Kryteria budowy typologii strategii - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Kryteria budowy typologii strategii - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (227 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
728Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: kryteria budowy typologii strategii; spójne / niespójne strategie, innowator, obrońca, analityk.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Pytanie 24

Teoretyczna i praktyczna wartość typologii strategii. Kryteria budowy

typologii strategii. Typologia Milesa i Snowa - podstawy i założenia

teoretyczne, typy i charakterystyka wyróżnionych strategii. Dlaczego jest ona dobrym przykładem teorii sytuacyjnej? Proszę przedstawić

przykład każdej ze strategii na rynku polskim i wskazać na warunki, w

których strategia eksploratora lub obrońcy powinna stać się strategią

analityka.

Znajomość strategii jest elementarzem stratega z dwóch powodów:

- aby nie powtarzać błędów innych i umieć korzystać z przetartych ścieżek, nie dać się zaskoczyć konkurentom

- aby móc zmieniać wzorce należy je znać

- pomagają rozpoznawać „gambity na strategicznej szachownicy

rynkowo - produktowej” i ułatwiają decyzje o kolejnych posunięciach

Kontekst tych wyborów tworzą:

- misja – wpływa na wybory rynków i produktów przez aspiracje

dotyczące tempa wzrostu (szybki wzrost, stabilizacja, ograniczenie

ekspansji, redukcja firmy), typu budowanej przewagi (nowoczesność w obsłudze klientów, lojalność wśród klientów), reputacji firmy i

horyzontu czasowego (sięganie w przyszłość – należy myśleć w

kategoriach udziału w szansach a nie w rynkach, mobilizować firmy

jako całości, wymaga to cierpliwości i eksperymentów) - konkurenci

- potrzeby klientów

SPÓJNE / NIESPÓJNE STRATEGIE Podstawowym założeniem tej typologii jest niezbędność dopasowania

przedsiębiorstwa (wszelkich rozwiązań organizacyjnych - strategii, działań

taktycznych i operacyjnych) do rynku na którym ono funkcjonuje. Nie jest

to więc podejście szkoły planistycznej oni ewolucyjnej, które nie

uwzględniały w zasadzie otoczenia - dopasowanie strategii i struktur do otoczenia.

Podział opiera się na wyróżnieniu typów przedsiębiorstw ze względu na

trzy kryteria: 1. Tempo wprowadzania innowacji - rozwój nowych produktów / obrona

pozycji dotychczasowych

2. Stopień elastyczności technologii produkcji

3. Sposób zarządzania firmą – struktury i procedury

Miles i Snow wyróżnili cztery strategie w oparciu o powyższe kryteria:

1. Innowator - większość firm Japońskich - spójna strategia

 Stałe poszukiwanie szans rynkowych  Szeroka gama produktów

 Stale wprowadza nowe, eksperymentuje

docsity.com

 Działania ukierunkowane na rynek – efektywność nowych wyrobów jest

mierzona raczej ich akceptacją rynkową, niż rachunkiem

ekonomicznym

 Tego typu organizacje są zazwyczaj kreatorem zmian w swej branży – gdy wprowadza nowy produkt, to konkurenci stają w obliczu

wzrastającej niepewności i są zmuszeni do odpowiedzi na tego typu

warunki

 Zarządzanie jest podporządkowane marketingowi i badaniom  dominują płaskie struktury, ceniona kreatywność pracowników.

1. Obrońca - rynki przemysłowe, produkty bezmarkowe (sól, węgiel) -

spójna strategia  Koncentracja na wąskiej domenie czy układzie produkt-rynek i

agresywnej obronie własnej pozycji na obsługiwanym rynku oraz w

zakresie własnej oferty

 Ograniczony asortyment i liczba obsługiwanych rynków; oferta skierowana do ściśle określonego grona nabywców;

 Wysoka stabilność oferowanych produktów – próby wprowadzania

nowych produktów kończą się z reguły niepowodzeniem, burząc

ukształtowane wcześniej rutyny i sposoby postępowania

 Maksymalizacja wydajności i efektywności: niskie koszty wytwarzania i stosunkowo wysoka jakość

 Budowa barier wejścia, np. przez rozbudowanie mocy produkcyjnych,

kontrolę dystrybucji

 Technologie są systematycznie, choć powolnie, doskonalone  Struktura wysmukła, scentralizowana - efektywna biurokracja.

1. Analityk - IBM z rynkiem stabilnym (MAINFRAMES), oraz rynek

dynamiczny (PC) - niespójna strategia  Imitowanie tych układów produkt-rynek, które zostały już sprawdzone

przez inne organizacje – ich identyfikacja i adaptacja jako nowe

elementy własnej domeny

 Łączy elementy strategii innowatora i obrońcy – funkcjonuje

jednocześnie na względnie stabilnych i bardzo dynamicznych rynkach  Zwykle koncentracja na rynkach stabilnych i próby wygrania na

rynkach rozwijających się (tworzenie i wdrażanie innowacji)

 Ten typ strategii jest związany z działaniem w ramach szerokiej

domeny; składają się na nią rynki i produkty, z których część jest stosunkowo młoda i labilna, a część stabilna i dojrzała

 Duże inwestycje w technologie

 Problemem jest alokacja zasobów między dywizjami, czy grupami tak

aby były one efektywne

1. Biernie lub niespójnie reagujący - niespójna strategia

 Niespójne strategie, struktury, kultura organizacyjna

 Wykorzystywanie okazji, które niesie za sobą rozwój otoczenia organizacji

 Doraźne reakcje na zmiany w otoczeniu

docsity.com

 Brak zdecydowanej myśli przewodniej możliwej do zidentyfikowania

 Zarządzanie jest pochodną okazji, organizacja jest niejako unoszona

przez bieg wydarzeń rynkowych

 Strategię tę można określić jako brak strategii  Brak efektywności

Typologia strategii Milesa i Snowa jest zakotwiczona w szkole sytuacyjnej.

Przedsiębiorstwo musi dopasowywać się do sytuacji w jego otoczeniu. Otoczenie może być: dynamiczne/spokojne, złożone , niepewne). Wybory

firmy dotyczą 3 elementów:

- przedsiębiorczość firmy

- produkcja i technologia (np. masowa, prototypowa, aparaturowa) - model administrowania (centralizacja/decentralizacja,

procedury/wartości i normy)

1. wyróżnia warunki sytuacji, a po ich określeniu mamy jasność którą strategię wybrać

2. Analiza rozpoczyna się w tej typologii od określenia warunków

otoczenia przy uwzględnieniu poprzednich strategii firmy, które to

warunki powodują określenie konkretnej strategii

3. Przedsiębiorstwo musi dopasować się do sytuacji w jego otoczeniu

Innowator - taką firmą na rynku polskim może być ERA lub PLUS. Innowacyjność objawia się przez bardzo agresywny marketing

oraz wprowadzanie nowych usług (nowe produkty w telefonach:

kalendarz, budzik, zegar, możliwość podłączenia do komputera i

transmisji danych, wysyłanie faksów, wejście do internetu, usługa POP). Sytuacja rynkowa wymaga dużej elastyczności tak aby w

sytuacji gdy zasadnicza korzyść z telefonu komórkowego -

możliwość rozmowy z każdego miejsca - została tak wzbogacona

o usługi, aby wyróżnić firmę, zbudować przewagę konkurencyjną.

Obrońca - mogą nim być firmy z branży paliw płynnych - np. Petrochemia Płock. Przy dość ograniczonym asortymencie wszelkie działania zmierzają ku maksymalizacji efektywności sprzedaży, minimalizacji kosztów. Badania i rozwój nie są specjalnie ważną częścią działalności firmy. Ponadto wysokie bariery wejścia powodują niewielkie zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów.

Analityk – może to być większość firm komputerowych działających na polskim rynku

(np. Hewlett Packard). Rynkiem stabilnym jest rynek serwerów, natomiast rynek dynamiczny to rynek komputerów osobistych, który gwałtownie się rozwija, zwiększa się liczba nabywców, następuje bardzo szybki postęp technologiczny, nowe oprogramowania. Jest to firma wytwarzająca produkty w nowoczesnej technologii i jednocześnie wdrażająca tę technologię u siebie. Firmę tą można porównać do samonakręcającej się spirali – firma wymyśla coś, stosuje u siebie i sprzedaje, kreując w ten sposób nowe kierunki rozwoju. Na kulturę tej firmy składa się poszukiwanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Stale trzeba myśeć o reorganizacjach, poprawianiu tego co już stworzono. Jako analityka można

docsity.com

potraktować także firmę Business Press – wydaje ona magazyn biznesowy „Businessman” (rynek stabilny) oraz sprzedaje wysyłkowo książki, programy komputerowe, płyty CD, filmy video i DVD, komputery – jest to rynek dosyć dynamiczny, na co dodatkowo wpływa, że firma sprzedaje te towary także za pomocą Internetu.

Niespójnie reagujący - ta strategia jest dość łatwa do obserwacji na rynku

polskim. Można by powiedzieć, że większość przedsiębiorstw po

transformacji ustrojowej reagowała dość niespójne, nie tworząc żadnej przemyślanej strategii, która mogła by zapewnić im

osiągnięcie długoterminowych zamierzeń, celów. Ich działania

wynikały często z dostosowywania swojej działalności do

chwilowych trendów, kopiowane były posunięcia konkurentów, itp.

Jeszcze rok temu firma "MERA PNEFAL" była na skraju bankructwa. Struktura tej organizacji jest nie dostosowana do obecnej orientacji

- marketingowej. Roszcząc sobie nadzieje do odbudowania tylko w

części pozycji jaką miała jeszcze kilka lat temu cały czas boryka się

ze strukturą zdecydowanie nastawioną produktowo (inżynier - nowy pomysł - rynek). Jej działania stają się jednak coraz bardziej

przemyślane, powstała koncepcja, która ma zbliżyć firmę do klienta

- podział kraju na obszary - stworzenie oddziałów (bliższy kontakt

z odbiorcami, itp.). mimo to większość posunięć wydaje się być doraźną reakcją na impulsy płynące z rynku, która nie buduje jej

przyszłości. Firma znalazła się w dość kiepskiej sytuacji zwarzywszy

na ilość i jakość konkurencji. Nie ma mowy o badaniach nad

nowymi produktami - szmal.

Strategia obrońcy powinna zostać przekształcona w strategię analityka w

chwili gdy:

 Przedsiębiorstwo dokonuje ekspansji - dywersyfikuje swoją działalność,

wkracza na nowe rynki. Może się więc zdarzyć, że nowa SJB będzie osadzona na rynku, na którym premiowana jest doskonałość

operacyjna, niekoniecznie zaś kreatywność i innowacyjność

pracowników

 Zmiany technologii - powodujące obniżenie kosztów wejścia na rynek  Zmiana regulacji prawnych - powodujące np. zwiększenie dostępności

rynku (zniesienie koncesji)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument