biometria jakis tam plik, Praca licencjacka'z Biomedycyna. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ania-brodzik
ania-brodzik

biometria jakis tam plik, Praca licencjacka'z Biomedycyna. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

DOCX (16 KB)
1 str.
23Liczba odwiedzin
Opis
mnsdfjdsjjbhbjhhbhjbjkbmbmnbnmmnnmbnm
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Współcześnie identyfikuje się człowieka na podstawie:linie papilarne, geometria twarzy (2D/3D), tęczówka lub siatkówka oka, rozkład temperatury twarzy, geometria dłoni, wzorce żył, kształt i wielkość: ust, uszu paznokci (struktura kanałów pod paznokciem), jak również na podstawie biometrycznych cechach behawioralnych (sposób zachowania: pomiar dynamiczny, obserwacja świadomej akcji wykonywanej w czasie). Do cech behawioralnych m. in. należą: charakter pisma, Sposób wykonania podpisu, Pisania na klawiaturze, Sposób chodu 2. weryfikacja tożsamości - polega na skanowaniu lini papilarnych, skanowaniu tęczówki, identyfikacji głosu, rozpoznaniu twarzy. Proces potwierdzenia lub zaprzeczenia prawdziwości zgłoszonej tożsamości poprzez porównywanie danych referencyjnych np., .krzesła, klucze osoby ubiegajacej się o dostep z referencjami uprzednio sprawdzonymi w Systemie zarzadzania Tozsamoscia.3.Stanowisko do rejestracji cech biometrycznych człowieka wyposażone jest w skaner bądź inne urządzenie do pobierania danych oraz oprogramowanie do przetworzenia informacji wejściowej na postać cyfrową, krzesło, tło do zdjęć, stanowisko do zdjęć oraz aparat ze stała ogniskowa4.programy komputerowe; POL-SIT 0, POL-SIT REKONSTRUKCJA ( reconstruction)

5. znaki szczegolne ; (blizn, zmarszczek, tatuaży, brodawek, zmian kośćca , implantów6. Biometrie wykorzystuje się do ochrony przed nieuprawnionym dostepem do kompterow osobistych, bankomatow, telefonow komorkowych, sieci komputerowych czy tez domowych systemów alarmowych 7. AFIS to system komputerowy, którego istotę stanowi możliwość auto- matycznego zakodowania obrazu pojedynczego śladu linii papilarnych, zabezpieczonego np. podczas oględzin miejsca zdarzenia, i porównania go w ciągu kilku minut z obrazem odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni osób, których karty daktyloskopijne są zareje- strowane w bazie kart systemu AFIS System ten jest wykorzystywany również do ustalania i potwierdzania tożsamości osób zatrzymanych przez policję, kontroli na przejściach granicznych oraz do identyfikacji zwłok. Ponadto umożliwia on gromadzenie i przeszukiwanie obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.

Współcześnie identyfikuje się człowieka na podstawie:linie papilarne, geometria twarzy (2D/3D), tęczówka lub siatkówka oka, rozkład temperatury twarzy, geometria dłoni, wzorce żył, kształt i wielkość: ust, uszu paznokci (struktura kanałów pod paznokciem), jak również na podstawie biometrycznych cechach behawioralnych (sposób zachowania: pomiar dynamiczny, obserwacja świadomej akcji wykonywanej w czasie). Do cech behawioralnych m. in. należą: charakter pisma, Sposób wykonania podpisu, Pisania na klawiaturze, Sposób chodu 2. weryfikacja tożsamości - polega na skanowaniu lini papilarnych, skanowaniu tęczówki, identyfikacji głosu, rozpoznaniu twarzy. Proces potwierdzenia lub zaprzeczenia prawdziwości zgłoszonej tożsamości poprzez porównywanie danych referencyjnych np., .krzesła, klucze osoby ubiegajacej się o dostep z referencjami uprzednio sprawdzonymi w Systemie zarzadzania Tozsamoscia.3.Stanowisko do rejestracji cech biometrycznych człowieka wyposażone jest w skaner bądź inne urządzenie do pobierania danych oraz oprogramowanie do przetworzenia informacji wejściowej na postać cyfrową, krzesło, tło do zdjęć, stanowisko do zdjęć oraz aparat ze stała ogniskowa4.programy komputerowe; POL-SIT 0, POL-SIT REKONSTRUKCJA ( reconstruction)

5. znaki szczegolne ; (blizn, zmarszczek, tatuaży, brodawek, zmian kośćca , implantów6. Biometrie wykorzystuje się do ochrony przed nieuprawnionym dostepem do kompterow osobistych, bankomatow, telefonow komorkowych, sieci komputerowych czy tez domowych systemów alarmowych 7. AFIS to system komputerowy, którego istotę stanowi możliwość auto- matycznego zakodowania obrazu pojedynczego śladu linii papilarnych, zabezpieczonego np. podczas oględzin miejsca zdarzenia, i porównania go w ciągu kilku minut z obrazem odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni osób, których karty daktyloskopijne są zareje- strowane w bazie kart systemu AFIS System ten jest wykorzystywany również do ustalania i potwierdzania tożsamości osób zatrzymanych przez policję, kontroli na przejściach granicznych oraz do identyfikacji zwłok. Ponadto umożliwia on gromadzenie i przeszukiwanie obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.

Współcześnie identyfikuje się człowieka na podstawie:linie papilarne, geometria twarzy (2D/3D), tęczówka lub siatkówka oka, rozkład temperatury twarzy, geometria dłoni, wzorce żył, kształt i wielkość: ust, uszu paznokci (struktura kanałów pod paznokciem), jak również na podstawie biometrycznych cechach behawioralnych (sposób zachowania: pomiar dynamiczny, obserwacja świadomej akcji wykonywanej w czasie). Do cech behawioralnych m. in. należą: charakter pisma, Sposób wykonania podpisu, Pisania na klawiaturze, Sposób chodu 2. weryfikacja tożsamości - polega na skanowaniu lini papilarnych, skanowaniu tęczówki, identyfikacji głosu, rozpoznaniu twarzy. Proces potwierdzenia lub zaprzeczenia prawdziwości zgłoszonej tożsamości poprzez porównywanie danych referencyjnych np., .krzesła, klucze osoby ubiegajacej się o dostep z referencjami uprzednio sprawdzonymi w Systemie zarzadzania Tozsamoscia.3.Stanowisko do rejestracji cech biometrycznych człowieka wyposażone jest w skaner bądź inne urządzenie do pobierania danych oraz oprogramowanie do przetworzenia informacji wejściowej na postać cyfrową, krzesło, tło do zdjęć, stanowisko do zdjęć oraz aparat ze stała ogniskowa4.programy komputerowe; POL-SIT 0, POL-SIT REKONSTRUKCJA ( reconstruction)

5. znaki szczegolne ; (blizn, zmarszczek, tatuaży, brodawek, zmian kośćca , implantów6. Biometrie wykorzystuje się do ochrony przed nieuprawnionym dostepem do kompterow osobistych, bankomatow, telefonow komorkowych, sieci komputerowych czy tez domowych systemów alarmowych 7. AFIS to system komputerowy, którego istotę stanowi możliwość auto- matycznego zakodowania obrazu pojedynczego śladu linii papilarnych, zabezpieczonego np. podczas oględzin miejsca zdarzenia, i porównania go w ciągu kilku minut z obrazem odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni osób, których karty daktyloskopijne są zareje- strowane w bazie kart systemu AFIS System ten jest wykorzystywany również do ustalania i potwierdzania tożsamości osób zatrzymanych przez policję, kontroli na przejściach granicznych oraz do identyfikacji zwłok. Ponadto umożliwia on gromadzenie i przeszukiwanie obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.

Współcześnie identyfikuje się człowieka na podstawie:linie papilarne, geometria twarzy (2D/3D), tęczówka lub siatkówka oka, rozkład temperatury twarzy, geometria dłoni, wzorce żył, kształt i wielkość: ust, uszu paznokci (struktura kanałów pod paznokciem), jak również na podstawie biometrycznych cechach behawioralnych (sposób zachowania: pomiar dynamiczny, obserwacja świadomej akcji wykonywanej w czasie). Do cech behawioralnych m. in. należą: charakter pisma, Sposób wykonania podpisu, Pisania na klawiaturze, Sposób chodu 2. weryfikacja tożsamości - polega na skanowaniu lini papilarnych, skanowaniu tęczówki, identyfikacji głosu, rozpoznaniu twarzy. Proces potwierdzenia lub zaprzeczenia prawdziwości zgłoszonej tożsamości poprzez porównywanie danych referencyjnych np., .krzesła, klucze osoby ubiegajacej się o dostep z referencjami uprzednio sprawdzonymi w Systemie zarzadzania Tozsamoscia.3.Stanowisko do rejestracji cech biometrycznych człowieka wyposażone jest w skaner bądź inne urządzenie do pobierania danych oraz oprogramowanie do przetworzenia informacji wejściowej na postać cyfrową, krzesło, tło do zdjęć, stanowisko do zdjęć oraz aparat ze stała ogniskowa4.programy komputerowe; POL-SIT 0, POL-SIT REKONSTRUKCJA ( reconstruction)

5. znaki szczegolne ; (blizn, zmarszczek, tatuaży, brodawek, zmian kośćca , implantów6. Biometrie wykorzystuje się do ochrony przed nieuprawnionym dostepem do kompterow osobistych, bankomatow, telefonow komorkowych, sieci komputerowych czy tez domowych systemów alarmowych 7. AFIS to system komputerowy, którego istotę stanowi możliwość auto- matycznego zakodowania obrazu pojedynczego śladu linii papilarnych, zabezpieczonego np. podczas oględzin miejsca zdarzenia, i porównania go w ciągu kilku minut z obrazem odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni osób, których karty daktyloskopijne są zareje- strowane w bazie kart systemu AFIS System ten jest wykorzystywany również do ustalania i potwierdzania tożsamości osób zatrzymanych przez policję, kontroli na przejściach granicznych oraz do identyfikacji zwłok. Ponadto umożliwia on gromadzenie i przeszukiwanie obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.

Brak komentarzy
Pobierz dokument