023 hPa). Na W od Salonik wytworzyła się zatoka niskiego ciśnienia (1001 hPa). Prawdopodobnie powstała przez wypchnięcie mas powietrza przez ścierające się ośrodki Niżowe znad Irlandii i Wyżu znad Atlantyku. 18 UTC Coraz wyraźniej zaznacza się pozytywny efekt Cyrkulacji Północnoatlantyckiej (NOA). Silne ośrodki niżowe nad Północną Afryką (989 hPa w centrum) i nad Wyspami Owczymi (centrum 970 hPa) ścierają się z układami wyżowymi nad Atlantykiem (1041 hPa w centrum) i nad Morzem Czarnym (1025 hPa). W Salonikach ciśnienie wynosi 1014 hPa i regularnie spada pod wpływem niżów z W i WS.

2009-03-05

Zatoka obniżonego geopotencjału nadal pogłębia się, rozbudowuje i przemieszcza na E. Prąd strumieniowy w nocy przebiegał nad zbliżającym się do Salonik ciepłym frontem, w ciągu dnia przesunął się powyżej 40N. Należy się spodziewać spadku aktywności kolejnych frontów.

W warstwie przyziemnej obszar niskiego ciśnienia łączy niż Islandzki z niżami z rejonu Morza Śródziemnego. Od niżu Islandzkiego oderwał się samodzielny ośrodek z centrum o ciśnieniu 978hPa, w ciągu kilku godzin przemieścił się znad Kanału La Manche nad Zatokę Genueńską, ciśnienie w jego centrum spadło do 976hPa.

Niż znajdujący się na W od Salonik, obecnie nad Morzem Tyrreńskim, pogłębia się, ciśnienie w jego centrum o 12UTC wynosiło 979hPa.

Wyże znajdujące się na S i NS rozbudowują się i umacniają, obecnie ciśnienie w centrum wyżu z centrum nad wschodnią Ukrainą wynosi 1024hPa i 1029hPa.

2009-03-05

Ciśnienie w Salonikach nadal szybko spada, w ciągu doby z 1007 do 993hPa.

Ciepły front związany ze zbliżającymi się z W niżami ok. 00UTC przeszedł nad Salonikami, zachmurzenie rosło, wystąpiły umiarkowane opady deszczu. W czasie opadów pogorszyła się widoczność. Prędkość wiatru wzrosła z 4 do 10m/s, z kierunku SE, który w ciągu dnia istotnie się nie zmieniał.

Między 15UTC a 18UTC nad Salonikami przeszedł prawie bezzjawiskowo mało aktywny front chłodny. Po południu ciśnienie nieznacznie rosło, do 995hPa wieczorem. Prędkość i kierunek wiatru nie zmieniły się.

Temperatura w nocy wynosiła 13°C, w dzień pomimo dużego zachmurzenia wzrosła do 18°C.

Wilgotność powietrza w nocy utrzymywała się na stałym poziomie 71-76%, w czasie trwania opadów wzrosła do 87%.

06 UTC Niż na W od Salonik pogłębia się (978 hPa w centrum). Wyż znajdujący się nad północnym brzegiem Morza Czarnego nie zmienia swojego położenia. Jest blokowany przez silne układy niżowe z zachodu. 18 UTC Ciśnienie w Salonikach ciągle spada (wynosi 994 hPa). Zarówno niż na wschodzie jak i obszar wyżowy na NE od Salonik nie zmieniają swego położenia.

2009-03-06

Zatoka obniżonego geopotencjału dotarła nad Saloniki. Prąd strumieniowy przebiega na SE od Salonik, między 40N i 50N, mógł się przyczynić do zwiększenia aktywności kolejnych frontów zbliżających się do Salonik.

Nad południową Europą utworzył się samodzielny niż, z kilkoma centrami. Ośrodki znajdujące się na W, NW od Salonik nieznacznie słabną, ciśnienie w ich centrach wynosi w południe od 980hPa do 993hPa.

Niż Islandzki nie zmienił położenia, pojawiło się kilka ośrodków. Ciśnienie nie uległo istotnym zmianą. Nad Rosją rozbudowują się i umacniają wyże, izobara 1020hPa przesunęła się na N, nad Morze Barentsa.

2009-03-06

Po niewielkim spadku w nocy ciśnienie w Salonikach wróciło do wartości 995hPa. Przed południem ciśnienie zaczęło spadać, do 990hPa.

W nocy nad Salonikami przeszedł drugorzędny front chłodny, jedynym skutkiem było niewielkie wahanie ciśnienia, zmniejszenie zachmurzenia i większy spadek temperatury w nocy.

W godzinach popołudniowych nad Salonikami przeszedł front okluzji o charakterze frontu chłodnego. Zachmurzenie w ciągu dnia rosło, wystąpiły opady deszczu. Rozwinięte pionowo na froncie wewnątrz chmur warstwowych chmury kłębiasto-deszczowe były przyczyną burzy. Prędkość wiatru z SE początkowo wzrastała z 2 do 8m/s. Po przejściu frontu spadła do 4m/s, kierunek nie uległ istotnej zmianie. Przed przejściem frontu wzrosło zapylenie powietrza, w czasie opadów znacząco pogorszyła się widoczność.

Temperatura w nocy spadła do 9°C, w dzień wzrosła do 17°C. Po przejściu frontu nastąpił szybki spadek temperatury do 13°C.

Wilgotność powietrza spadała z 81 do 45%, w czasie opadów szybko wzrosła do 93%.

2009-03-07

Oś zatoki obniżonego geopotencjału dociera do Salonik. Nad południowo-wschodnią Europą i Morzem Śródziemnym pojawia się dolina fali górnej. Prąd strumieniowy oddala się, przebiega na SE od Salonik.

Ośrodki niżowe z nad Morza Śródziemnego i południowo- wschodniej Europy powoli przemieszczają się na NE i nad lądem słabną.

Niż nad Salonikami powoli wypełnia się, ciśnienie rośnie do 994hPa, 996hPa.

Niż Islandzki pogłębia się, ciśnienie w jego centrum spada do 970hPa, jednak nie zmienia istotnie położenia. Wyż z nad Rosji nadal umacnia się, ciśnienie w jego centrum przekracza 1030hPa.

2009-03-07

Pod wpływem silnych układów niżowych nad Europą Srodkową Wyż Syberyjski nieznacznie przemieszcza się na na wschód.

Saloniki natomiast znajdują się pomiędzy trzema ośrodkami niskiego ciśnienia (na W, N i S od Salonik) pozostając pod ich wpływem. Ośrodki te nie są jednak zbyt silne i stopniowo wypełniają się. Wiatr ulega osłabieniu od około 5m/s w ciągu dnia do pogody bezwietrznej wieczorem.

Ciśnienie zaczyna powoli wzrastać od 994hPa z rana do około 1000hPa pod wieczór.

W wyniku naturalnych dobowych wahań w ciągu dnia temperatura wzrosła o około 5°C więcej niż rano i wieczorem osiągając 15°C.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia spadła do około 44%. Pod wieczór wzrosła ponownie do około 76%.

Ewolucja geopotencjału oraz temperatury

na poziomie izobarycznym 850hPa

w okresie analizy

Sondaże aerologiczne

oraz

Przekroje troposfery

2009-03-02

Przekrój południkowy 25°E

Przekrój równoleżnikowy 40°N

Saloniki

Saloniki

.

2009-03-03

Saloniki

Saloniki

Przekrój południkowy 25°E

.

Przekrój równoleżnikowy 40°N

2009-03-04

Saloniki

Saloniki

.

Przekrój południkowy 25°E

Przekrój równoleżnikowy 40°N

2009-03-05

Saloniki

Saloniki

.

Przekrój południkowy 25°E

Przekrój równoleżnikowy 40°N

2009-03-06

.

Saloniki

Saloniki

Przekrój południkowy 25°E

Przekrój równoleżnikowy 40°N

2009-03-07

.

Saloniki

Saloniki

Przekrój południkowy 25°E

Przekrój równoleżnikowy 40°N

Specyfikacja

dobowego biegu

parametrów pogodowych

Tabela parametrów przygotowana na podstawie depesz METAR 2 - 4 marca 2009

data cisnienie predkosc wiatru temperatura wilgotnosc

2009-03-02 00:20 1018 1,53 8 76

2009-03-02 03:20 1018 1,53 7 81

2009-03-02 06:20 1017 0 7 76

2009-03-02 09:20 1017 0 12 67

2009-03-02 12:20 1017 1,53 15 48

2009-03-02 15:20 1016 2,04 13 72

2009-03-02 18:20 1015 1,53 12 62

2009-03-02 21:20 1016 3,06 10 66

2009-03-03 00:20 1016 0 9 66

2009-03-03 03:20 1015 0 9 66

2009-03-03 06:20 1016 1,53 9 71

2009-03-03 09:20 1017 2,55 12 67

2009-03-03 12:20 1017 3,06 14 77

2009-03-03 15:20 1017 5,61 14 77

2009-03-03 18:20 1017 1,53 11 87

2009-03-03 21:20 1018 2,55 11 82

2009-03-04 00:20 1018 0 11 82

2009-03-04 03:20 1017 3,06 11 82

2009-03-04 06:20 1017 1,02 11 82

2009-03-04 09:20 1017 3,06 13 77

2009-03-04 12:20 1016 2,55 13 77

2009-03-04 15:20 1015 5,1 14 72

2009-03-04 21:20 1012 4,59 13 72

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 28 str.
Pobierz dokument