Zadania - Notatki - Inwestycje, Notatki'z Zarządzanie inwestycjami oraz portfelem inwestycyjnym. Opole University
Collage
Collage27 lutego 2013

Zadania - Notatki - Inwestycje, Notatki'z Zarządzanie inwestycjami oraz portfelem inwestycyjnym. Opole University

PDF (153 KB)
3 str.
608Liczba odwiedzin
Opis
Zadania z obliczeń
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

ZADANIE 1

Znaleźć równą ratę, roczne oprocentowanie efektywne, roczny koszt

kredytu, jeżeli płatności są miesięczne a kwota kredytu wynosi 1000 zł

razy miesiąc mojego urodzenia (lipiec). Oprocentowanie nominalne roczne

wynosi 10% plus m, gdzie m jest miesiącem mojego urodzenia. Liczba

miesięcy wynosi 10 plus d, gdzie d jest dniem mojego urodzenia (z

dokładnością do 0,00).

Rozwiązanie:

Równa rata ?

Roczne oprocentowanie efektywne ?

Roczny koszt kredytu ?

Kwota kredytu – 7000

Oprocentowanie nominalne wynosi - 17%

Liczba miesięcy – 16

K = 1000 m = 16

R = 17 r = 1,0142% (miesięcznie)

1000 = x + x + x +...........+ x = x * 1 – (1,0142)-16 = x * 14,222816 1,0142 (1,0142)2 (1,0142)3 (1,0142)16 (0,0142)

x = 7000 = 492,17 rata (z zaokrąglenia 492,16695) 14,222816 1 – (1,0142)16 = -0,253077 czyli Ref = 25,30%

16 x = 16 * 492,17 = 7874,72 odsetki – 874,72

KK = 874,72 = 12,49% 7000

Odpowiedź:

Rata = 492,17

Roczne oprocentowanie efektywne = 25,30%

Roczny koszt kredytu = 12,49%

ZADANIE 2:

docsity.com

Oblicz swoją roczną emeryturę, jeżeli płacisz 6000 rocznie od roku 2002 do

roku, w którym przejdziesz na emeryturę. Będziesz żył 70 lat. Towarzystwo

ubezpieczeniowe inwestuje twoje pieniądze na x% gdzie x jest numerem

miesiąca twojego urodzenia (lipiec).

Rozwiązanie:

Rocznaskładka6000

Płacone składki – 37 lat

Fundusz inwestuje na 7%

6000 * (1+r)n – 1 to 6000 * (1+0,07)37-1 = 6000 * 160,33742 = 962024,52 r 0,07

962024,52 = x * 1-(1+r)-n = x * 13,117014 962024,52 r 13,117014 x = 73341,731

x = 6111,8109 12 Odpowiedź:

Mojarocznaemerytura wyniesie 73 341, 731

Emeryturamiesięczne wyniesie 6 111, 8109

ZADANIE 3:

Jak zareaguje hipotetyczna cena obligacji o nominale 1000 zł i kuponie

odsetkowym 100 zł wypłacanym rocznie, jeśli obligacja wyemitowana jest

na tyle lat ile mam obecnie (33 lata). Początkowa stopa procentowa wynosi

10% i nastąpiła jej zmiana o x%, gdzie x jest druga cyfrą w twoim indeksie

(6). Zmiana polega na obniżce (dla mężczyzny).

Rozwiązanie:

Nominał obligacji – 1000 zł

Kupon odsetkowy – 100 zł

Emisja na 33 lata

Początkowa stopa procentowa r = 10%

r = 4% po zmianie

W0 = 1000

W0 = 100 * 1-(1,04)-33 + 1000 1 = 100 * 18,14765 + 1000 * 0,2740941 = 0,04 (1,04)33

docsity.com

= 1814,765 + 274,0941 = 2088,8591

2088,8591 – 1000 / 1000 * 100 = 108,88591

Odpowiedź:

Odnotujemy zysk 108,89%.

ZADANIE 4:

Oblicz P/E metodą stałej ilości akcji, jeżeli zyski w poszczególnych

kwartałach wynosiły: Z1, Z2, Z3, Z4, a liczba akcji N1, N2, N3, N4. Cena akcji

wynosi 10 zł przy czym Z1 to dzień miesiąca twojego urodzenia (6), Z2 twój

miesiąc urodzenia (7), Z3 ostatnia cyfra w twoim indeksie, Z4 pierwsza

cyfra w indeksie. N1, N2, N3, N4 – to te same liczby w milionach, ale

uporządkowane od najmniejszej do największej.

Rozwiązanie:

Z1 = 6 Z2 = 7 Z3 = 2 Z4 = 2 -zyski

N1 = 2 N2 = 2 N3 = 6 N4 = 7 -liczba akcji

Cena akcji 10 zł = P

EPS = 6+7+2+2 = 17 =2,4285714 7 7

P/E = P = 4,12 EPS

Odpowiedź:

Wskaźnik P/E badany metodą stałej ilości akcji wynosi - 4,12

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument