Diagnoza pielęgniarska u chorej z miażdzycą kończyn dolnych - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Diagnoza pielęgniarska u chorej z miażdzycą kończyn dolnych - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (110 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: diagnoza pielęgniarska u chorej z miażdzycą konczyn dolnych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Pacjentka M. B przyjęta do oddziału chirurgii ogólnej w dn. 9.01. 2011 r. z powodu miażdżycy kończyn dolnych i nadciśnienia tętniczego. Z wywiadu wynika ,że chora unieruchomiona w łóżku od 25. 12. 2010 r. z powodu silnego bólu oraz obrzęku kończyn dolnych. Do tej pory nie leczyła się. Ma 86 lat, -emerytka ,w przeszłości pracowała jako prasowaczka w pralni. Zamieszkuje w Węgierskiej Górce, wraz z synem , synową i dorosłym wnukiem,warunki bytowe dobre. Paliła papierosy w młodości przez 15 lat Przy przyjęciu : - RR 180/100 mmHg - temp. 37.1 - tętno 72 u/min - oddech miarowy 16/min - kończyna prawa obrzęk ,sinica ,podudzie z widocznymi zmianami skórnymi po owrzodzeniach podudzi. Od przyjęcia chora na diecie niskocholesterolowej, kończyna umieszczona na szynie Brouna. Leczenie : - Heparyna 30 tyś. / 24 godz. przez pompę strzykawkową - Pyralgina 3 x 1 amp. i.v. - Polfilin 2 x 1 amp. i.v - Coutix 1 x 1 tabl. - Ipress long. 2 x 1 tabl. - Vinpoton 2 x 1 tabl. - Bisocard 10 mg. 1 x ½ tabl.

Diagnoza pielęgniarska u chorej z miażdżycą kończyn dolnych

Problem pielęgnacyjny Cel działania Plan działania Realizacja Obrzęk podudzia kończyny dolnej prawej spowodowany upośledzonym przepływem krwi na skutek zmian miażdżycowych

Pomoc w zlikwidowaniu obrzęków i leczenie przyczyny objawów choroby

Pomiar obrzęków co 4 godz Podanie lekow odwadniających/Furosemid 2 tabl Kontrola diurezy i prowadz.bilansu wodnego Leczenie farmakol. wg zleceń /heparyna Unikanie długotrwałej pozycji stojacej ,ciepłych kąpieli ,sauny i słońca. Przeciwskazaniem jest kompresoterapia/brak tętna na kończynie –niedrożność tetnic/

Obrzęki nieco zmniejszyły się, pomiary wykonywane , bilans prowadzony i dokumentowany

Ból kończyny występujący podczas pozycji leżacej

Zapobieganie i niwelowanie bólu Podawanie środków farmakologicznych ; p/bólowych ,p/zakrzepowych wg zleceń Masaż kończyny rozluźniający mięśnie Zmiana ułożenia /co 2 godz/ Zastosowanie udogodnień /wałki,szyna Brouna/

Wykonanie wymienionych czynności wg zleceń i potrzeb chorego

Drętwienie palców stopy i pojawiające się ochłodzenie i zasinienie na skutek zmiany pozycji / siedząca z opuszczonymi kończynami /.

Zmniejszenie dolegliwości i wczesne rozpoznanie i obserwacja zmian w wyglądzie kończyn

Podanie leków przeciwbólowych zgodnie z kartą zleceń lekarskich Obserwacja kończyn- kolor skóry , zmiany na skórze, temperatura/ochłodzenie lub przegrzanie/ kończyny . Obserwacja natężenia obj.drętwienia palców Kontrola parametrów życiowych Podanie heparyny dożylnie w/g zleceń Monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi.

Kończyna lekko ciepła,masaż stopy oraz ulożenie na szynie Brauna zmniejszyło drętwienie i sinice kończyny.Zabiegi i obserwacja prowadzona i dokumentowana.

Niepokój zwiazany z unieruchomieniem kończyny na szynie Brouna uniemożliwiający samodzielność

Zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc w zaspakajaniu potrzeb w celu wyeliminowania niepokoju i czasowych trudności

Zapewnienie czystości i higieny ciała i otoczenia Pomoc w zmianie pozycji i ćwiczeniach Stosowanie udogodnień w łóżku Profilaktyka p/odleżynowa ,p/zakrzepowa Leczenie farmakologiczne ściśle wg zleceń Organizowanie czasu wolnego/terapia zajęciowa. Rozmowa na temat choroby ,wyjaśnienie przyczynyn jej powstania , oraz konsekwencji nie stosowania się do zaleceń zespołu terapeutycznego.

Edukacja i rozmowy na temat choroby i czasowej niedyspozycji Radzenie sobie ze stresem –metody relaksacji.

Możliwość powstania przykurczów z powodu unieruchomienia i ograniczenia poruszania się.

Poprawa kondycji fizycznej w celu powstawania przykurczu

Zastosowanie udogodnień Prawidłowe ułożenie kończny w czasie leczenia , snu i odpoczynku. Zastosowanie masażu rozluźniajacego mięśnie Prowadzenie ćwiczeń czynnych i biernych Konsultacja rehabilitacyjna i ortopedyczna

Zastosowano udogodnienia,wałki, podpórki masaż, ćwiczenia po konsultacji z rehabilitantem

Podwyższone ciśnienie krwi 160/ 80 mmHg

Unormowanie ciśnienia tętniczego krwi

Podanie leków obniżających ciśnienie wg zleceń Uświadomienie konieczności systematycznego przyjmowania leków obniżających ciśnienie Samokontrola RR w domu 2-3 dziennie Zakaz palenia tytoniu,przestrzeganie diety niskocholesterolowej,ograniczenie cukru

Obawa o swoje życie na skutek niepowodzenia w leczeniu i utratę kończyny

Zminimalizowanie lęku i uspokojenie pacjenta

Przeprowadzenie rozmowy z chorym w celu poznania wszystkich obaw i wątpliwości.Przedstawienie najnowszych metod leczenia, a w razie koniecznosci wykonania zabiegu operacyjnego. Pomoc w podejmowaniu świadomej zgody na leczenie i rehabilitację. Przedstawienie zasad funkcjonowania po ewentualnej amputacji . Poinformowanie chorego o możliwości pełnej rehabilitacji. Umozliwienie rozmowy z psychologiem.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument