Połyśnica marchwianka - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Połyśnica marchwianka - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (226 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące połyśnicy marchwianki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Połyśnica marchwianka (Psila rosae).

Szkody powodowane są przez wysmukłe, jasnożółte larwy długości do 7 mm, które

drążą pod skórką korzeni płytkie chodniki. Od wewnątrz są one wypełnione

czarnordzawymi, płynnymi odchodami larw (fot. 1).

Rośliny w stadium wschodów są całkowicie zjadane. Dorosła muchówka (fot. 2) ma

długość do 4 mm, błyszczący, czarny tułów i odwłok oraz żółte odnóża i część głowy.

Owad ten jest cieniolubny i z tego powodu unika przewiewnych i otwartych

przestrzeni. Największe zagrożenie stwarza na plantacjach usytuowanych w pobliżu

zarośli i drzew. Połyśnica ma dwa pokolenia w ciągu roku. Larwy pierwszej generacji

wyrządzają największe szkody w okresie wschodów — jedna może wówczas

całkowicie zniszczyć do 10 roślin. Larwy drugiej generacji pojawiają się od końca

lipca i żerują aż do zbiorów. Uszkodzone korzenie nie nadają się do przechowywania.

Ochrona. Marchew należy uprawiać na polu położonym z dala od zarośli i drzew oraz

ubiegłorocznych plantacji marchwi, pietruszki, selera lub pasternaku, i unikać zbyt

gęstego siewu nasion. Szkody można zmniejszyć przyspieszając lub opóźniając termin

siewu tak, by ominąć loty much — szkodnik napotka silniejsze rośliny lub nie będzie

mógł złożyć jaj.

Zaprawianie nasion przed siewem chroni przed pierwszym jej pokoleniem. Stosuje się

jedną z następujących zapraw: Zaprawa Marshal 250 DS (70 g/kg nasion), Nomolt 150

SC (70 ml/kg), Gaucho 350 FS (50 ml/kg) lub Promet 400 CS (50 ml/kg). Należy do

nich dodać jedną z zapraw grzybobójczych: Zaprawę Funaben T (3 g/kg), Sarfun T

450 FS (6 ml/kg), Sarfun T 65 DS (5 g/kg) lub Zaprawę Nasienną T zawiesinową (3

g/kg) + Apron 35 SD (l g/kg). Sposób zaprawiania nasion podano w instrukcji na

opakowaniu. Zamiast powyższych zapraw można użyć preparatów Oftanol T (50 g/kg)

+ Apron 35 DS (l g/kg).

Przeciwko muchówkom i larwom drugiego pokolenia połyśnicy okresowo opryskuje

się rośliny co 7–10 dni jednym z następujących insektycydów: Basudin 25 EC (0,9

l/ha), Basudin 600 EW (0,35 l/ha), Diazinon 250 EC (0,9 l/ha), Diazol 250 EC (0,9

l/ha), Dursban 480 EC (1,5 l/ha), Fyfanon 500 EC (1,5 l/ha), Nurelle D 550 EC (0,5

l/ha), Reldan 400 EC (0,9 l/ha), Sumithion Super 1000 EC (0,45 l/ha), Trebon 10 SC

(0,6 l/ha) lub Trebon 30 EC (0,3 l/ha). Zabiegi wykonuje się po odłowieniu muchówek

na żółtych tablicach lepowych umieszczonych między roślinami (średnio 1, 2

muchówki na tablicy przez 3 dni z rzędu). Najczęściej pierwszy zabieg przeciwko

drugiemu pokoleniu wykonuje się w trzeciej dekadzie lipca. Przy występujących

obecnie anomaliach pogodowych żółte tablice lepowe należy umieszczać na polu

wcześniej. W ubiegłym roku pierwszy nalot na plantację miał miejsce w trzeciej

dekadzie kwietnia.

docsity.com

Zamiast zaprawiania nasion, na mniejszych areałach, można jednorazowo podlać

rośliny w okresie nalotu muchówek na plantację. Stosuje się: Basudin 600 EW

(0,04%; 0,5 l cieczy na mb. rzędu), Basudin 25 EC, Bi 58 Nowy, Danadim 400 EC,

Diazinon 250 EC lub Diazol 250 EC (każdy w dawce 0,l%; 0,5 l cieczy na mb. rzędu).

Zabieg ten dotyczy wyłącznie marchwi przeznaczonej na zbiór jesienny, ponieważ

okres karencji preparatów wnoszonych przez podlewanie wynosi 60 dni.

Połyśnica marchwianka,

Występuje dość powszechnie w ogrodach przydomowych oraz na działkach,

szczególnie w miejscach, w których nie wieje oraz blisko drzew. Najchętniej atakuje

marchew, ale także pietruszkę, seler i koper.

Przy ataku połyśnicy liście czerwienieją, a później żółkną. Wzrost rośliny jest

zahamowany. W korzeniu znajdują się małe, żółtobiałe larwy z czarną główką drążące

cienkie, wypełnione odchodami chodniki. Marchew czernieje oraz źle się

przechowuje.

Dorosła postać połyśnicy (muchówka) jest czarna, błyszcząca, uskrzydlona, długości

ok. 5mm. Larwa jak już pisałem jest biaława, beznoga, długości 5 - 8mm.

Wylot muchówek odbywa się w maju. Składają na ziemi jaja, z których wychodzą

larwy. Ich rozwój trwa od miesiąca do dwóch. Drugie pokolenie ma wylot w sierpniu.

Larwy przeniesione do przechowalni zimują.

Połyśnica marchwianka

Psila rosa – rząd muchówki (Diptera) rodzina połyśnicowate (Psillidae) .

Opis szkodnika

Mucha (postać dorosła) ma 4 – 5 mm długości, barwa błyszcząco czarna. Dla

kontrastu czułki, nogi oraz nasada skrzydeł koloru żółtego. Dorosła larwa dorasta 8

mm długości. Jest walcowata, jasnożółta, błyszcząca oraz wysmukła.

Objawy uszkodzenia

Na młodych roślinkach możemy zauważyć wstrzymanie wzrostu oraz więdnięcie liści.

Część korzenia na wyżarte chodniki we wierzchniej warstwie. Chodniki są wypełnione

odchodami żerujących larw a ścianki wewnętrzne chodników w korzeniu zabarwione

są na brunatno. Tak porażone korzenie łatwo ulęgają gniciu podczas przechowywania.

docsity.com

Rośliny żywicielskie

Marchew, pietruszka, seler.

Skuteczne środki

Nomolt 150 SC

Zaprawa Homai 70 DS

Zaprawa Marshal 250 DS

Połyśnica marchwianka

Szkodliwość

Szkody wyrządzają larwy. Szczególnie niebezpieczne dla roślin w okresie wschodów

są larwy pierwszego pokolenia. Jedna larwa może zniszczyć do 10 młodych roślin.

Drugie pokolenie żeruje w korzeniach aż do zbiorów. Drąży chodniki, które są

wypełnione czarno-rdzawymi płynnymi odchodami. Uszkodzone korzenie nie

zamierają, jednak nie nadają się do przechowywania.

Opis szkodnika i biologia

Postacią dorosłą owada są cieniolubne, czarno-żółte muchówki. Unikają

przewiewnych i otwartych przestrzeni i dlatego stanowią duże zagrożenie dla marchwi

uprawianej na działkach. Larwy są jasnożółte, wysmukłe. Połyśnica występuje w

dwóch pokolenia w ciągu roku. Larwy pierwszej generacji pojawiają się wiosną, a

drugiej od końca lipca do początku sierpnia.

Zwalczanie

Jednym ze sposobów jest unikanie zbyt gęstego siewu nasion. Ponadto w miejscach,

gdzie poprzednio pojawiło się dużo uszkodzonych korzeni, należy zastosować bardzo

wczesny (marzec) lub opóźniony (czerwiec) siew nasion. Pozwala to ominąć okres

pojawienia się pierwszego pokolenia (maj), które dla młodych korzeni i roślin jest

najbardziej niebezpieczne. Zaprawianie nasion przed siewem chroni przed pierwszym

pokoleniem szkodnika. Przeciwko drugiemu wykonuje się okresowe opryskiwanie

roślin w odstępie 7-10 dni. Progiem zagrożenia jest odłowienie na żółtych tablicach

lepnych przez 3 kolejne dni średnio 1 muchówki na dzień. Najczęściej, pierwszy

zabieg należy wykonać w trzeciej dekadzie lipca lub na początku sierpnia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument